KAP ***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 18:16
KAP ***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 128.600.566 161.234.835 56.191.759 43.114.801
Satışların Maliyeti
13 -109.833.815 -133.464.952 -44.951.600 -41.026.002
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.766.751 27.769.883 11.240.159 2.088.799
BRÜT KAR (ZARAR)
18.766.751 27.769.883 11.240.159 2.088.799
Genel Yönetim Giderleri
-523.860 -517.922 -176.355 -166.317
Pazarlama Giderleri
-4.662.576 -6.254.248 -2.021.306 -1.753.039
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.341.712 2.868.851 1.264.799 672.411
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.177.758 -1.980.950 -1.201.145 -606.282
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.744.269 21.885.614 9.106.152 235.572
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
820.136 256.801 52.176 91.629
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.564.405 22.142.415 9.158.328 327.201
Finansman Gelirleri
8.639.409 4.238.641 4.333.483 837.281
Finansman Giderleri
-1.157.714 -2.293.916 -329.376 -1.324.194
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.046.100 24.087.140 13.162.435 -159.712
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.051.021 -3.750.471 -2.862.690 268.166
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -4.014.784 -4.470.981 -2.000.199 479.451
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -1.036.237 720.510 -862.491 -211.285
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.995.079 20.336.669 10.299.745 108.454
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.995.079 20.336.669 10.299.745 108.454
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.995.079 20.336.669 10.299.745 108.454
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 15 0,07200000 0,08135000 0,04120000 0,00043000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.252.479 28.232.775
Dönem Karı (Zararı)
17.995.079 20.336.669
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17.995.079 20.336.669
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.508.724 15.790.944
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,13 6.775.706 5.698.092
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.261.375 6.973.037
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.149.040 1.928.851
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 4.112.335 5.044.186
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
240.758 -465.483
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-125.273 -640.633
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
378.962 406.264
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-12.931 -231.114
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 5.051.021 3.750.470
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-820.136 -165.172
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-820.136 -165.172
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.251.324 -7.894.838
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.599.091 9.326.979
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
16 1.014.297 -1.745.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -6.613.388 11.072.785
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.890 -22.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.890 -22.278
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 760.148 -544.589
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -122.513 -155.524
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.530.059 -13.235.724
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16 -6.825.732 -6.463.414
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -4.704.327 -6.772.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8 76.335 -35.042
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.157.966 -3.228.660
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10 324.691 -1.129.500
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10 1.833.275 -2.099.160
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.252.479 28.232.775
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
89.041 -3.573.465
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
820.136 256.801
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
820.136 256.801
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-731.095 -3.830.266
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -650.954 -3.816.797
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-80.141 -13.469
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.813.243 -35.428.758
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.093.306 -2.715.323
Ödenen Temettüler
-5.558.644 -27.345.634
Alınan Faiz
125.273 637.449
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -2.169.905 -4.783.558
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9 -1.116.661 -1.221.692
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.528.277 -10.769.448
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.528.277 -10.769.448
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.605.360 29.406.313
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32.133.637 18.636.865


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 32.133.637 23.605.360
Ticari Alacaklar
4 43.080.967 38.395.417
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,16 4.638.295 5.652.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 38.442.672 32.742.825
Stoklar
6 13.479.995 14.240.144
Peşin Ödenmiş Giderler
11 461.082 338.569
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
461.082 338.569
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 1.751.741
Diğer Dönen Varlıklar
10 570.086 894.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
570.086 894.778
ARA TOPLAM
89.725.767 79.226.009
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
89.725.767 79.226.009
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5 24.442 30.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 24.442 30.333
Maddi Duran Varlıklar
17.070.557 20.982.307
Arazi ve Arsalar
27.090 27.090
Tesis, Makine ve Cihazlar
15.334.740 16.900.788
Mobilya ve Demirbaşlar
1.708.727 1.908.814
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.145.615
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 5.463.924 7.477.786
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
643.936 773.009
Diğer Haklar
643.936 773.009
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 541.595 1.577.832
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.744.454 30.841.267
TOPLAM VARLIKLAR
113.470.221 110.067.276
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 3.968.957 3.766.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 3.968.957 3.766.177
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 3.968.957 3.766.177
Ticari Borçlar
4 9.179.139 21.635.670
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,16 791.588 7.617.320
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 8.387.551 14.018.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5 415.613 339.278
Diğer Borçlar
5,16 16.745.519
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5,16 16.745.519
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
93.138
Kısa Vadeli Karşılıklar
8 6.247.969 2.825.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 1.795.600 2.485.955
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 4.452.369 340.032
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 3.754.765 1.921.490
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.754.765 1.921.490
ARA TOPLAM
40.405.100 30.488.602
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.405.100 30.488.602
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 4.546.756 7.548.829
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.546.756 7.548.829
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 4.546.756 7.548.829
Uzun Vadeli Karşılıklar
9 5.147.827 4.419.810
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 5.147.827 4.419.810
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.694.583 11.968.639
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
50.099.683 42.457.241
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
63.370.538 67.610.035
Ödenmiş Sermaye
12 2.500.000 2.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 28.136.683 28.136.683
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.289.780 -1.289.780
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.289.780 -1.289.780
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.289.780 -1.289.780
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.095.768 8.884.811
Yasal Yedekler
11.095.768 8.884.811
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.932.788 2.006.776
Net Dönem Karı veya Zararı
17.995.079 27.371.545
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
63.370.538 67.610.035
TOPLAM KAYNAKLAR
113.470.221 110.067.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -728.812 6.162.748 1.508.967 34.191.054 71.770.640 71.770.640
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-3.625.548 -3.625.548 -3.625.548
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-3.625.548 -3.625.548 -3.625.548
Transferler
2.722.063 31.468.991 -34.191.054
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.336.669 20.336.669 20.336.669
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20.336.669 20.336.669 20.336.669
Kar Payları
-27.345.634 -27.345.634 -27.345.634
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -728.812 8.884.811 2.006.776 20.336.669 61.136.127 61.136.127
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -1.289.780 8.884.811 2.006.776 27.371.545 67.610.035 67.610.035
Transferler
2.210.957 25.160.590 -27.371.545
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.995.079 17.995.079 17.995.079
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.995.079 17.995.079 17.995.079
Kar Payları
-22.234.576 -22.234.576 -22.234.576
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -1.289.780 11.095.768 4.932.790 17.995.079 63.370.538 63.370.538


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
17.995.079 20.336.669 10.299.745 108.454
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.995.079 20.336.669 10.299.745 108.454
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.995.079 20.336.669 10.299.745 108.454http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885063


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.918 Değişim: -4,62% Hacim : 38.826 Mio.TL Son veri saati : 17:44
Düşük 1.912 24.01.2022 Yüksek 2.013
Açılış: 2.005
13,5049 Değişim: 0,25%
Düşük 13,3398 24.01.2022 Yüksek 13,5283
Açılış: 13,4717
15,2341 Değişim: -0,25%
Düşük 15,1097 24.01.2022 Yüksek 15,3407
Açılış: 15,2716
791,11 Değişim: -0,31%
Düşük 787,96 24.01.2022 Yüksek 799,70
Açılış: 793,59
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.