KAP ***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2023 - 18:12
KAP ***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -91.388.105 1.144.571.946 -33.355.803 -24.349.511 1.119.882.603 746.546.258 3.614.431.693 518.741.235 4.133.172.928
Transferler
30 746.546.258 -746.546.258
Dönem Karı (Zararı)
41 1.192.172.548 1.192.172.548 436.458.777 1.628.631.325
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27-30 834.750.904 -6.972.142 827.778.762 827.778.762
Kar Payları
30 -142.909.253 -142.909.253 -142.909.253
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 -76.076.134 28.537.941 -47.538.193 146.392.026 98.853.833
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30-47 84.731 54.793.771 21.677.076 -8.730.808 67.824.770 67.824.770
Dönem Sonu Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -91.303.374 1.958.040.487 -40.327.945 -2.672.435 1.743.326.741 1.192.172.548 5.511.760.327 1.101.592.038 6.613.352.365
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
683.200.000 69.324.305 -91.416.198 3.463.923.533 -68.864.961 -16.836.076 1.805.053.326 1.866.470.717 7.710.854.646 1.550.734.639 9.261.589.285
Transferler
30 1.866.470.717 -1.866.470.717
Dönem Karı (Zararı)
41 815.794.054 815.794.054 286.750.577 1.102.544.631
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27-30 -282.561.612 -20.430.724 -302.992.336 -302.992.336
Kar Payları
30 -140.248.291 -140.248.291 -140.248.291
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 32.939.483 155.046.014 187.985.497 -20.184.196 167.801.301
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30-47 -62.349 164.563.836 -14.624.573 108.180.414 258.057.328 258.057.328
Dönem Sonu Bakiyeler
683.200.000 69.324.305 -91.478.547 3.378.865.240 -89.295.685 -31.460.649 3.794.502.180 815.794.054 8.529.450.898 1.817.301.020 10.346.751.918


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
712.666.113 -11.026.557
Dönem Karı (Zararı)
1.506.797.899 1.815.847.293
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
294.923.732 359.881.986
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 178.775.405 103.541.854
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.272.200 167.888.780
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.327.316 168.142.698
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.599.516 -253.918
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
117.420.527 88.451.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 116.353.413 67.522.545
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.067.114 20.928.807
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.339.700.584 -2.208.418.128
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-746.824.793 -1.052.412.100
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -746.824.793 -1.052.412.100
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.399.288 -37.035.410
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -615.833 -392.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -23.783.455 -36.643.266
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -506.120.403 -907.091.677
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -42.206.250 -8.872.877
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -43.349.070 -107.353.165
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
463.960.640 257.005.861
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 463.960.640 257.005.861
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -25.202.895 21.891.373
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.851.769 3.624.016
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 9.756.435 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 4.095.334 3.624.016
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 3.027.664 -336.466
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-432.437.958 -377.837.683
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -20.827.178 -148.622.761
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -411.610.780 -229.214.922
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
462.021.047 -32.688.849
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 250.645.066 21.662.292
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-186.138.885 27.152
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
47 60.652.833 -41.378.550
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13,14, 15, 17 -246.791.718 41.405.702
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
71.261.757 -83.255.377
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 -62.349 84.731
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
211.572.397 59.569.145
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
47 211.572.397 59.569.145
Ödenen Temettüler
30 -140.248.291 -142.909.253
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
597.788.985 -94.254.782
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
30 243.495.104 140.023.316
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
841.284.089 45.768.534
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 954.951.922 923.291.956
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 1.796.236.011 969.060.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 1.796.236.011 954.951.922
Finansal Yatırımlar
47 251.287.827 314.313.465
Ticari Alacaklar
2.707.007.007 1.952.210.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.707.007.007 1.952.210.602
Diğer Alacaklar
79.788.327 60.729.819
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.942.670 1.326.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 77.845.657 59.402.982
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
10 2.624.005.852 2.114.285.933
Peşin Ödenmiş Giderler
12 370.140.164 327.075.588
Diğer Dönen Varlıklar
29 236.218.989 234.193.287
ARA TOPLAM
8.064.684.177 5.957.760.616
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 2.553.054 2.553.054
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.067.237.231 5.960.313.670
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
47 51.802.388 49.429.583
Ticari Alacaklar
61.493.149 71.792.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 61.493.149 71.792.077
Diğer Alacaklar
5.866.486 525.706
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 5.866.486 525.706
Canlı Varlıklar
11 65.476.053 23.269.803
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.054.937.231 2.058.510.765
Maddi Duran Varlıklar
14 5.098.808.478 4.689.039.660
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 1.272.946 1.750.757
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
39.557.568 31.105.155
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 39.557.568 31.105.155
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.221.038 3.936.544
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 132.678.869 71.042.549
Diğer Duran Varlıklar
29 24.666.366 5.864.890
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.540.780.572 7.006.267.489
TOPLAM VARLIKLAR
15.608.017.803 12.966.581.159
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 806.793.373 610.921.482
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 125.630.379 130.335.034
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 807.171 805.956
Ticari Borçlar
1.129.437.231 665.458.591
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.129.437.231 665.458.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 165.975.353 69.233.767
Diğer Borçlar
24.814.858 10.814.176
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 20.332.239 10.575.804
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.482.619 238.372
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 3.530.628 529.240
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 154.704.626 58.674.608
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.789.997 15.110.027
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 17.789.997 15.110.027
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 979.916.646 830.974.976
ARA TOPLAM
3.409.400.262 2.392.857.857
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.409.400.262 2.392.857.857
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 253.826.360 233.062.444
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 362.136 722.106
Ticari Borçlar
0 18.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 18.000
Diğer Borçlar
2.818.860 2.967.773
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.818.860 2.967.773
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 37.651 11.375
Uzun Vadeli Karşılıklar
157.203.551 164.407.475
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 157.203.551 162.794.619
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 0 1.612.856
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 1.317.521.064 809.714.464
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 120.096.001 101.230.380
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.851.865.623 1.312.134.017
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.261.265.885 3.704.991.874
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.529.450.898 7.710.854.646
Ödenmiş Sermaye
30 683.200.000 683.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 69.324.305 69.324.305
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
30 -91.478.547 -91.416.198
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.289.569.555 3.395.058.572
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 3.378.865.240 3.463.923.533
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -89.295.685 -68.864.961
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-31.460.649 -16.836.076
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 -31.460.649 -16.836.076
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 3.794.502.180 1.805.053.326
Net Dönem Karı veya Zararı
41 815.794.054 1.866.470.717
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 1.817.301.020 1.550.734.639
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.346.751.918 9.261.589.285
TOPLAM KAYNAKLAR
15.608.017.803 12.966.581.159


