KAP ***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

22.02.2019 - 18:36
KAP ***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 219.111.711 161.084.307
Satışların Maliyeti
17 -178.527.384 -132.503.659
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17 40.584.327 28.580.648
BRÜT KAR (ZARAR)
17 40.584.327 28.580.648
Genel Yönetim Giderleri
18 -495.425 -803.579
Pazarlama Giderleri
18 -8.255.511 -9.511.436
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 11.959.595 4.469.287
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -7.640.882 -2.353.287
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.152.104 20.381.633
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
36.152.104 20.381.633
Finansman Gelirleri
21 9.339.184 7.977.570
Finansman Giderleri
21 -5.337.778 -3.648.402
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
40.153.510 24.710.801
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.962.456 -3.216.241
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.179.242 -4.243.553
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-783.214 1.027.312
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
34.191.054 21.494.560
DÖNEM KARI (ZARARI)
34.191.054 21.494.560
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
34.191.054 21.494.560
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 0,13680000 0,08598000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -835.168 9.895.367 139.910 18.505.860 58.342.652 58.342.652
Transferler
1.471.976 17.033.884 -18.505.860
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-289.592 21.494.560 21.204.968 21.204.968
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-289.592 21.494.560 21.204.968 21.204.968
Kar Payları
-14.844.759 -14.844.759 -14.844.759
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -1.124.760 11.367.343 2.329.035 21.494.560 64.702.861 64.702.861
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -1.124.760 11.367.343 2.329.035 21.494.560 64.702.861 64.702.861
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2,6 384.207 384.207 384.207
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
384.207 384.207 384.207
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.500.000 28.136.683 -1.124.760 11.367.343 2.713.242 21.494.560 65.087.068 65.087.068
Transferler
2.777.843 18.716.717 -21.494.560
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
395.948 34.191.054 34.587.002 34.587.002
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
395.948 34.191.054 34.587.002 34.587.002
Kar Payları
-7.982.438 -19.920.992 -27.903.430 -27.903.430
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -728.812 6.162.748 1.508.967 34.191.054 71.770.640 71.770.640


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.464.492 26.234.856
Dönem Karı (Zararı)
34.191.054 21.494.560
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
34.191.054 21.494.560
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.806.183 9.719.946
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,17,19 3.677.214 3.934.659
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -45.484 155.398
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-45.484 155.398
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.068.769 4.450.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.893.551 2.098.205
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -3.001.738 3.001.738
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 39.418 -649.302
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-533.064 -894.467
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -705.403 -725.634
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5 172.339 19.021
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-187.854
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 5.962.456 3.216.241
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-186.170 -1.142.526
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-186.170 -1.142.526
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.532.745 -4.979.650
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.649.508 -7.188.264
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -43.897 389.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -6.605.611 -7.577.899
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 6.123 -8.768
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.123 -8.768
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -4.072.374 -3.666.067
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 3.016.799 -1.333.412
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.214.859 6.769.063
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 721.557 2.509.815
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 3.493.302 4.259.248
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -121.046 139.134
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.072.402 308.664
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15 268.463 90.589
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
15 803.939 218.075
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
39.464.492 26.234.856
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.553.269 -3.117.756
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
717.011 3.027.248
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
717.011 3.027.248
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.270.280 -6.145.004
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -8.964.177 -6.145.004
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -306.103
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.752.929 -20.238.283
Ödenen Temettüler
-27.903.430 -14.844.759
Alınan Faiz
700.590 715.481
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.581.354 -4.903.981
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 -1.968.735 -1.205.024
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.841.706 2.878.817
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.841.706 2.878.817
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 32.248.019 29.369.202
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 29.406.313 32.248.019


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
34.191.054 21.494.560
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
395.948 -289.592
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
395.948 -289.592
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
395.948 -289.592
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.587.002 21.204.968
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
34.587.002 21.204.968


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 29.406.313 32.248.019
Ticari Alacaklar
39.411.847 32.762.339
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 2.525.433 2.481.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 36.886.414 30.280.803
Stoklar
7 14.074.063 10.047.173
Peşin Ödenmiş Giderler
8 308.911 3.325.710
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
308.911 3.325.710
Diğer Dönen Varlıklar
15 323.254 586.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
323.254 586.902
ARA TOPLAM
83.524.388 78.970.143
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
83.524.388 78.970.143
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 3.716 9.839
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.716 9.839
Maddi Duran Varlıklar
9 18.329.769 13.562.572
Arazi ve Arsalar
27.090 27.090
Tesis, Makine ve Cihazlar
9.058.329 9.424.633
Mobilya ve Demirbaşlar
1.778.613 1.592.178
Yapılmakta Olan Yatırımlar
7.465.737 2.518.671
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 474.728 179.698
Diğer Haklar
474.728 179.698
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 765.205 1.743.332
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.573.418 15.495.441
TOPLAM VARLIKLAR
103.097.806 94.465.584
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
22.065.946 17.678.748
İlişkili Taraflara
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.644 Değişim: 3,14% Hacim : 132.747 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.357 17.05.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.370
32,2020 Değişim: -0,22%
Düşük 32,0915 17.05.2024 Yüksek 32,3224
Açılış: 32,2745
35,0069 Değişim: -0,22%
Düşük 34,9366 17.05.2024 Yüksek 35,1762
Açılış: 35,085
2.498,74 Değişim: 1,32%
Düşük 2.461,93 17.05.2024 Yüksek 2.511,09
Açılış: 2.466,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.