KAP ***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:47
KAP ***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
170.800.000 581.724.305 -109.771.502 481.576.879 -7.244.005 -1.859.539 14.005.593 -12.465.959 1.116.765.772 119.776.137 1.236.541.909
Transferler
30 -12.465.959 12.465.959
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
67.785.927 -502.082 424.888 5.280.681 72.989.414 262.497 73.251.911
Dönem Karı (Zararı)
41 5.280.681 5.280.681 5.280.681
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27-30 67.785.927 -502.082 424.888 67.708.733 262.497 67.971.230
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 3.410.851 3.410.851 6.494.787 9.905.638
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 -65.599 2.797.531 -146.100 2.585.832 2.585.832
Dönem Sonu Bakiyeler
170.800.000 581.724.305 -109.837.101 549.362.806 -7.746.087 937.992 5.229.273 5.280.681 1.195.751.869 126.533.421 1.322.285.290
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -109.570.013 571.065.932 -9.200.721 -414.417 45.828.904 14.495.003 1.264.728.993 143.965.763 1.408.694.756
Transferler
30 14.495.003 -14.495.003
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.588.886 -901.001 15.352.678 12.349.767 10.212.558 794.172 11.006.730
Dönem Karı (Zararı)
41 12.349.767 12.349.767 12.349.767
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27-30 -16.588.886 -901.001 15.352.678 -2.137.209 794.172 -1.343.037
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 6.094.818 6.094.818 10.328.607 16.423.425
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 25.341 8.952.256 422.790 8.972.698 18.373.085 18.373.085
Dönem Sonu Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -109.544.672 563.429.302 -10.101.722 8.373 90.744.101 12.349.767 1.299.409.454 155.088.542 1.454.497.996


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.851.577 -17.176.545
Dönem Karı (Zararı)
25.850.559 17.777.843
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.693.893 11.035.103
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 17 15.379.225 12.959.777
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.800.740 691.529
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.738.842 613.456
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 61.898 78.073
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.513.928 -2.616.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 1.525.429 1.049.298
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 -11.501 -3.665.501
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-41.669.713 -43.364.826
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.308.061 -90.201.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -37.308.061 -90.201.310
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.222.619 -6.485.959
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -12.559 -59.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -14.210.060 -6.426.489
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -51.675.583 -18.406.735
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -409.100 541.850
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 8.043.842 6.843.410
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.139.544 22.877.986
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 10.139.544 22.877.986
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 3.865.082 3.472.611
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.351.733 -192.154
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 56.883 112.280
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -5.408.616 -304.434
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 140.257 549.223
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.108.658 37.636.252
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 418.323 2.347.491
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 44.690.335 35.288.761
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.874.739 -14.551.880
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -23.162 -2.624.665
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.127.907 -35.548.402
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
47 -280.975 -136.194
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14, 17 -28.846.932 -35.412.208
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
52.167.933 55.410.177
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
25.341 -65.599
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
30 25.341 -65.599
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 52.142.592 55.475.776
Ödenen Temettüler
30 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.891.603 2.685.230
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
30 422.790 2.797.531
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.314.393 5.482.761
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 63.055.567 34.306.729
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 89.369.960 39.789.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 89.369.960 63.055.567
Ticari Alacaklar
642.016.403 604.005.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 642.016.403 604.005.019
Diğer Alacaklar
59.378.221 44.536.504
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 280.216 267.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 59.098.005 44.268.847
Stoklar
10 566.431.007 514.817.322
Peşin Ödenmiş Giderler
12 33.723.614 39.772.844
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 511.472 306.788
Diğer Dönen Varlıklar
29 37.433.373 37.172.855
ARA TOPLAM
1.428.864.050 1.303.666.899
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 11.512.663 11.512.663
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.440.376.713 1.315.179.562
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
47 58.442.035 58.161.060
Ticari Alacaklar
34.891.684 37.333.849
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 34.891.684 37.333.849
Diğer Alacaklar
18.311 637.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 18.311 637.409
Canlı Varlıklar
11 10.388.000 9.978.900
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 303.311.067 314.983.806
Maddi Duran Varlıklar
14 1.039.660.047 1.017.311.959
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.947.797 16.155.439
Şerefiye
18 5.185.704 5.185.704
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 13.762.093 10.969.735
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.946.841 5.941.453
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 51.663.014 51.759.908
Diğer Duran Varlıklar
29 3.734.393 4.413.234
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.525.003.189 1.516.677.017
TOPLAM VARLIKLAR
2.965.379.902 2.831.856.579
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 513.648.263 467.857.386
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 122.955.684 111.081.557
Ticari Borçlar
251.236.036 241.913.529
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 251.236.036 241.913.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 21.657.941 17.498.433
Diğer Borçlar
6.747.585 12.145.937
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 1.575.469 1.518.586
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 5.172.116 10.627.351
Ertelenmiş Gelirler
12 143.538 184.104
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 6.650.209 6.218.968
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.777.356 4.826.686
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 4.777.356 4.826.686
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 174.780.696 150.504.660
ARA TOPLAM
1.102.597.308 1.012.231.260
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
39 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.102.597.308 1.012.231.260
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 156.815.486 162.337.898
Ticari Borçlar
4.542.325 3.725.288
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.542.325 3.725.288
Diğer Borçlar
1.567.153 1.520.534
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.567.153 1.520.534
Ertelenmiş Gelirler
12 180.823 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
40.509.261 39.240.429
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 39.202.224 37.971.221
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.307.037 1.269.208
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 202.648.437 203.332.333
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 2.021.113 774.081
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
408.284.598 410.930.563
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.510.881.906 1.423.161.823
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.299.409.454 1.264.728.993
Ödenmiş Sermaye
30 341.600.000 341.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 410.924.305 410.924.305
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
30 -109.544.672 -109.570.013
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
553.327.580 561.865.211
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 563.429.302 571.065.932
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -10.101.722 -9.200.721
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.373 -414.417
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 8.373 -414.417
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 90.744.101 45.828.904
Net Dönem Karı veya Zararı
41 12.349.767 14.495.003
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 155.088.542 143.965.763
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.454.497.996 1.408.694.756
TOPLAM KAYNAKLAR
2.965.379.902 2.831.856.579


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 437.157.308 365.511.554
Satışların Maliyeti
31 -352.460.912 -296.420.139
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
84.696.396 69.091.415
BRÜT KAR (ZARAR)
84.696.396 69.091.415
Genel Yönetim Giderleri
33 -29.890.510 -23.770.279
Pazarlama Giderleri
33 -20.745.685 -19.736.043
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -2.860.983 -921.666
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 27.313.459 19.930.716
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -10.216.880 -8.869.187
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
48.295.797 35.724.956
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 15.492.790 10.266.021
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -237.638 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
63.550.949 45.990.977
Finansman Gelirleri
37 10.483.942 13.494.189
Finansman Giderleri
37 -48.184.332 -41.707.323
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.850.559 17.777.843
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.977.450 -6.838.213
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -6.673.371 -5.803.492
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 1.695.921 -1.034.721
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.873.109 10.939.630
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.873.109 10.939.630
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 8.523.342 5.658.949
Ana Ortaklık Payları
41 12.349.767 5.280.681
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 0,03600000 0,03100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 41 0,03600000 0,03100000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.343.037 67.971.230
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 -442.036 85.591.640
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -1.171.347 -627.603
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
270.346 -16.992.807
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 270.346 -16.992.807
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.343.037 67.971.230
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.530.072 78.910.860
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.317.514 5.921.446
Ana Ortaklık Payları
10.212.558 72.989.414http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682906


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.