KAP ***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2019 - 18:11
KAP ***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 161.234.835 158.553.600 43.114.801 56.319.813
Satışların Maliyeti
13 -133.464.952 -131.651.386 -41.026.002 -46.478.547
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.769.883 26.902.214 2.088.799 9.841.266
BRÜT KAR (ZARAR)
27.769.883 26.902.214 2.088.799 9.841.266
Genel Yönetim Giderleri
-517.922 -617.020 -166.317 -188.276
Pazarlama Giderleri
-6.254.248 -7.070.661 -1.753.039 -3.184.839
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.125.652 11.363.426 764.040 5.653.500
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.980.950 -5.885.400 -606.282 -4.174.739
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.142.415 24.692.559 327.201 7.946.912
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.142.415 24.692.559 327.201 7.946.912
Finansman Gelirleri
4.238.641 8.799.802 837.281 5.314.333
Finansman Giderleri
-2.293.916 -2.384.088 -1.324.194 -1.919.919
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.087.140 31.108.273 -159.712 11.341.326
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.750.471 -4.066.415 268.166 -1.174.078
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -4.470.981 -4.861.005 479.451 -2.028.541
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 720.510 794.590 -211.285 854.463
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.336.669 27.041.858 108.454 10.167.248
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.336.669 27.041.858 108.454 10.167.248
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.336.669 27.041.858 108.454 10.167.248
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 15 0,08135000 0,10820000 0,00043000 0,04070000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.232.775 25.531.265
Dönem Karı (Zararı)
20.336.669 27.041.858
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20.336.669 27.041.858
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.790.944 11.780.379
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,13 5.698.092 2.780.966
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.973.037 5.226.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.928.851 1.562.068
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 5.044.186 3.664.246
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-465.483 77.624
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-640.633 -554.731
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
406.264
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 32.559
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-231.114 599.796
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 3.750.470 4.066.415
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-165.172 -370.940
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-165.172 -370.940
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.894.838 -13.290.972
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.326.979 -2.298.098
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
16 -1.745.806 -5.594.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 11.072.785 3.296.089
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.278 -8.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.278 -8.969
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -544.589 -4.439.052
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -155.524 907.885
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.235.724 -5.740.686
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16 -6.463.414 -5.639.833
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -6.772.310 -100.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -35.042 -88.327
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.228.660 -1.623.725
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10 -1.129.500 -438.818
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10 -2.099.160 -1.184.907
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
28.232.775 25.531.265
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.573.465 -3.872.514
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
256.801 717.010
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
256.801 717.010
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.830.266 -4.589.524
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -3.816.797 -4.589.524
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.469
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.428.758 -32.045.427
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.715.323 0
Ödenen Temettüler
-27.345.634 -27.903.430
Alınan Faiz
637.449 543.262
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -4.783.558 -3.019.138
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9 -1.221.692 -1.666.121
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.769.448 -10.386.676
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.769.448 -10.386.676
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.406.313 32.248.019
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.636.865 21.861.343


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 18.636.865 29.406.313
Ticari Alacaklar
30.315.982 39.411.847
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 4.271.239 2.525.433
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 26.044.743 36.886.414
Stoklar
6 14.618.652 14.074.063
Peşin Ödenmiş Giderler
464.435 308.911
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 464.435 308.911
Diğer Dönen Varlıklar
1.455.935 323.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 1.455.935 323.254
ARA TOPLAM
65.491.869 83.524.388
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
65.491.869 83.524.388
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
25.994 3.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 25.994 3.716
Maddi Duran Varlıklar
7 26.568.372 18.329.769
Arazi ve Arsalar
27.090 27.090
Tesis, Makine ve Cihazlar
13.701.549 9.058.329
Mobilya ve Demirbaşlar
1.668.845 1.778.613
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.046.784 7.465.737
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
8.124.104 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
406.304 474.728
Diğer Haklar
406.304 474.728
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 2.392.104 765.205
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.392.774 19.573.418
TOPLAM VARLIKLAR
94.884.643 103.097.806
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.713.912 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.713.912 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 3.713.912 0
Ticari Borçlar
8.830.222 22.065.946
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 1.193.813 7.657.227
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 7.636.409 14.408.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5 238.629 273.670
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 0 312.581
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.129.809 2.136.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 1.920.223 1.971.128
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 5.209.586 165.400
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.151.641 3.250.801
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 1.151.641 3.250.801
ARA TOPLAM
21.064.213 28.039.526
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.064.213 28.039.526
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.515.713 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.515.713 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 8.515.713 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.168.590 3.287.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 4.168.590 3.287.640
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.684.303 3.287.640
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
33.748.516 31.327.166
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
61.136.127 71.770.640
Ödenmiş Sermaye
12 2.500.000 2.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 28.136.683 28.136.683
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-728.812 -728.812
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-728.812 -728.812
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-728.812 -728.812
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.884.811 6.162.748
Yasal Yedekler
12 8.884.811 6.162.748
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.006.776 1.508.967
Net Dönem Karı veya Zararı
20.336.669 34.191.054
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
61.136.127 71.770.640
TOPLAM KAYNAKLAR
94.884.643 103.097.806


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -1.124.760 11.367.343 2.329.035 21.494.560 64.702.861 64.702.861
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-207.299 -207.299 -207.299
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-207.299 -207.299 -207.299
Transferler
2.777.843 18.716.717 -21.494.560
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27.041.858 27.041.858 27.041.858
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27.041.858 27.041.858 27.041.858
Kar Payları
-7.982.438 -19.920.992 -27.903.430 -27.903.430
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -1.124.760 6.162.748 917.461 27.041.858 63.633.990 63.633.990
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -728.812 6.162.748 1.508.967 34.191.054 71.770.640 71.770.640
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-3.625.548 -3.625.548 -3.625.548
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-3.625.548 -3.625.548 -3.625.548
Transferler
2.722.063 31.468.991 -34.191.054
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.336.669 20.336.669 20.336.669
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20.336.669 20.336.669 20.336.669
Kar Payları
-27.345.634 -27.345.634 -27.345.634
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -728.812 8.884.811 2.006.776 20.336.669 61.136.127 61.136.127


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20.336.669 27.041.858 108.454 10.167.248
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.336.669 27.041.858 108.454 10.167.248
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.336.669 27.041.858 108.454 10.167.248http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794886


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.