KAP ***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2018 - 18:14
KAP ***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 47.715.778 35.357.741
Satışların Maliyeti
13 -38.523.536 -30.538.939
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.192.242 4.818.802
BRÜT KAR (ZARAR)
9.192.242 4.818.802
Genel Yönetim Giderleri
-206.465 -315.137
Pazarlama Giderleri
-1.511.318 -1.264.921
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
996.587 1.982.489
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-545.593 -738.715
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.925.453 4.482.518
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.925.453 4.482.518
Finansman Gelirleri
2.273.383 2.782.996
Finansman Giderleri
-236.334 -2.026.458
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.962.502 5.239.056
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-697.794 -926.709
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -1.014.365 -1.571.678
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 316.571 644.969
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.264.708 4.312.347
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.264.708 4.312.347
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.264.708 4.312.347
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 15 3,70590000 1,72490000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -835.168 9.895.367 139.910 18.505.860 58.342.652 58.342.652
Transferler
18.505.860 -18.505.860
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.312.347 4.312.347 4.312.347
Dönem Karı (Zararı)
4.312.347 4.312.347 4.312.347
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -835.168 9.895.367 18.645.770 4.312.347 62.654.999 62.654.999
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -1.124.760 11.367.343 2.329.035 21.494.560 64.702.861 64.702.861
Transferler
21.494.560 -21.494.560
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.264.708 9.264.708 9.264.708
Dönem Karı (Zararı)
9.264.708 9.264.708 9.264.708
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -1.124.760 11.367.343 23.823.595 9.264.708 73.967.569 73.967.569


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.197.439 2.814.815
Dönem Karı (Zararı)
9.264.708 4.312.347
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.264.708 4.312.347
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.800.294 3.620.692
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 981.062 1.016.601
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.711.580 2.510.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 580.243 265.905
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.131.337 2.244.320
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-215.112 -198.174
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-247.671 -180.529
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
32.559 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 -17.645
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 697.794 1.571.678
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-375.030 -1.279.638
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-375.030 -1.279.638
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.867.563 -5.118.224
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-460.834 1.434.883
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
16 -1.599.090 -737.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 1.138.256 2.171.909
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.289 -1.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.289 -1.500
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.643.381 -832.974
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 432.235 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.656.357 -4.510.967
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16 -4.650.804 -3.427.603
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -3.005.553 -1.083.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -78.515 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 19.564
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 19.564
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.462.000 -1.227.230
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -147.051 163.521
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
11 -1.314.949 -1.390.751
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.197.439 2.814.815
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
511.248 2.391.907
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
717.010 3.027.246
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
717.010 3.027.246
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-205.762 -635.339
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-205.762 -635.339
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.114.041 -1.529.629
Alınan Faiz
216.095 164.076
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-285.919 -1.571.678
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.044.217 -122.027
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.594.646 3.677.093
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.594.646 3.677.093
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32.248.019 29.369.202
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.842.665 33.046.295


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
9.264.708 4.312.347
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.264.708 4.312.347
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.264.708 4.312.347


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 33.842.665 32.248.019
Ticari Alacaklar
33.190.614 32.762.339
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 4.080.626 2.481.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 29.109.988 30.280.803
Stoklar
6 11.690.554 10.047.173
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.893.475 3.325.710
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.893.475 3.325.710
Diğer Dönen Varlıklar
11 765.531 586.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
765.531 586.902
ARA TOPLAM
82.382.839 78.970.143
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
82.382.839 78.970.143
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5 8.549 9.839
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.549 9.839
Maddi Duran Varlıklar
8 12.398.261 13.562.572
Arazi ve Arsalar
27.090 27.090
Tesis, Makine ve Cihazlar
9.172.953 9.424.633
Mobilya ve Demirbaşlar
1.600.983 1.592.178
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.597.235 2.518.671
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
226.730 179.698
Diğer Haklar
226.730 179.698
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 2.059.903 1.743.332
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.693.443 15.495.441
TOPLAM VARLIKLAR
97.076.282 94.465.584
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10.022.391 17.678.748
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 2.112.527 6.763.331
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 7.909.864 10.915.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5 316.198 394.713
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 1.014.365 285.919
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.305.975 5.809.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 2.074.010 2.420.083
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 5.231.965 3.389.618
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 1.131.913 2.446.862
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.131.913 2.446.862
ARA TOPLAM
19.790.842 26.615.943
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.790.842 26.615.943
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
3.317.871 3.146.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 3.317.871 3.146.780
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.317.871 3.146.780
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
23.108.713 29.762.723
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
73.967.569 64.702.861
Ödenmiş Sermaye
12 2.500.000 2.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 28.136.683 28.136.683
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.124.760 -1.124.760
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.124.760 -1.124.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.124.760 -1.124.760
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.367.343 11.367.343
Yasal Yedekler
3.384.905 3.384.905
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
12 7.982.438 7.982.438
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.823.595 2.329.035
Net Dönem Karı veya Zararı
9.264.708 21.494.560
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
73.967.569 64.702.861
TOPLAM KAYNAKLAR
97.076.282 94.465.584http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679150


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4361 Değişim: 1,89%
Düşük 8,2733 12.05.2021 Yüksek 8,4473
Açılış: 8,2798
10,1904 Değişim: 1,02%
Düşük 10,0522 12.05.2021 Yüksek 10,2064
Açılış: 10,0874
495,88 Değişim: 1,38%
Düşük 487,22 12.05.2021 Yüksek 496,19
Açılış: 489,13
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.