KAP ***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 18:31
KAP ***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -95.735.141 784.615.873 -2.297.647 -17.775.269 190.478.278 26.890.526 1.638.700.925 248.049.198 1.886.750.123
Transferler
30 26.890.526 -26.890.526
Dönem Karı (Zararı)
41 178.668.266 178.668.266 45.833.849 224.502.115
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -2.460.926 -2.460.926 -163.982 -2.624.908
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
47 -5.185.703 -5.185.703 -5.185.703
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 58.039.215 -163.982 97.396.482 155.271.715 13.038.619 168.310.334
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 41.784.161 -4.617.694 26.119.850 63.286.317 63.286.317
Dönem Sonu Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -37.695.926 826.400.034 -6.915.341 -20.400.177 335.699.433 178.668.266 2.028.280.594 306.757.684 2.335.038.278
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -37.641.396 939.879.330 -5.347.160 -22.685.823 343.070.763 352.292.988 2.322.093.007 308.958.416 2.631.051.423
Transferler
30 352.292.988 -352.292.988
Dönem Karı (Zararı)
41 244.858.396 244.858.396 77.664.124 322.522.520
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -2.952.884 -2.952.884 -208.685 -3.161.569
Kar Payları
30 -27.929.760 -27.929.760 -27.929.760
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 -92.299.397 -208.685 87.281.411 -5.226.671 -21.877.881 -27.104.552
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 21.371.105 4.991.015 -4.188.417 22.173.703 22.173.703
Dönem Sonu Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -129.940.793 961.250.435 -356.145 -25.847.392 750.526.985 244.858.396 2.553.015.791 364.535.974 2.917.551.765


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
444.965.409 -38.558.451
Dönem Karı (Zararı)
393.753.783 271.971.933
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
92.871.954 79.014.786
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 17 76.232.053 70.234.146
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.510.964 5.942.124
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 5.084.420 5.468.226
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.573.456 473.898
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.128.937 2.838.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 14.726.725 6.697.453
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 -1.597.788 -3.858.937
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-66.769.698 -436.015.139
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-241.748.148 -171.423.132
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -241.748.148 -171.423.132
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
131.064.146 -49.849.583
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 520.885 -132.541
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 130.543.261 -49.717.042
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -69.896.973 15.183.393
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 4.744.388 -1.549.950
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 3.581.172 -44.985.930
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
131.293.874 -121.902.020
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 131.293.874 -121.902.020
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 8.750.263 -6.649.593
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
865.180 -768.861
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 -1.896.702
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 865.180 1.127.841
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -3.044.838 384.206
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.378.762 -54.453.669
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -12.251.376 10.239.032
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -20.127.386 -64.692.701
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
419.856.039 -85.028.420
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 25.109.370 46.469.969
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-51.491.911 -15.289.035
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
47 -7.263.628 -4.200.256
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14, 17 -44.228.283 -11.088.779
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-456.811.705 157.916.082
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 -92.299.397 58.039.215
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-336.582.548 99.876.867
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
47 -336.582.548 99.876.867
Ödenen Temettüler
30 -27.929.760 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-63.338.207 104.068.596
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
30 27.164.718 58.668.623
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-36.173.489 162.737.219
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 362.039.933 195.384.504
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 325.866.444 358.121.723


