KAP ***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

29.02.2024 - 18:28
KAP ***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***BIENF*** BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 -2 58 1.138 4.983 56.177
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26 -18 9.392 9.374
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
45.000 45.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
5.000 0 -1.109 -3.891
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
26 -58 -1.092
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -20 29 9.392 110.552
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -20 29 9.392 110.552
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
330.419 330.419
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
250 250
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
26 9.750 -9.750
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
26 9.721 9.392 1
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000 -20 330.419 441.221


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
48.466 22.389
FAKTORİNG GELİRLERİ
48.466 22.389
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
40.552 20.568
İskontolu
37.112 15.722
Diğer
3.440 4.846
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.914 1.821
İskontolu
6.209 1.301
Diğer
1.705 520
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-27.781 -4.449
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-20.355 -2.404
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-472 -99
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-5.404 -1.260
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.550 -686
BRÜT KAR (ZARAR)
20.685 17.940
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-17.629 -7.213
Personel Giderleri
-10.067 -4.042
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-272 -11
Genel İşletme Giderleri
-7.290 -3.160
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
3.056 10.727
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
10.588 3.597
Bankalardan Alınan Faizler
2.095 1.794
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
8.280 1.685
Kambiyo İşlemleri Karı
6 83
Diğer
207 35
KARŞILIK GİDERLERİ
-7.067 -1.900
Özel Karşılıklar
-7.067 -1.900
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8 -6
Kambiyo İşlemleri Zararı
-8 -6
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
6.569 12.418
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
324.083
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
330.652 12.418
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-233 -3.026
Cari Vergi Karşılığı
-6.217 -2.938
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.984 -88
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
330.419 9.392
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
330.419 9.392
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
330.419 9.392
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
6.335 12.420
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
43.861 20.569
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-26.231 -4.682
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.914 1.822
Elde Edilen Diğer Kazançlar
213 3.597
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
-1.900
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-17.630 -4.053
Ödenen Vergiler
-619
Diğer
-1.792 -2.314
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-19.790 -22.150
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-524.069 -78.515
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-39.924 -715
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-414 414
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
524 1.886
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
538.693 56.899
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.400 -2.119
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-13.455 -9.730
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-15.000 -75.000
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-2.152
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-521.315
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
572.395
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
36.080 -77.152
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
8.263.957 38.577
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-8.282.555
Diğer
250 45.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-18.348 83.577
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4.277 -3.305
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
342 3.649
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.619 344


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
330.419 9.392
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 -18
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -18
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
330.419 9.374


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4.609 11 4.620 331 11 342
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 21.694 21.694
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
629.495 629.495 105.426 105.426
Faktoring Alacakları
629.495 629.495 105.426 105.426
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
206.349 206.349 78.598 78.598
Diğer Faktoring Alacakları
423.146 423.146 26.828 26.828
Takipteki Alacaklar
7.000 7.000 1.900 1.900
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-7.000 -7.000 -1.900 -1.900
ORTAKLIK YATIRIMLARI
414.083 414.083 75.000 75.000
İştirakler (Net)
414.083 414.083 75.000 75.000
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.268 4.268 2.485 2.485
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
2.224 2.224 2.600 2.600
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.830 5.830
DİĞER AKTİFLER
5.871 5.871 2.568 2.568
ARA TOPLAM
1.066.380 11 1.066.391 210.104 11 210.115
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
1.066.380 11 1.066.391 210.104 11 210.115
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
91.590 91.590 56.899 56.899
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 414 414
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
2.410 2.410 1.886 1.886
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
203.981 203.981 38.577 38.577
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KARŞILIKLAR
109 109 89 89
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
109 109 89 89
CARİ VERGİ BORCU
6.413 6.413 1.252 1.252
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 154 154
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
320.000 320.000
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
667 667 292 292
ARA TOPLAM
625.170 625.170 99.563 99.563
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
441.221 441.221 110.552 110.552
Ödenmiş Sermaye
110.000 110.000 100.000 100.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-20 -20 -20 -20
Kar Yedekleri
822 822 1.151 1.151
Yasal Yedekler
777 777 308 308
Olağanüstü Yedekler
45 45 843 843
Kar veya Zarar
330.419 330.419 9.421 9.421
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
29 29
Dönem Net Kâr veya Zararı
330.419 330.419 9.392 9.392
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.066.391 1.066.391 210.115 210.115


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
716.138 716.138 41.362 41.362
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
30.396 30.396 9.161 9.161
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
5.122.658 5.122.658 695.600 695.600
VERİLEN TEMİNATLAR
87.214 87.214 45.025 45.025
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
850.810 850.810 115.039 115.039
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
6.807.216 6.807.216 906.187 906.187http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253104


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.449 Değişim: -0,80% Hacim : 21.520 Mio.TL Son veri saati : 11:03
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.488
Açılış: 9.431
32,6000 Değişim: 0,39%
Düşük 32,4917 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4917
34,7945 Değişim: 0,18%
Düşük 34,6024 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.499,25 Değişim: 0,59%
Düşük 2.483,83 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.