KAP ***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:39
KAP ***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -35.966 29.318 -4.656.675 -401.516 12.529.313 12.529.313
Transferler
-401.516 401.516
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
279.828 279.828 279.828
Dönem Karı (Zararı)
278.693 278.693 278.693
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.455 1.455 1.455
Dönem Sonu Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -35.511 29.318 -5.058.191 278.693 12.809.461 12.809.461
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -35.067 29.318 -5.058.191 1.464.209 13.994.421 13.994.421
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

Transferler
1.464.209 -1.464.209
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.730.298 2.730.298
Dönem Karı (Zararı)
2.728.844 2.728.844 2.728.844
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.454 1.454 1.454
Dönem Sonu Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -33.042 12.219 -33.042 29.318 -3.593.982 2.728.844 16.725.290 16.725.290


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.291.613 -506.442
Dönem Karı (Zararı)
2.728.844 278.693
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.644.739 3.107.728
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 76.153 66.170
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10 1.925.691 2.299.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.925.691 2.299.327
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -1.600.010 -986.104
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.727.196 -1.056.614
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
127.186 70.510
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 160.338 -68.427
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
8 -5.314
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.082.567 1.802.076
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.588.027 -3.892.863
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -1.543.545 -5.604
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
423.712 -24.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.967.257 19.216
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.370.698 -3.719.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.370.698 -3.719.783
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 807.584 -121.601
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
249.168 27.452
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
558.416 -149.053
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-456.492 -45.875
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
114.235 36.276
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-570.727 -82.151
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3 -24.876
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.214.444 -506.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -77.169
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-166.907 -99.744
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -166.907 -99.744
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.600.010 986.104
Ödenen Faiz
17 -127.186 -70.510
Alınan Faiz
17 1.727.196 1.056.614
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-858.510 379.918
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.003.943 -79.015
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.862.453 300.903
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.278.694 7.955.170
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 10.416.241 8.256.073


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 10.464.636 13.302.214
Ticari Alacaklar
4 2.826.771 1.283.226
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25.587 449.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.801.184 833.927
Diğer Alacaklar
5 2.215.506 3.061.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.215.506 3.061.394
Peşin Ödenmiş Giderler
6 315.347 158.094
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
315.347 158.094
ARA TOPLAM
15.822.260 17.804.928
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.822.260 17.804.928
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 202.476 202.476
Diğer Alacaklar
5 8.264.689 1.192.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.264.689 1.192.538
Maddi Duran Varlıklar
9 299.926 209.172
Tesis, Makine ve Cihazlar
299.926 209.172
Peşin Ödenmiş Giderler
6 12.818
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.818
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 839.901 747.138
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.606.992 2.364.142
TOPLAM VARLIKLAR
25.429.252 20.169.070
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 1.153.286 345.702
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
256.923 7.755
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
896.363 337.947
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 450.460 197.930
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 5.081.498 3.266.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.081.498 3.266.231
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 500.105 1.070.832
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
500.105 1.070.832
ARA TOPLAM
7.185.349 4.880.695
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.185.349 4.880.695
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
10 365.619 255.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
365.619 255.195
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11 1.152.994 1.038.759
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.152.994 1.038.759
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.518.613 1.293.954
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.703.962 6.174.649
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.725.290 13.994.421
Ödenmiş Sermaye
12 17.540.874 17.540.874
Sermaye Düzeltme Farkları
12 41.059 41.059
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -20.823 -22.848
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
12 12.219 12.219
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)

Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
12.219 12.219
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
12 -33.042 -35.067
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 29.318 29.318
Yasal Yedekler
29.318 29.318
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -3.593.982 -5.058.191
Net Dönem Karı veya Zararı
12 2.728.844 1.464.209
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.725.290 13.994.421
TOPLAM KAYNAKLAR
25.429.252 20.169.070


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 26.894.784 14.553.970 6.427.948 6.147.901
Satışların Maliyeti
13 -13.671.039 -4.607.396 -271.378 -1.439.682
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.223.745 9.946.574 6.156.570 4.708.219
BRÜT KAR (ZARAR)
13.223.745 9.946.574 6.156.570 4.708.219
Genel Yönetim Giderleri
14 -12.578.059 -10.396.327 -5.334.664 -4.340.661
Pazarlama Giderleri
14 -948.314 -422.094 -375.394 -145.656
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 -65.516
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-302.628 -871.847 380.996 221.902
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-302.628 -871.847 380.996 221.902
Finansman Gelirleri
17 3.999.984 1.229.828 2.078.956 447.093
Finansman Giderleri
17 -160.373 -147.715 -64.269 -26.762
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.536.983 210.266 2.395.683 642.233
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-808.139 68.427 -544.148 -19.873
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -900.331 -398.375 -776.505 -398.375
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 92.192 466.802 232.357 378.502
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.728.844 278.693 1.851.535 622.360
DÖNEM KARI (ZARARI)
12 2.728.844 278.693 1.851.535 622.360
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.728.844 278.693 1.851.535 622.360
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,15557058 0,01588820 0,10555546 0,03548056
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.454 1.135 -1.706 -1.192
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2.025 1.455 -2.025 -1.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-571 -320 319 262
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-571 -320 319 262
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.454 1.135 -1.706 -1.192
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.730.298 279.828 1.849.829 621.168
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.730.298 279.828 1.849.829 621.168http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716453


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.533 Değişim: -0,22% Hacim : 9.219 Mio.TL Son veri saati : 11:47
Düşük 1.530 27.01.2021 Yüksek 1.541
Açılış: 1.536
7,3632 Değişim: 0,26%
Düşük 7,3418 27.01.2021 Yüksek 7,3863
Açılış: 7,3439
8,9478 Değişim: 0,11%
Düşük 8,9312 27.01.2021 Yüksek 8,9851
Açılış: 8,9383
437,18 Değişim: 0,01%
Düşük 435,65 27.01.2021 Yüksek 439,26
Açılış: 437,11
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.