KAP ***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 - 18:13
KAP ***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
170.800.000 581.724.305 -109.771.502 481.576.879 -7.244.005 -1.859.539 14.005.593 -12.465.959 1.116.765.772 119.776.137 1.236.541.909
Transferler
30 -12.465.959
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27-30-41 90.090.674 -2.135.006 14.388.223 14.495.003 116.838.894 4.077.625 120.916.519
Dönem Karı (Zararı)
41 14.495.003 14.495.003 14.495.003
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27-30 90.090.674 -2.135.006 14.388.223 102.343.891 4.077.625 106.421.516
Sermaye Arttırımı
30 170.800.000 -170.800.000
Kar Payları
30 -5.205.314 -5.205.314 -5.205.314
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 16.458.392 16.458.392 20.112.001 36.570.393
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 201.489 -601.621 178.290 1.445.122 18.647.969 19.871.249 19.871.249
Dönem Sonu Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -109.570.013 571.065.932 -9.200.721 -414.417 45.828.904 14.495.003 1.264.728.993 143.965.763 1.408.694.756
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -109.570.013 571.065.932 -9.200.721 -414.417 45.828.904 14.495.003 1.264.728.993 143.965.763 1.408.694.756
Transferler
30 14.495.003 -14.495.003
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27-30-41 141.799.537 -4.546.008 16.819.463 18.930.605 173.003.597 26.479.651 199.483.248
Dönem Karı (Zararı)
41 18.930.605 18.930.605 18.930.605
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27-30 141.799.537 -4.546.008 16.819.463 154.072.992 26.479.651 180.552.643
Kar Payları
30 -5.212.201 -5.212.201 -5.212.201
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 45.202.766 45.202.766 52.987.279 98.190.045
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 -88.664 86.086.870 -773.584 29.006.859 114.231.481 114.231.481
Dönem Sonu Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -109.658.677 798.952.339 -13.746.729 -1.188.001 146.140.794 18.930.605 1.591.954.636 223.432.693 1.815.387.329


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
89.024.249 59.455.896
Dönem Karı (Zararı)
102.445.664 53.776.721
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
132.996.354 91.499.168
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 17 65.757.573 58.405.835
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
58.453.048 27.201.345
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 57.827.737 24.974.683
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 625.311 2.226.662
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.785.733 5.891.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 5.151.603 7.106.293
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 3.634.130 -1.214.305
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-108.687.760 -83.195.328
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.881.916 -143.791.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 1.881.916 -143.791.336
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.429.199 -15.957.243
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -105.661 -17.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -51.323.538 -15.939.712
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -61.616.093 -48.265.300
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -2.089.450 2.331.300
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -28.897.832 -1.354.275
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-61.402.763 27.962.444
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -61.402.763 27.962.444
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -619.881 -1.037.754
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.560.531 1.237.498
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 328.889 -594.106
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -5.889.420 1.831.604
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 251.862 -37.463
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
100.794.211 95.716.801
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 1.644.578 3.920.303
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 99.149.633 91.796.498
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
126.754.258 62.080.561
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -37.730.009 -2.624.665
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-206.005.552 -78.186.749
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
47 -6.299.655 -7.423.272
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14, 17 -199.705.897 -70.763.477
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
122.063.266 46.034.569
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-88.664 201.489
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
30 -88.664 201.489
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 127.364.131 51.038.394
Ödenen Temettüler
30 -5.212.201 -5.205.314
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.081.963 27.303.716
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
30 28.233.275 1.445.122
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.315.238 28.748.838
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 63.055.567 34.306.729
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 96.370.805 63.055.567


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 96.370.805 63.055.567
Ticari Alacaklar
562.726.041 604.005.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 562.726.041 604.005.019
Diğer Alacaklar
92.334.011 44.536.504
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 373.318 267.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 91.960.693 44.268.847
Stoklar
10 575.808.104 514.817.322
Peşin Ödenmiş Giderler
12 70.365.583 39.772.844
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 336.188 306.788
Diğer Dönen Varlıklar
29 35.405.209 37.172.855
ARA TOPLAM
1.433.345.941 1.303.666.899
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 11.512.663 11.512.663
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.444.858.604 1.315.179.562
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
47 64.460.715 58.161.060
Ticari Alacaklar
18.903.174 37.333.849
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 18.903.174 37.333.849
Diğer Alacaklar
4.269.101 637.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.269.101 637.409
Canlı Varlıklar
11 12.068.350 9.978.900
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 368.805.085 314.983.806
Maddi Duran Varlıklar
14 1.352.983.581 1.017.311.959
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.034.456 16.155.439
Şerefiye
18 5.185.704 5.185.704
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 12.848.752 10.969.735
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.246.546 5.941.453
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 61.315.509 51.759.908
Diğer Duran Varlıklar
29 4.536.302 4.413.234
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.909.622.819 1.516.677.017
TOPLAM VARLIKLAR
3.354.481.423 2.831.856.579
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 546.141.594 467.857.386
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 152.154.123 111.081.557
Ticari Borçlar
183.241.434 241.913.529
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 183.241.434 241.913.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 19.913.234 17.498.433
Diğer Borçlar
6.594.383 12.145.937
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 1.847.475 1.518.586
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.746.908 10.627.351
Ertelenmiş Gelirler
12 220.186 184.104
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 11.340.597 6.218.968
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.954.032 4.826.686
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 4.954.032 4.826.686
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 190.508.298 150.504.660
ARA TOPLAM
1.115.067.881 1.012.231.260
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.115.067.881 1.012.231.260
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 170.345.255 162.337.898
Ticari Borçlar
994.620 3.725.288
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 994.620 3.725.288
Diğer Borçlar
1.511.557 1.520.534
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.511.557 1.520.534
Ertelenmiş Gelirler
12 215.780 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
44.864.134 39.240.429
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 40.088.142 37.971.221
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 4.775.992 1.269.208
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 185.075.263 203.332.333
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 21.019.604 774.081
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
424.026.213 410.930.563
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.539.094.094 1.423.161.823
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.591.954.636 1.264.728.993
Ödenmiş Sermaye
30 341.600.000 341.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 410.924.305 410.924.305
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
30 -109.658.677 -109.570.013
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
785.205.610 561.865.211
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 798.952.339 571.065.932
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -13.746.729 -9.200.721
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.188.001 -414.417
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 -1.188.001 -414.417
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 146.140.794 45.828.904
Net Dönem Karı veya Zararı
41 18.930.605 14.495.003
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 223.432.693 143.965.763
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.815.387.329 1.408.694.756
TOPLAM KAYNAKLAR
3.354.481.423 2.831.856.579


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 2.185.403.921 1.649.242.187
Satışların Maliyeti
31 -1.726.579.479 -1.342.031.327
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
458.824.442 307.210.860
BRÜT KAR (ZARAR)
458.824.442 307.210.8
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.699 Değişim: -1,17% Hacim : 97.873 Mio.TL Son veri saati : 17:19
Düşük 9.683 15.04.2024 Yüksek 9.824
Açılış: 9.759
32,4081 Değişim: 0,16%
Düşük 32,2589 15.04.2024 Yüksek 32,5796
Açılış: 32,3565
34,4859 Değişim: 0,16%
Düşük 34,4011 15.04.2024 Yüksek 34,8027
Açılış: 34,4292
2.431,51 Değişim: -0,29%
Düşük 2.422,20 15.04.2024 Yüksek 2.471,97
Açılış: 2.438,65
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.