KAP ***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2022 - 18:22
KAP ***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI  A.Ş.( Finansal Rapor

***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 5.065.018.528 2.408.918.384
Satışların Maliyeti
16 -4.352.834.953 -1.952.637.139
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
712.183.575 456.281.245
BRÜT KAR (ZARAR)
712.183.575 456.281.245
Pazarlama Giderleri
17 -23.063.901 -12.460.066
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -6.591.888 -1.592.765
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 22.430.492 15.698.813
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -449.045.164 -70.051.877
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
255.913.114 387.875.350
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 122.794.810 77.721.638
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
378.707.924 465.596.988
Finansman Gelirleri
20 0 4.048.077
Finansman Giderleri
20 -31.688.557 -59.588.673
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
347.019.367 410.056.392
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
347.019.367 410.056.392
DÖNEM KARI (ZARARI)
347.019.367 410.056.392
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
347.019.367 410.056.392
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 24 0,50000000 0,59000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
726.584.422 331.954.356
Dönem Karı (Zararı)
347.019.367 410.056.392
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
347.019.367 410.056.392
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
295.894.340 68.376.009
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 54.302.804 47.352.391
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4 -792.168 -2.012.504
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -792.168 -1.594.258
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -418.246
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12-14 2.548.022 1.657.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.548.022 822.331
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 0 834.752
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18-19-20 -94.491.710 -51.651.238
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18-19-20 -126.180.267 -83.704.984
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
20 31.688.557 32.053.746
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
11 0 27.534.927
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3 334.327.392 45.495.350
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
86.311.927 -143.916.290
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-385.854.740 -40.578.638
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-385.854.740 -40.578.638
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.544.413 1.111.430
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
462.236.749 17.600.834
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
462.236.749 17.600.834
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-64.179.512 -166.371.266
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
70.565.017 44.321.350
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
327.832 600.859
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
70.237.185 43.720.491
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
729.225.634 334.516.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -630.827 -224.789
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
12 -2.010.385 -2.336.966
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-90.727.152 19.622.644
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -83.116.692 -48.703.249
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -43.036 -269.991
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -83.073.656 -48.433.258
Alınan Faiz
122.794.810 76.487.133
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-130.405.270 -8.161.240
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-191.036.466 -250.255.568
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
23 1.628.558 3.219.345
Kredilerden Nakit Girişleri
23 1.658.432 3.215.704
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
23 -29.874 3.641
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -3.016.987
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
23 0 -3.016.987
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
26 0 -23.586.371
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -17.151.910 -4.244.478
Ödenen Temettüler
-175.000.000 -226.642.743
Ödenen Faiz
-513.114 -32.411
Alınan Faiz
20 0 4.048.077
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
444.820.804 101.321.432
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
444.820.804 101.321.432
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 882.830.055 949.088.460
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.327.650.859 1.050.409.892


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.331.251.301 886.430.497
Finansal Yatırımlar
22 2.416.078.279 2.285.673.009
Vadeli Mevduatlar
22 2.416.078.279 2.285.673.009
Ticari Alacaklar
4 1.398.347.725 916.868.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.398.347.725 916.868.650
Diğer Alacaklar
5 14.356.869 13.845.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 14.356.869 13.845.318
Stoklar
7 20.880.818 24.425.231
Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.209.805 2.660.520
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.209.805 2.660.520
Diğer Dönen Varlıklar
36.433 2.661.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
36.433 2.661.401
ARA TOPLAM
5.185.161.230 4.132.564.626
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.185.161.230 4.132.564.626
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5 2.275.922 2.039.622
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 2.275.922 2.039.622
Maddi Duran Varlıklar
9 18.294.046 20.053.050
Arazi ve Arsalar
9 10.815.105 10.815.105
Taşıtlar
9 10.036 1.859
Mobilya ve Demirbaşlar
9 2.444.421 2.790.711
Özel Maliyetler
9 5.024.484 6.445.375
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 138.887.803 150.943.799
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 2.835.087.989 2.792.459.101
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
10 2.822.362.371 2.779.311.653
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 12.725.618 13.147.448
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.994.545.760 2.965.495.572
TOPLAM VARLIKLAR
8.179.706.990 7.098.060.198
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
26.911.472 29.769.296
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11-23-26 26.911.472 29.769.296
Banka Kredileri
23 1.658.432 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11-26 25.253.040 29.769.296
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 272.349.530 245.391.147
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 272.349.530 245.391.147
Banka Kredileri
23 272.349.530 245.391.147
Diğer Finansal Yükümlülükler
23 140.280 170.154
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
23 140.280 170.154
Ticari Borçlar
4-26 1.803.832.372 1.338.564.230
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 29.435.641 81.676.630
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 1.774.396.731 1.256.887.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 14.491.034 14.606.771
Diğer Borçlar
5-26 14.111.610 13.946.944
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 10.223.867 9.406.160
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 3.887.743 4.540.784
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
6 1.926.068.999 1.443.220.507
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
6 1.926.068.999 1.443.220.507
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 469.717.346 555.571.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 469.717.346 555.571.032
Kısa Vadeli Karşılıklar
12-14 28.487.098 30.647.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 5.431.728 5.581.434
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 23.055.370 25.065.755
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 13.442.049 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 13.442.049 0
ARA TOPLAM
4.569.551.790 3.671.887.270
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.569.551.790 3.671.887.270
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
579.088.250 577.533.350
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11-26 128.838.250 127.283.350
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11-26 128.838.250 127.283.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
23 450.250.000 450.250.000
Banka Kredileri
23 450.250.000 450.250.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 472.567.865 464.226.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 472.567.865 464.226.761
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 17.199.534 15.132.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 17.199.534 15.132.633
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.068.855.649 1.056.892.744
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.638.407.439 4.728.780.014
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.541.299.551 2.369.280.184
Ödenmiş Sermaye
15 700.000.000 700.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 199.046.059 199.046.059
Yasal Yedekler
15 199.046.059 199.046.059
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.295.234.125 753.577.971
Net Dönem Karı veya Zararı
347.019.367 716.656.154
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.541.299.551 2.369.280.184
TOPLAM KAYNAKLAR
8.179.706.990 7.098.060.198


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 118.621.721 527.954.151 532.690.901 1.879.266.773 1.879.266.773
Transferler
80.424.338 452.266.563 -532.690.901 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
410.056.392 410.056.392 410.056.392
Kar Payları
-226.642.743 -226.642.743 -226.642.743
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 199.046.059 753.577.971 410.056.392 2.062.680.422 2.062.680.422
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 199.046.059 753.577.971 716.656.154 2.369.280.184 2.369.280.184
Transferler
716.656.154 -716.656.154 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
347.019.367 347.019.367 347.019.367
Kar Payları
-175.000.000 -175.000.000 -175.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 199.046.059 1.295.234.125 347.019.367 2.541.299.551 2.541.299.551


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
347.019.367 410.056.392
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
347.019.367 410.056.392
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
347.019.367 410.056.392http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026764


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.