KAP ***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

26.03.2021 - 18:15
KAP ***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -109.658.677 798.952.339 -1.188.001 -13.746.729 146.140.794 18.930.605 1.591.954.636 223.432.693 1.815.387.329
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
30 18.930.605 -18.930.605 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 - 30 - 41 -23.786.165 -3.775.812 23.786.165 26.890.526 23.114.714 42.742.972 65.857.686
Dönem Karı (Zararı)
41 26.890.526 26.890.526 42.995.701 69.886.227
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 - 30 -23.786.165 -3.775.812 23.786.165 -3.775.812 -252.729 -4.028.541
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
30 -20.818.200 -20.818.200 -20.818.200
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 763.285 -252.728 -4.597.854 -4.087.297 -18.126.467 -22.213.764
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 13.923.536 8.686.414 -1.109.646 27.036.768 48.537.072 48.537.072
Dönem Sonu Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -95.735.141 784.615.873 -2.297.647 -17.775.269 190.478.278 26.890.526 1.638.700.925 248.049.198 1.886.750.123
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -95.735.141 784.615.873 -2.297.647 -17.775.269 190.478.278 26.890.526 1.638.700.925 248.049.198 1.886.750.123
Transferler
30 26.890.526 -26.890.526
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 - 30 - 41 111.456.408 -4.605.830 352.292.988 459.143.566 60.103.539 519.247.105
Dönem Karı (Zararı)
41 352.292.988 352.292.988 60.408.263 412.701.251
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 - 30 111.456.408 -4.605.830 106.850.578 -304.724 106.545.854
Kar Payları
30 -12.001.828 -12.001.828 -12.001.828
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 -304.724 108.066.472 107.761.748 805.679 108.567.427
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 - 47 58.093.745 43.807.049 -3.049.513 29.637.315 128.488.596 128.488.596
Dönem Sonu Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -37.641.396 939.879.330 -5.347.160 -22.685.823 343.070.763 352.292.988 2.322.093.007 308.958.416 2.631.051.423


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.218.469 24.716.482
Dönem Karı (Zararı)
491.963.834 96.703.063
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-81.309.338 123.591.775
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 17 93.684.889 83.953.152
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-185.923.813 24.722.349
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 10.967.532 19.325.291
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.058.880 211.354
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
18 0 5.185.704
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -200.950.225 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.929.586 14.916.274
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 15.285.879 11.988.525
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 -4.356.293 2.927.749
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-393.743.272 -151.528.420
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-218.832.033 19.322.221
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -218.832.033 19.322.221
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.273.073 -99.686.852
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -99.366 -48.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -14.173.707 -99.638.650
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 204.065 -183.763.981
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -3.482.759 -1.056.650
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -52.295.778 28.774.183
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-107.194.249 86.293.940
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -107.194.249 86.293.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -2.629.778 10.169.518
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.901.328 -1.251.988
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -1.949.145 101.670
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -2.952.183 -1.353.658
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 2.877.744 31.018
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.783.917 -10.359.829
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 11.019.380 -24.729.915
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -4.235.463 14.370.086
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.911.224 68.766.418
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 17.307.245 -44.049.936
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-70.906.262 -43.539.715
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
47 -27.612.913 5.759.869
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14, 17 -43.293.349 -49.299.584
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
139.436.329 116.156.797
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 58.093.745 13.923.536
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 93.344.412 123.051.461
Ödenen Temettüler
30 -12.001.828 -20.818.200
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
102.748.536 97.333.564
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
30 63.906.893 1.680.135
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
166.655.429 99.013.699
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 195.384.504 96.370.805
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 362.039.933 195.384.504


