" />

KAP ***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:49
KAP ***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 16.000.000 96.311 172.464 1.919.087 4.496.336
Transferler
20 269.680 4.226.656 -4.496.336
Dönem Karı (Zararı)
20 2.353.669
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -32.744
Dönem Sonu Bakiyeler
20 23.562.500 19.594.614 65.480 6.145.743 4.188.162 53.998.643 0 53.998.643
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 23.562.500 19.594.614 65.480 442.144 6.145.743 4.188.162 53.998.643 0 53.998.643
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
235.160
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
20 23.562.500 19.594.614 65.480 442.144 6.380.903 4.188.162 54.233.803 0 54.233.803
Transferler
289.438 2.064.231 -2.353.669
Dönem Karı (Zararı)
2.393.255
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.638
Dönem Sonu Bakiyeler
20 23.562.500 19.594.614 72.118 731.582 8.445.134 4.227.748 56.633.696 0 56.633.696


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.431.644 -17.851.478
Dönem Karı (Zararı)
2.393.255 2.393.255 2.353.669
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.519.216 3.626.965
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 2.729.851 1.484.196
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
778.257 975.245
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 778.257 975.245
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
410.995 222.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 410.995 222.971
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
846.872 206.573
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 1.433.568 214.855
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 -586.696 -8.282
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 419.285 717.948
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
333.956 20.032
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.950.473 -22.888.284
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3.160.655 -5.627.641
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-27 -2.215.681 -2.839.884
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9-27 -81.326 583.334
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -5.177.399 -10.720.670
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-27 -2.458.933 -572.065
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 113.792 -337.232
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.047.163 -114.140
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.661.256 -3.259.986
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.013.024 -2.905.102
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-351.768 -354.884
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.961.998 -16.907.650
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -28.897 -93.871
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -501.457 -849.957
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.459.652 -3.682.244
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
90.666 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 90.666 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.550.318 -5.832.244
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -7.550.318 -5.819.380
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 0 -12.864
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 2.150.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.004.321 29.180.944
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 27.157.114
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 27.157.114
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 4.004.321 2.023.830
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
976.313 7.647.222
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
976.313 7.647.222
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 7.644.267 3.671.848
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.620.580 11.319.070


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 8.620.580 7.644.267
Finansal Yatırımlar
6 1.000.000 4.160.655
Ticari Alacaklar
20.184.805 18.160.685
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 20.184.805 18.160.685
Diğer Alacaklar
177.287 95.961
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 0 5.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 177.287 90.010
Stoklar
10 24.706.809 19.529.410
Peşin Ödenmiş Giderler
556.531 3.340.782
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 556.531 3.340.782
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 12.399 0
Diğer Dönen Varlıklar
4.739.116 3.980.288
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 4.739.116 3.980.288
ARA TOPLAM
59.997.527 56.912.048
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
59.997.527 56.912.048
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 0 0
Maddi Duran Varlıklar
13 32.096.159 27.339.907
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 2.043.113 2.645.146
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 192.649 219.100
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 1.129.274 662.192
Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
19 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
35.461.195 30.866.345
TOPLAM VARLIKLAR
95.458.722 87.778.393
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24.439.599 17.544.385
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24.439.599 17.544.385
Banka Kredileri
7 23.508.299 16.443.787
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 843.498 1.081.044
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 87.802 19.554
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 922.485 1.269.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
922.485 1.269.719
Banka Kredileri
7 922.485 1.269.719
Ticari Borçlar
3.847.898 4.873.263
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 3.847.898 4.873.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 484.714 370.922
Diğer Borçlar
2.512.527 465.364
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 1.542.268 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
29 970.259 465.364
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.060.623 1.387.211
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.060.623 1.387.211
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 0 191.153
Kısa Vadeli Karşılıklar
149.657 196.062
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 149.657 196.062
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
52.557 77.737
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 52.557 77.737
ARA TOPLAM
33.470.060 26.375.816
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.470.060 26.375.816
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.492.753 5.539.649
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.492.753 5.539.649
Banka Kredileri
7 1.097.740 3.878.945
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 1.395.013 1.660.704
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 0 0
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.105.703 686.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 1.105.703 686.051
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 1.756.510 1.178.234
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
19 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.354.966 7.403.934
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
38.825.026 33.779.750
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
56.633.696 53.998.643
Ödenmiş Sermaye
20 23.562.500 23.562.500
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 19.594.614 19.594.614
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 72.118 65.480
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
72.118 65.480
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 72.118 65.480
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
731.582 442.144
Yasal Yedekler
20 731.582 442.144
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 10.279.627 6.145.743
Net Dönem Karı veya Zararı
20 2.393.255 4.188.162
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
56.633.696 53.998.643
TOPLAM KAYNAKLAR
95.458.722 87.778.393


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 49.842.891 25.521.109 15.259.195 7.941.691
Satışların Maliyeti
21 -40.052.789 -18.666.172 -10.588.962 -5.115.786
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.790.102 6.854.937 4.670.233 2.825.905
BRÜT KAR (ZARAR)
9.790.102 6.854.937 4.670.233 2.825.905
Genel Yönetim Giderleri
22 -3.116.705 -2.534.320 -1.672.350 -716.379
Pazarlama Giderleri
22 -290.471 -356.690 -67.001 -127.434
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 3.706.213 3.007.393 362.274 783.535
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -3.959.849 -2.669.180 -679.939 -1.372.459
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.129.290 4.302.140 2.613.217 1.393.168
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 597.258 205.549 263.348 205.549
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -908 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.725.640 4.507.689 2.876.565 1.598.717
Finansman Gelirleri
25 0 0 0 0
Finansman Giderleri
25 -3.913.100 -1.436.072 -1.221.673 -398.643
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.812.540 3.071.617 1.654.892 1.200.074
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-419.285 -717.948 129.121 -257.791
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -310.304 -800.236 243.428 -268.907
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -108.981 82.288 -114.307 11.116
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.393.255 2.353.669 1.784.013 942.283
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.393.255 2.353.669 1.784.013 942.283
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.393.255 2.353.669 1.784.013 942.283
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.638 -7.035 -223.211 -103.324
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 8.851 -9.019 -297.614 -132.466
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.213 1.984 74.403 29.142
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 -2.213 1.984 74.403 29.142
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.638 -7.035 -223.211 -103.324
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.399.893 2.346.634 1.560.802 838.959
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.399.893 2.346.634 1.560.802 838.959http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973732


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,00% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0410 Değişim: 0,15%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0461
Açılış: 32,9927
36,0270 Değişim: 0,09%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,0424
Açılış: 35,9959
2.577,27 Değişim: 0,29%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.579,43
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.