KAP ***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

22.05.2020 - 18:26
KAP ***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.540.874 41.059 -35.067 12.219 29.318 -3.593.982 2.807.227 16.801.648 16.801.648
Transferler
2.807.227 -2.807.227
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
93.019 93.019 93.019
Dönem Karı (Zararı)
93.019 93.019 93.019
Dönem Sonu Bakiyeler
17.540.874 41.059 -35.067 12.219 29.318 -786.755 93.019 16.894.667 16.894.667
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.540.874 41.059 -88.744 12.219 149.586 -907.023 -412.480 16.335.491 16.335.491
Transferler
-412.480 412.480
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-127.133 -127.133 -127.133
Dönem Karı (Zararı)
-127.133 -127.133 -127.133
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

Dönem Sonu Bakiyeler
17.540.874 41.059 -88.744 12.219 -1.319.503 -127.133 16.208.358 16.208.358


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.235.839 -401.440
Dönem Karı (Zararı)
-127.133 93.019
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-127.133 93.019
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.703.441 495.233
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 11 -329.046 27.942
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 1.583.100 1.221.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.583.100 1.221.800
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 -354.907 -909.789
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-404.803 -925.669
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
49.896 15.880
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -254.348 -52.287
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.058.642 207.567
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.664.937 -989.692
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 512.702 -5.313.202
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-33.317 77.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
546.019 -5.391.086
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.649.116 5.630.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.649.116 5.630.301
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 295.159 -431.700
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-308.605 70.360
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
603.764 -502.060
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-866.813 -871.057
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18.595 142.449
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-885.408 -1.013.506
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3 43.131 -4.034
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
43.131 -4.034
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-11.088.629 -401.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -147.210
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-108.227 -26.576
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -108.227 -26.576
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-108.227 -26.576
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
354.907 3.099.789
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.190.000
Kredilerden Nakit Girişleri
2.190.000
Ödenen Faiz
19 -49.896 -15.880
Alınan Faiz
19 404.803 925.669
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.989.159 2.671.773
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-350.025 -207.567
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.339.184 2.464.206
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.088.449 7.524.003
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.749.265 9.988.209


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.756.576 16.138.891
Ticari Alacaklar
5 866.499 1.379.201
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
60.507 27.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
805.992 1.352.011
Diğer Alacaklar
6 16.028.335 3.289.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.028.335 3.289.341
Peşin Ödenmiş Giderler
7 159.308 248.437
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
159.308 248.437
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 1.144.840 1.129.833
ARA TOPLAM
22.955.558 22.185.703
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.955.558 22.185.703
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9 202.476 202.476
Diğer Alacaklar
6 576.588 577.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
576.588 577.337
Maddi Duran Varlıklar
11 281.097 201.735
Mobilya ve Demirbaşlar
281.097 201.735
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 2.147.469 2.505.380
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 1.257.593 1.018.252
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.465.223 4.505.180
TOPLAM VARLIKLAR
27.420.781 26.690.883
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.878.436 1.676.519
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.878.436 1.676.519
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.878.436 1.676.519
Ticari Borçlar
5 914.264 619.105
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
100.444 409.049
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
813.820 210.056
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 5.340.075 3.868.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.340.075 3.868.840
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 294.742 1.180.150
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
294.742 1.180.150
ARA TOPLAM
8.427.517 7.344.614
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.427.517 7.344.614
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 804.744 1.161.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
804.744 1.161.076
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
804.744 1.161.076
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 632.435 520.570
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
632.435 520.570
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 1.347.727 1.329.132
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.347.727 1.329.132
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.784.906 3.010.778
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.212.423 10.355.392
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.208.358 16.335.491
Ödenmiş Sermaye
14 17.540.874 17.540.874
Sermaye Düzeltme Farkları
14 41.059 41.059
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -76.525 -76.525
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14 12.219 12.219
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
14 -88.744 -88.744
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 149.586 149.586
Yasal Yedekler
149.586 149.586
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -1.319.503 -907.023
Net Dönem Karı veya Zararı
14 -127.133 -412.480
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.208.358 16.335.491
TOPLAM KAYNAKLAR
27.420.781 26.690.883


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 9.142.358 4.470.961
Satışların Maliyeti
15 -4.802.141 -1.127.130
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.340.217 3.343.831
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
4.340.217 3.343.831
Genel Yönetim Giderleri
16 -4.682.827 -4.057.658
Pazarlama Giderleri
16 -537.944 -307.910
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -19.500
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-900.054 -1.021.737
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-900.054 -1.021.737
Finansman Gelirleri
19 775.126 1.194.234
Finansman Giderleri
19 -241.546 -28.644
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-366.474 143.853
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
239.341 -50.834
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -277.225
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 239.341 226.391
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-127.133 93.019
DÖNEM KARI (ZARARI)
14 -127.133 93.019
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-127.133 93.019
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,00720000 0,00530000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-127.133 93.019
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-127.133 93.019http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846655


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.481 Değişim: 0,02% Hacim : 86.138 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.414 30.05.2024 Yüksek 10.550
Açılış: 10.501
32,2224 Değişim: 0,02%
Düşük 32,1909 30.05.2024 Yüksek 32,3914
Açılış: 32,2169
35,0143 Değişim: 0,51%
Düşük 34,8061 30.05.2024 Yüksek 35,0982
Açılış: 34,838
2.429,16 Değişim: 0,32%
Düşük 2.408,05 30.05.2024 Yüksek 2.439,29
Açılış: 2.421,52
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.