KAP ***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2018 - 19:44
KAP ***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -35.966 29.318 -4.656.675 -401.516 12.529.313 12.529.313
Transferler
-401.516 401.516
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.346 -443.844 -448.190 -448.190
Dönem Karı (Zararı)
-443.844 -443.844 -443.844
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.346 -4.346 -4.346
Dönem Sonu Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -40.312 29.318 -5.058.191 -443.844 12.081.123 12.081.123
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -35.067 29.318 -5.058.191 1.464.209 13.994.421 13.994.421
Transferler
1.464.209 -1.464.209
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
238.026
Dönem Karı (Zararı)
238.026 238.026 238.026
Dönem Sonu Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -35.067 29.318 -3.593.982 238.026 14.232.447 14.232.447


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.247.546 -391.558
Dönem Karı (Zararı)
238.026 -443.844
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
238.026 -443.844
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
852.762 549.896
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 21.399 21.291
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10 1.233.910 764.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.233.910 764.956
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -418.593 -286.500
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-483.281 -312.091
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
64.688 25.591
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -157.740 -40.091
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
8 -8.492
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
173.786 98.732
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.156.758 -497.610
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 51.101 80.074
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.858.175 -100.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.858.175 -100.520
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -193.125 -194.977
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-193.125 -194.977
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-569.880 -282.187
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
150.065 -512
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-719.945 -281.675
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3 10.487
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10.487
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.247.546 -391.558
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.103
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -10.103
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.103
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
418.593 286.500
Ödenen Faiz
17 -64.688 -25.591
Alınan Faiz
17 483.281 312.091
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.656.036 -105.058
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-173.786 -62.234
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.482.250 -167.292
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.278.694 7.955.170
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 15.760.944 7.787.878


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 15.773.977 13.302.214
Ticari Alacaklar
4 1.232.125 1.283.226
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
338.282 449.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
893.843 833.927
Diğer Alacaklar
5 1.142.746 3.061.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.142.746 3.061.394
Peşin Ödenmiş Giderler
6 208.793 158.094
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
208.793 158.094
ARA TOPLAM
18.357.641 17.804.928
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.357.641 17.804.928
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 202.476 202.476
Diğer Alacaklar
5 1.202.312 1.192.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.202.312 1.192.538
Maddi Duran Varlıklar
9 197.876 209.172
Binalar
197.876 209.172
Peşin Ödenmiş Giderler
6 12.818 12.818
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.818 12.818
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 907.966 747.138
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.523.448 2.364.142
TOPLAM VARLIKLAR
20.881.089 20.169.070
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 152.577 345.702
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7.755
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
152.577 337.947
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 201.018 197.930
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 4.487.054 3.266.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.487.054 3.266.231
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 350.887 1.070.832
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
350.887 1.070.832
ARA TOPLAM
5.191.536 4.880.695
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.191.536 4.880.695
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
10 268.282 255.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
268.282 255.195
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11 1.188.824 1.038.759
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.188.824 1.038.759
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.457.106 1.293.954
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.648.642 6.174.649
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12 14.232.447 13.994.421
Ödenmiş Sermaye
12 17.540.874 17.540.874
Sermaye Düzeltme Farkları
12 41.059 41.059
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -22.848 -22.848
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
12 12.219 12.219
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
12 -35.067 -35.067
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 29.318 29.318
Yasal Yedekler
12 29.318 29.318
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -3.593.982 -5.058.191
Net Dönem Karı veya Zararı
12 238.026 1.464.209
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.232.447 13.994.421
TOPLAM KAYNAKLAR
20.881.089 20.169.070


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 14.560.885
Satışların Maliyeti
13 -10.874.330
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.686.555
BRÜT KAR (ZARAR)
3.686.555 2.431.722
Genel Yönetim Giderleri
14 -3.733.369 -3.147.543
Pazarlama Giderleri
14 -310.152 -146.930
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 65.516
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-291.450 -862.751
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-291.450 -862.751
Finansman Gelirleri
17 692.048 425.294
Finansman Giderleri
17 -65.973 -46.478
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
334.625 -483.935
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18 -96.599 40.091
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-257.427
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
160.828 40.091
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
238.026 -443.844
DÖNEM KARI (ZARARI)
12 238.026 -443.844
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
238.026 -443.844
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,01360000 -0,02530000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -4.346
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-5.432
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.086
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
1.086
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -4.346
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
238.026 -448.190
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
238.026 -448.190http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679223


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5046 Değişim: 0,03%
Düşük 8,5011 14.05.2021 Yüksek 8,5058
Açılış: 8,502
10,2768 Değişim: 0,07%
Düşük 10,2699 14.05.2021 Yüksek 10,2805
Açılış: 10,27
499,48 Değişim: 0,03%
Düşük 499,33 14.05.2021 Yüksek 499,48
Açılış: 499,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.