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 8.582.322.265 6.195.583.763 3.584.782.796 2.398.953.717
Satışların Maliyeti
31 -6.568.849.725 -4.267.695.594 -2.586.937.658 -1.679.600.243
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.013.472.540 1.927.888.169 997.845.138 719.353.474
BRÜT KAR (ZARAR)
2.013.472.540 1.927.888.169 997.845.138 719.353.474
Genel Yönetim Giderleri
33 -458.766.309 -270.268.194 -172.566.720 -110.746.281
Pazarlama Giderleri
33 -406.375.756 -242.466.261 -159.727.411 -93.304.465
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -36.582.666 -19.946.936 -8.973.811 -7.186.075
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 249.222.176 102.974.672 62.700.499 47.381.112
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -184.389.920 -52.159.220 -6.802.704 -25.940.549
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.176.580.065 1.446.022.230 712.474.991 529.557.216
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 40.645.342 305.435.733 48.769.489 229.157.634
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -19.372.572 -469.556 0 -229.186
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.197.852.835 1.750.988.407 761.244.480 758.485.664
Finansman Gelirleri
37 734.152.035 441.656.252 336.372.334 231.441.901
Finansman Giderleri
37 -425.206.971 -376.797.366 -130.046.455 -163.705.540
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.506.797.899 1.815.847.293 967.570.359 826.222.025
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-404.253.268 -187.215.968 -272.979.784 -27.387.901
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -278.126.793 -226.071.564 -155.113.763 -74.338.621
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -126.126.475 38.855.596 -117.866.021 46.950.720
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.102.544.631 1.628.631.325 694.590.575 798.834.124
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.102.544.631 1.628.631.325 694.590.575 798.834.124
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 286.750.577 436.458.777 156.648.080 201.179.661
Ana Ortaklık Payları
41 815.794.054 1.192.172.548 537.942.495 597.654.463
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 1,19400000 3,49000000 0,78700000 1,75000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 41 1,19400000 3,49000000 0,78700000 1,75000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-302.992.336 827.778.762 -294.915.022 12.263.951
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 0 938.705.653 0 12.576.997
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -26.881.279 -8.750.950 -16.921.110 3.032.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-276.111.057 -102.175.941 -277.993.912 -3.345.143
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -276.111.057 -102.175.941 -277.993.912 -3.345.143
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-302.992.336 827.778.762 -294.915.022 12.263.951
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
799.552.295 2.456.410.087 399.675.553 811.098.075
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
286.750.577 436.458.777 156.648.080 201.179.661
Ana Ortaklık Payları
512.801.718 2.019.951.310 243.027.473 609.918.414http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216357


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.728 Değişim: -2,34% Hacim : 78.451 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.723 11.12.2023 Yüksek 7.925
Açılış: 7.920
28,9788 Değişim: -0,08%
Düşük 28,9444 12.12.2023 Yüksek 29,0656
Açılış: 29,0011
31,2480 Değişim: 0,01%
Düşük 31,2037 12.12.2023 Yüksek 31,3045
Açılış: 31,2464
1.846,74 Değişim: 0,01%
Düşük 1.844,00 12.12.2023 Yüksek 1.849,34
Açılış: 1.846,57
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.