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 362.039.933 195.384.504
Ticari Alacaklar
711.080.909 523.002.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 711.080.909 523.002.028
Diğer Alacaklar
210.542.170 196.270.221
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 520.886 421.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 210.021.284 195.848.701
Stoklar
10 755.097.786 759.360.731
Peşin Ödenmiş Giderler
12 89.681.336 41.191.782
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 213.148 2.538.093
Diğer Dönen Varlıklar
29 51.574.762 61.932.667
ARA TOPLAM
2.180.230.044 1.779.680.026
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 11.512.663 11.512.663
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.191.742.707 1.791.192.689
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
47 91.499.463 63.886.550
Ticari Alacaklar
39.765.295 19.979.675
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 39.765.295 19.979.675
Diğer Alacaklar
20.867 19.743
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 20.867 19.743
Canlı Varlıklar
11 16.607.759 13.125.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 519.822.588 319.921.605
Maddi Duran Varlıklar
14 1.547.711.844 1.365.334.975
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 1.174.718 928.479
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.962.787 14.727.270
Şerefiye
18 0
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 16.962.787 14.727.270
Peşin Ödenmiş Giderler
12 8.452.388 4.646.164
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 55.237.783 64.266.941
Diğer Duran Varlıklar
29 2.077.284 2.738.759
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.299.332.776 1.869.575.161
TOPLAM VARLIKLAR
4.491.075.483 3.660.767.850
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 296.808.684 417.156.718
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 354.864.186 173.635.634
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 264.711 425.220
Ticari Borçlar
163.335.745 270.529.994
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 163.335.745 270.529.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 29.358.999 32.003.591
Diğer Borçlar
929.039 5.468.715
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 1.949.145
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 929.039 3.519.570
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 352.834 249.011
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 12.239.611 9.283.774
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.430.273 8.590.731
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 7.430.273 8.590.731
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 198.636.723 204.344.576
ARA TOPLAM
1.064.220.805 1.121.687.964
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
39 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.064.220.805 1.121.687.964
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 431.864.306 399.858.628
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 1.234.958 616.233
Ticari Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0
Diğer Borçlar
1.023.585 1.385.237
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.023.585 1.385.237
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.991.894 217.973
Uzun Vadeli Karşılıklar
66.327.728 54.222.870
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 65.456.521 50.155.828
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 871.207 4.067.042
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 211.986.171 175.779.249
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 80.374.613 20.249.573
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
795.803.255 652.329.763
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.860.024.060 1.774.017.727
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.322.093.007 1.638.700.925
Ödenmiş Sermaye
30 341.600.000 341.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 410.924.305 410.924.305
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
30 -37.641.396 -95.735.141
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
917.193.507 766.840.604
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 939.879.330 784.615.873
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -22.685.823 -17.775.269
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.347.160 -2.297.647
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 -5.347.160 -2.297.647
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 343.070.763 190.478.278
Net Dönem Karı veya Zararı
41 352.292.988 26.890.526
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 308.958.416 248.049.198
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.631.051.423 1.886.750.123
TOPLAM KAYNAKLAR
4.491.075.483 3.660.767.850


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 2.823.482.889 2.252.637.641
Satışların Maliyeti
31 -2.089.836.541 -1.793.361.453
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
733.646.348 459.276.188
BRÜT KAR (ZARAR)
733.646.348 459.276.188
Genel Yönetim Giderleri
33 -162.823.641 -156.236.779
Pazarlama Giderleri
33 -130.136.750 -110.604.933
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -9.722.675 -7.553.384
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 54.685.518 69.742.040
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -42.645.517 -23.151.422
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
443.003.283 231.471.710
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 227.626.065 73.517.945
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -11.847.484 -551.306
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
658.781.864 304.438.349
Finansman Gelirleri
37 234.499.609 128.222.619
Finansman Giderleri
37 -401.317.639 -335.957.905
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
491.963.834 96.703.063
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-79.262.583 -26.816.836
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -56.549.014 -39.455.020
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -22.713.569 12.638.184
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
412.701.251 69.886.227
DÖNEM KARI (ZARARI)
412.701.251 69.886.227
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 60.408.263 42.995.701
Ana Ortaklık Payları
41 352.292.988 26.890.526
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 1,03100000 0,07900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 41 1,03100000 0,07900000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
106.726.702 -4.028.541
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 127.272.610 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -6.138.193 -5.164.796
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-14.407.715 1.136.255
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -14.407.715 1.136.255
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
106.726.702 -4.028.541
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
519.427.953 65.857.686
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
60.103.539 42.742.972
Ana Ortaklık Payları
459.324.414 23.114.714http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921164


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.378 Değişim: 0,18% Hacim : 19.230 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.353 13.04.2021 Yüksek 1.386
Açılış: 1.380
8,1236 Değişim: -0,32%
Düşük 8,1065 13.04.2021 Yüksek 8,1754
Açılış: 8,1495
9,7157 Değişim: -0,01%
Düşük 9,6646 13.04.2021 Yüksek 9,7442
Açılış: 9,7167
455,90 Değişim: 0,41%
Düşük 450,99 13.04.2021 Yüksek 458,54
Açılış: 454,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.