KAP ***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

28.03.2019 - 19:02
KAP ***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -35.966 29.318 -4.656.675 -401.516 12.529.313 12.529.313
Transferler
-401.516 401.516
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
899 1.464.209 1.465.108 1.465.108
Dönem Karı (Zararı)
1.464.209 1.464.209 1.464.209
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
899 899 899
Dönem Sonu Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -35.067 29.318 -5.058.191 1.464.209 13.994.421 13.994.421
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -35.067 29.318 5.058.191 1.464.209 13.994.421 13.994.421
Transferler
-1.464.209 1.464.209
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.807.227 2.807.227 2.807.227
Dönem Karı (Zararı)
2.807.227 2.807.227 2.807.227
Dönem Sonu Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -35.067 29.318 -3.593.982 2.807.227 16.801.648 16.801.648


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.945.486 4.227.778
Dönem Karı (Zararı)
2.807.227 1.464.209
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.807.227 1.464.209
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.171.024 764.666
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 104.767 88.150
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10 728.958 1.744.174
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
728.958 1.744.174
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -2.695.932 -1.419.695
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.871.967 -1.526.930
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
176.035 107.235
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -718.075 328.718
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
8 217.633
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.409.258 -194.314
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.504.520 2.028.103
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 267.637 -170.281
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
371.415 -79.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-103.778 -90.498
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.796.041 -3.510.927
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.796.041 -3.510.927
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
581.185 -383.508
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
265.895 -181.340
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
315.290 -202.168
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
433.760 555.268
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
92.050 31.828
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
341.710 523.440
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.939 5.537.551
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
8.939 5.537.551
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.868.317 4.256.978
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-77.169 -29.200
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-173.048 -126.464
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-173.048 -126.464
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-173.048 -126.464
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.695.932 1.419.695
Ödenen Faiz
-176.035 -107.235
Alınan Faiz
2.871.967 1.526.930
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.422.602 5.521.009
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.332.089 -197.485
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.754.691 5.323.524
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.278.694 7.955.170
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.524.003 13.278.694


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 7.538.584 13.302.214
Ticari Alacaklar
4 1.015.589 1.283.226
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
77.884 449.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
937.705 833.927
Diğer Alacaklar
5 12.957.001 3.061.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.957.001 3.061.394
Peşin Ödenmiş Giderler
6 214.887 158.094
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
214.887 158.094
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
363.147
ARA TOPLAM
22.089.208 17.804.928
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.089.208 17.804.928
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 202.476 202.476
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
202.476 202.476
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
202.476 202.476
Diğer Alacaklar
5 1.048.997 1.192.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.048.997 1.192.538
Maddi Duran Varlıklar
9 277.453 209.172
Tesis, Makine ve Cihazlar
277.453 209.172
Peşin Ödenmiş Giderler
6 12.818
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.818
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 904.136 747.138
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.433.062 2.364.142
TOPLAM VARLIKLAR
24.522.270 20.169.070
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 926.887 345.702
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
273.650 7.755
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
653.237 337.947
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 197.930
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 3.865.666 3.266.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.865.666 3.266.231
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 1.412.542 1.070.832
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.412.542 1.070.832
ARA TOPLAM
6.205.095 4.880.695
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.205.095 4.880.695
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
10 384.718 255.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
384.718 255.195
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11 1.130.809 1.038.759
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.130.809 1.038.759
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.515.527 1.293.954
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.720.622 6.174.649
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.801.648 13.994.421
Ödenmiş Sermaye
12 17.540.874 17.540.874
Sermaye Düzeltme Farkları
12 41.059 41.059
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -22.848 -22.848
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
12.219 12.219
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-35.067 -35.067
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 29.318 29.318
Yasal Yedekler
29.318 29.318
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -3.593.982 -5.058.191
Net Dönem Karı veya Zararı
12 2.807.227 1.464.209
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.801.648 13.994.421
TOPLAM KAYNAKLAR
24.522.270 20.169.070


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 36.574.533 19.448.747
Satışların Maliyeti
13 -19.025.952 -4.968.262
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.548.581 14.480.485
BRÜT KAR (ZARAR)
17.548.581 14.480.485
Genel Yönetim Giderleri
14 -17.089.509 -14.147.585
Pazarlama Giderleri
14 -1.442.617 -618.782
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 66.132 418.294
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -29.399 -33.697
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-946.812 98.715
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-946.812 98.715
Finansman Gelirleri
17 5.303.325 1.878.626
Finansman Giderleri
17 -728.743 -184.414
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.627.770 1.792.927
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-820.543 -328.718
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-977.541 -618.929
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
156.998 290.211
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.807.227 1.464.209
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.807.227 1.464.209
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.807.227 1.464.209
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,16000000 0,08350000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.807.227 1.464.209
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.807.227 1.464.209http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750649


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.530 Değişim: -0,76% Hacim : 28.085 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.527 08.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.550
7,7118 Değişim: 2,39%
Düşük 7,4989 08.03.2021 Yüksek 7,7346
Açılış: 7,532
9,1506 Değişim: 1,90%
Düşük 8,8190 08.03.2021 Yüksek 9,1775
Açılış: 8,98
416,66 Değişim: 1,31%
Düşük 410,04 08.03.2021 Yüksek 419,28
Açılış: 411,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.