KAP ***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

29.10.2020 - 20:31
KAP ***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -35.067 29.318 -3.593.982 2.807.227 16.801.648 16.801.648
Transferler
120.268 2.686.959 -2.807.227
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.674 -361.871 -395.545 -395.545
Dönem Karı (Zararı)
-361.871 -361.871 -361.871
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.674 -33.674 -33.674
Dönem Sonu Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -68.741 29.318 -907.023 -361.871 16.406.103 16.406.103
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -88.744 149.586 -907.023 -412.480 16.335.491 16.335.491
Transferler
-412.480 412.480
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.582 -1.068.060 -1.115.642 -1.115.642
Dönem Karı (Zararı)
-1.068.060
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.582
Dönem Sonu Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -136.326 149.586 -1.319.503 -1.068.060 15.219.849 15.219.849


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
400.923 5.534.314
Dönem Karı (Zararı)
-1.068.060 -361.871
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
778.036 -3.874.538
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 685.217 -990.858
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 1.440.656 -165.524
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 -979.784 -2.642.831
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -51.559 -290.232
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-316.494 214.907
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
838.157 9.770.723
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 311.575 -19.792
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.234.934 11.292.607
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -18.162 -549.481
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-730.536 -956.094
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3 40.346 3.483
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
548.133 5.534.314
Ödenen Temettüler

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -147.210 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-108.227 -31.297
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -108.227 -31.297
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
979.784 4.219.211
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.576.380
Ödenen Faiz
19 -95.559 -98.502
Alınan Faiz
19 1.075.343 2.741.333
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.272.480 9.722.228
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
29.223 -214.972
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.301.703 9.507.256
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.088.449 7.524.003
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 17.390.152 17.031.259


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 17.400.248 16.138.891
Ticari Alacaklar
5 1.067.626 1.379.201
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 32.041 27.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.035.585 1.352.011
Diğer Alacaklar
6 1.989.079 3.289.341
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.989.079 3.289.341
Peşin Ödenmiş Giderler
7 191.906 248.437
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
191.906 248.437
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 747.593 1.129.833
ARA TOPLAM
21.396.452 22.185.703
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.396.452 22.185.703
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9 202.476 202.476
Diğer Alacaklar
6 699.196 577.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
699.196 577.337
Maddi Duran Varlıklar
11 340.568 201.735
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.431.646 2.505.380
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 1.452.051 1.018.252
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.125.937 4.505.180
TOPLAM VARLIKLAR
25.522.389 26.690.883
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 2.092.785 1.676.519
Kiralama İşlemlerinden Borçlar

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.092.785 1.676.519
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.092.785 1.676.519
Ticari Borçlar
5 600.943 619.105
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 459.054 409.049
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 141.889 210.056
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 5.105.371 3.868.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.105.371 3.868.840
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
306.809 1.180.150
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
306.809 1.180.150
ARA TOPLAM
8.105.908 7.344.614
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.105.908 7.344.614
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.161.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.161.076
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.161.076
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 724.695 520.570
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
724.695 520.570
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 1.471.937 1.329.132
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.471.937 1.329.132
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.196.632 3.010.778
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.302.540 10.355.392
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.219.849 16.335.491
Ödenmiş Sermaye
14 17.540.874 17.540.874
Sermaye Düzeltme Farkları
14 41.059 41.059
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -124.107 -76.525
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14 12.219 12.219
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
14 -136.326 -88.744
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 149.586 149.586
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -1.319.503 -907.023
Net Dönem Karı veya Zararı
14 -1.068.060 -412.480
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14 15.219.849 16.335.491
TOPLAM KAYNAKLAR
25.522.389 26.690.883


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 14.606.929 11.096.194 2.762.426 4.034.788
Satışların Maliyeti
15 -4.893.543 -2.585.761 -91.402 -1.296.585
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.713.386 8.510.433 2.671.024 2.738.203
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
9.713.386 8.510.433 2.671.024 2.738.203
Genel Yönetim Giderleri
16 -12.122.820 -10.995.266 -3.940.703 -3.392.687
Pazarlama Giderleri
16 -863.953 -719.556 -130.587 -208.789
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 278 0 278
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -76.089 -4.247 -56.590 1
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.349.476 -3.208.358 -1.456.856 -862.994
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.349.476 -3.208.358 -1.456.856 -862.994
Finansman Gelirleri
19 2.354.844 3.369.618 918.198 785.268
Finansman Giderleri
19 -493.807 -599.026 -204.386 -39.832
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.488.439 -437.766 -743.044 -117.558
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
420.379 75.895 348.903 17.157
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 420.379 75.895 348.903 17.157
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.068.060 -361.871 -394.141 -100.401
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
14 -1.068.060 -361.871 -394.141 -100.401
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.068.060 -361.871 -394.141 -100.401
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,06090000 -0,02060000 -0,02250000 0,00570000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-47.582 -33.674 -24.632 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-61.002 -43.172 -31.579 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.420 9.498 6.947 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13.420 9.498 6.947 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-47.582 -33.674 -24.632 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.115.642 -395.545 -418.773 -100.401
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.115.642 -395.545 -418.773 -100.401http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884745


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.424 Değişim: 0,31% Hacim : 4.270 Mio.TL Son veri saati : 10:43
Düşük 1.423 06.05.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.423
8,3236 Değişim: 0,12%
Düşük 8,3059 06.05.2021 Yüksek 8,3493
Açılış: 8,3139
10,0355 Değişim: 0,40%
Düşük 9,9803 06.05.2021 Yüksek 10,0502
Açılış: 9,9955
479,90 Değişim: 0,46%
Düşük 476,58 06.05.2021 Yüksek 481,09
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.