KAP ***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2021 - 19:13
KAP ***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 83.997.803 48.024.131
Satışların Maliyeti
17 -63.649.997 -40.591.490
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17 20.347.806 7.432.641
BRÜT KAR (ZARAR)
20.347.806 7.432.641
Genel Yönetim Giderleri
18 -12.045 -173.421
Pazarlama Giderleri
18 -3.106.254 -1.742.440
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 3.472.040 1.331.398
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -1.775.809 -519.062
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.925.738 6.329.116
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.925.738 6.329.116
Finansman Gelirleri
21 3.422.983 2.230.575
Finansman Giderleri
21 -663.165 -488.543
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.685.556 8.071.148
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.407.296 -1.780.130
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -4.447.165 -2.064.759
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 1.039.869 284.629
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.278.260 6.291.018
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.278.260 6.291.018
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18.278.260 6.291.018
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 7,31130000 2,51640000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.410.587 10.266.113
Dönem Karı (Zararı)
18.278.260 6.291.018
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.291.018
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
738.415 6.475.304
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,13 2.268.708 2.200.925
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-4.785.927 2.526.650
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 222.087 411.921
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 -5.008.014 2.114.729
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-151.662 -32.401
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-116.532 -49.675
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.321 109.428
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri

Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-22.809 -92.154
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 3.407.296 1.780.130
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.606.088 -2.500.209
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.604.479 8.737.284
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
16 -8.302.306 2.753.078
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 4.697.827 5.984.206
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.607 -344
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.607 -344
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 3.529.704 -3.792.953
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -798.494 1.082.652
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.605.718 -7.199.372
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16 -8.126.539 -5.846.231
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -4.479.179 -1.353.141
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8 33.555 159.393
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.158.049 -1.486.869
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10 92.067 -767.244
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10 -2.250.116 -719.625
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.410.587 10.266.113
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.961.929 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.961.929
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -2.948.183
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.746
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.642.246 -3.608.701
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.237.022 -935.544
Alınan Faiz
0 49.675
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -5.203.677 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.201.547 -2.722.832
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.193.588 6.657.412
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.193.588 6.657.412
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40.782.690 23.605.360
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.589.102 30.262.772


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 33.589.102 40.782.690
Ticari Alacaklar
4 57.526.088 53.898.799
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,16 8.624.590 322.284
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 48.901.498 53.576.515
Stoklar
6 13.407.671 16.937.375
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.009.388 210.894
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.009.388 210.894
Diğer Dönen Varlıklar
10 63.539 155.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
63.539 155.607
ARA TOPLAM
105.595.788 111.985.365
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
105.595.788 111.985.365
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5 26.460 23.853
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 26.460 23.853
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 27.090 27.090
Maddi Duran Varlıklar
7 18.090.660 17.922.937
Tesis, Makine ve Cihazlar
13.418.073 16.132.209
Mobilya ve Demirbaşlar
1.724.404 1.790.728
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.948.183
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 4.414.855 5.133.157
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.174.700 1.268.112
Diğer Haklar
1.174.700 1.268.112
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 2.664.130 1.624.261
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.397.895 25.999.410
TOPLAM VARLIKLAR
131.993.683 137.984.775
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 4.733.661 4.395.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 4.733.661 4.395.682
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.733.661 4.395.682
Ticari Borçlar
4 17.117.468 29.723.186
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,16 793.179 8.919.718
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 16.324.289 20.803.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5 545.215 511.660
Diğer Borçlar
5,16 16.745.519
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5,16 16.745.519
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.438.539 722.484
Kısa Vadeli Karşılıklar
8 7.149.501 2.723.308
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 1.816.890 2.398.712
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 5.332.611 324.596
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 1.720.974 3.971.090
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.720.974 3.971.090
ARA TOPLAM
35.705.358 58.792.929
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.705.358 58.792.929
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 3.123.743 4.670.864
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.123.743 4.670.864
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 3.123.743 4.670.864
Uzun Vadeli Karşılıklar
9 6.864.994 6.499.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 6.864.994 6.499.654
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.988.737 11.170.518
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
45.694.095 69.963.447
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
86.299.588 68.021.328
Ödenmiş Sermaye
12 2.500.000 2.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 28.136.683 28.136.683
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.171.716 -2.171.716
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.171.716 -2.171.716
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.171.716 -2.171.716
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.095.768 11.095.768
Yasal Yedekler
11.095.768 11.095.768
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28.460.593 4.932.789
Net Dönem Karı veya Zararı
18.278.260 23.527.804
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
86.299.588 68.021.328
TOPLAM KAYNAKLAR
131.993.683 137.984.775


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -1.289.780 8.884.811 2.006.776 27.371.545 67.610.035 67.610.035
Transferler
27.371.545 27.371.545
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.291.018 6.291.018 6.291.018
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.291.018 6.291.018 6.291.018
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -1.289.780 8.884.811 29.378.321 6.291.018 73.901.053 73.901.053
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -2.171.716 11.095.768 4.932.789 23.527.804 68.021.328 68.021.328
Transferler
23.527.804 -23.527.804
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.278.260 18.278.260 18.278.260
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18.278.260 18.278.260 18.278.260
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -2.171.716 11.095.768 28.460.593 18.278.260 86.299.588 86.299.588


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
18.278.260 6.291.018
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.278.260 6.291.018
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18.278.260 6.291.018http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933651


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.352 Değişim: -0,86% Hacim : 3.552 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.348 19.07.2021 Yüksek 1.358
Açılış: 1.358
8,5524 Değişim: -0,14%
Düşük 8,5282 23.07.2021 Yüksek 8,5720
Açılış: 8,564
10,0738 Değişim: -0,05%
Düşük 10,0419 23.07.2021 Yüksek 10,1047
Açılış: 10,079
496,01 Değişim: -0,31%
Düşük 492,25 23.07.2021 Yüksek 498,15
Açılış: 497,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.