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 325.866.444 362.039.933
Ticari Alacaklar
941.678.855 711.080.909
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 941.678.855 711.080.909
Diğer Alacaklar
79.478.030 210.542.170
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 520.886
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 79.478.030 210.021.284
Stoklar
10 826.568.215 755.097.786
Peşin Ödenmiş Giderler
12 84.445.596 89.681.336
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 6.945.832 213.148
Diğer Dönen Varlıklar
29 53.739.179 51.574.762
ARA TOPLAM
2.318.722.151 2.180.230.044
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 11.512.663 11.512.663
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.330.234.814 2.191.742.707
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
47 98.763.091 91.499.463
Ticari Alacaklar
45.831.077 39.765.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 45.831.077 39.765.295
Diğer Alacaklar
20.860 20.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 20.860 20.867
Canlı Varlıklar
11 11.863.371 16.607.759
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 518.709.031 519.822.588
Maddi Duran Varlıklar
14 1.557.902.137 1.547.711.844
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 969.025 1.174.718
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21.919.991 16.962.787
Şerefiye
18 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 21.919.991 16.962.787
Peşin Ödenmiş Giderler
12 10.106.956 8.452.388
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 62.798.878 55.237.783
Diğer Duran Varlıklar
29 12.164.243 2.077.284
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.341.048.660 2.299.332.776
TOPLAM VARLIKLAR
4.671.283.474 4.491.075.483
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 282.639.744 296.808.684
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 250.413.937 354.864.186
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 119.086 264.711
Ticari Borçlar
294.629.618 163.335.745
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 294.629.618 163.335.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 41.555.746 29.358.999
Diğer Borçlar
1.367.925 929.039
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.367.925 929.039
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 299.890 352.834
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 27.104.899 12.239.611
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.703.692 7.430.273
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 6.703.692 7.430.273
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 276.259.626 198.636.723
ARA TOPLAM
1.181.094.163 1.064.220.805
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.181.094.163 1.064.220.805
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 214.233.837 431.864.306
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 1.047.693 1.234.958
Ticari Borçlar
0
Diğer Borçlar
1.449.879 1.023.585
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.449.879 1.023.585
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 2.991.894
Uzun Vadeli Karşılıklar
76.736.762 66.327.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 76.736.762 65.456.521
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 0 871.207
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 219.836.492 211.986.171
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 59.332.883 80.374.613
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
572.637.546 795.803.255
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.753.731.709 1.860.024.060
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.553.015.791 2.322.093.007
Ödenmiş Sermaye
30 341.600.000 341.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 410.924.305 410.924.305
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
30 -129.940.793 -37.641.396
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
935.403.043 917.193.507
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 961.250.435 939.879.330
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -25.847.392 -22.685.823
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-356.145 -5.347.160
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 -356.145 -5.347.160
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 750.526.985 343.070.763
Net Dönem Karı veya Zararı
41 244.858.396 352.292.988
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 364.535.974 308.958.416
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.917.551.765 2.631.051.423
TOPLAM KAYNAKLAR
4.671.283.474 4.491.075.483


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 2.832.633.862 2.207.379.727 1.078.649.326 802.074.725
Satışların Maliyeti
31 -2.196.244.543 -1.629.221.549 -794.396.502 -635.235.771
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
636.389.319 578.158.178 284.252.824 166.838.954
BRÜT KAR (ZARAR)
636.389.319 578.158.178 284.252.824 166.838.954
Genel Yönetim Giderleri
33 -142.143.472 -114.906.213 -47.690.063 -40.566.757
Pazarlama Giderleri
33 -124.003.224 -89.962.615 -46.400.988 -31.791.080
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -10.947.709 -6.241.464 -3.315.406 -2.851.667
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 70.805.964 41.987.539 8.449.941 11.429.581
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -34.623.123 -35.604.796 -8.190.232 -6.700.076
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
395.477.755 373.430.629 187.106.076 96.358.955
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 58.472.454 22.700.375 3.381.037 6.236.561
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -22.059.746 -12.361.044 -12.573.593 -7.075.066
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
431.890.463 383.769.960 177.913.520 95.520.450
Finansman Gelirleri
37 177.138.533 173.447.427 56.342.039 78.659.929
Finansman Giderleri
37 -215.275.213 -285.245.454 -78.221.435 -93.751.293
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
393.753.783 271.971.933 156.034.124 80.429.086
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-71.231.263 -47.469.818 -20.362.053 -3.642.906
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -74.969.604 -58.766.869 -22.890.588 -13.804.669
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 3.738.341 11.297.051 2.528.535 10.161.763
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
322.522.520 224.502.115 135.672.071 76.786.180
DÖNEM KARI (ZARARI)
322.522.520 224.502.115 135.672.071 76.786.180
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 77.664.124 45.833.849 28.018.890 18.341.638
Ana Ortaklık Payları
41 244.858.396 178.668.266 107.653.181 58.444.542
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 0,71700000 0,52300000 0,31500000 0,17100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 41 0,71700000 0,52300000 0,31500000 0,17100000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.161.569 -2.624.908 -2.976.757 -1.719.694
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -3.951.961 -3.365.267 -3.720.946 -2.204.736
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
790.392 740.359 744.189 485.042
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 790.392 740.359 744.189 485.042
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.161.569 -2.624.908 -2.976.757 -1.719.694
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
319.360.951 221.877.207 132.695.314 75.066.486
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
77.455.439 45.669.867 27.798.630 18.254.795
Ana Ortaklık Payları
241.905.512 176.207.340 104.896.684 56.811.691



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976458


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.005 Değişim: 1,19% Hacim : 50.633 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.978 08.12.2021 Yüksek 2.012
Açılış: 1.990
13,6832 Değişim: -0,03%
Düşük 13,6423 09.12.2021 Yüksek 13,6983
Açılış: 13,6873
15,5462 Değişim: -0,02%
Düşük 15,4819 09.12.2021 Yüksek 15,5545
Açılış: 15,5498
783,48 Değişim: -0,17%
Düşük 782,15 09.12.2021 Yüksek 786,52
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.