KAP ***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:57
KAP ***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI  A.Ş.( Finansal Rapor

***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 3.958.386.450 3.400.651.270 690.013.122 467.624.441
Satışların Maliyeti
16 -3.446.732.869 -3.027.683.616 -674.963.819 -495.661.798
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
511.653.581 372.967.654 15.049.303 -28.037.357
BRÜT KAR (ZARAR)
511.653.581 372.967.654 15.049.303 -28.037.357
Genel Yönetim Giderleri
17 -46.310.818 -27.919.202 -18.379.942 -9.269.060
Pazarlama Giderleri
17 -6.982.280 -3.090.302 -618.840 -442.149
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 21.066.296 38.425.914 3.555.153 16.141.233
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -206.469.578 -130.763.865 -61.360.513 -73.079.541
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
272.957.201 249.620.199 -61.754.839 -94.686.874
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 233.430.561 160.818.220 73.329.440 56.267.381
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
506.387.762 410.438.419 11.574.601 -38.419.493
Finansman Gelirleri
20 5.354.448 4.391.894 931.691 472.764
Finansman Giderleri
20 -99.903.932 -78.522.520 -42.402.956 -13.241.073
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
411.838.278 336.307.793 -29.896.664 -51.187.802
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
411.838.278 336.307.793 -29.896.664 -51.187.802
DÖNEM KARI (ZARARI)
411.838.278 336.307.793 -29.896.664 -51.187.802
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
411.838.278 336.307.793 -29.896.664 -51.187.802
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,59000000 0,48000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
440.180.138 -19.426.967
Dönem Karı (Zararı)
411.838.278 336.307.793
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
411.838.278 336.307.793
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.391.872 53.696.962
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 142.464.640 121.545.050
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.554.919 -2.086.658
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.554.919 -2.086.658
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
31.382.594 13.902.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.963.363 5.039.903
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27.419.231 8.862.610
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18-23 -147.741.551 -112.359.248
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -243.915.029 -171.610.393
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 96.173.478 59.251.145
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.841.108 32.695.305
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.717.923 -410.412.379
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
309.610.572 231.532.745
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
309.610.572 231.532.745
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.780.579 -25.985.910
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-27.780.579 -25.985.910
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.143.377 -6.032.606
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-417.909.310 -623.416.635
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-417.909.310 -623.416.635
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
257.883.540 131.603.055
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
257.883.540 131.603.055
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-116.378.769 -118.113.028
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
436.512.227 -20.407.624
Alınan Faiz
5.354.448 4.391.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-904.934 -1.075.334
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
12 -781.603 -2.335.903
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-711.992.533 -46.568
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 657.280
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 657.280
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -285.582.222 -183.730.326
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -285.582.222 -183.730.326
Alınan Faiz
233.430.561 160.818.220
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-659.840.872 22.208.258
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-509.086.467 23.418.387
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
23 9.379.659 399.181.006
Kredilerden Nakit Girişleri
23 9.379.659 399.181.006
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-140.257.651 -91.500.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
23 -140.257.651 -91.500.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-28.716.385 -6.838.600
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.767.620 -5.272.793
Ödenen Temettüler
-226.642.743 -219.030.413
Ödenen Faiz
20 -110.081.727 -53.120.813
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-780.898.862 3.944.852
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-780.898.862 3.944.852
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 954.571.734 531.764.398
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 173.672.872 535.709.250


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 173.672.872 954.571.734
Finansal Yatırımlar
22 2.311.789.816 1.651.948.945
Vadeli Mevduatlar
22 2.311.789.816 1.651.948.945
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
4 203.295.956 506.221.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 203.295.956 506.221.589
Diğer Alacaklar
5-26 14.365.419 4.877.464
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 0 4.546.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 14.365.419 331.413
Stoklar
7 21.975.206 14.831.829
Peşin Ödenmiş Giderler
8 6.568.728 2.387.258
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 6.568.728 2.387.258
Diğer Dönen Varlıklar
14.302.810 128.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14.302.810 128.662
ARA TOPLAM
2.745.970.807 3.134.967.481
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.745.970.807 3.134.967.481
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
142.588 205.582
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
142.588 205.582
Maddi Duran Varlıklar
9 21.571.551 26.532.615
Arazi ve Arsalar
9 10.815.105 10.703.545
Taşıtlar
9 2.187 3.159
Mobilya ve Demirbaşlar
9 3.027.270 3.817.941
Özel Maliyetler
9 7.726.989 12.007.970
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 138.169.455 164.025.114
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 2.635.178.129 2.461.243.824
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
10 2.629.203.313 2.454.746.754
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 5.974.816 6.497.070
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.795.061.723 2.652.007.135
TOPLAM VARLIKLAR
5.541.032.530 5.786.974.616
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11-23 53.775.267 44.059.015
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 53.775.267 44.059.015
Banka Kredileri
23 1.480.843 858.835
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11-26 52.294.424 43.200.180
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 228.546.908 195.511.351
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 228.546.908 195.511.351
Banka Kredileri
23 228.546.908 195.511.351
Diğer Finansal Yükümlülükler
184.512 192.909
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
23 184.512 192.909
Ticari Borçlar
4-26 372.932.844 790.842.154
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 107.627.466 70.429.836
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 265.305.378 720.412.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 8.129.024 6.231.755
Diğer Borçlar
5-26 12.078.906 32.038.688
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 0 28.716.385
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 12.078.906 3.322.303
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
6 1.332.802.255 1.078.452.285
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
6 1.332.802.255 1.078.452.285
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 424.834.146 555.680.656
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 424.834.146 555.680.656
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 51.412.335 24.486.486
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 5.088.010 4.799.789
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 46.324.325 19.686.697
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.995.430 7.266.228
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.995.430 7.266.228
ARA TOPLAM
2.486.691.627 2.734.761.527
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.486.691.627 2.734.761.527
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
529.938.476 730.244.146
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11-23-26 529.938.476 730.244.146
Banka Kredileri
23 369.250.000 554.500.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11-26 160.688.476 175.744.146
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 446.105.273 431.637.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 446.105.273 431.637.532
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 13.834.846 11.064.638
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 13.834.846 11.064.638
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
989.878.595 1.172.946.316
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.476.570.222 3.907.707.843
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15 2.064.462.308 1.879.266.773
Ödenmiş Sermaye
15 700.000.000 700.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 199.046.059 118.621.721
Yasal Yedekler
15 199.046.059 118.621.721
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
753.577.971 527.954.151
Net Dönem Karı veya Zararı
411.838.278 532.690.901
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.064.462.308 1.879.266.773
TOPLAM KAYNAKLAR
5.541.032.530 5.786.974.616


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 90.011.415 699.774.481 415.592.179 1.905.378.075 1.905.378.075
Transferler
28.610.306 386.981.873 -415.592.179
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
336.307.793 336.307.793 336.307.793
Kar Payları
-219.030.413 -219.030.413 -219.030.413
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 118.621.721 867.725.941 336.307.793 2.022.655.455 2.022.655.455
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 118.621.721 527.954.151 532.690.901 1.879.266.773 1.879.266.773
Transferler
80.424.338 452.266.563 -532.690.901
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
411.838.278 411.838.278 411.838.278
Kar Payları
-226.642.743 -226.642.743 -226.642.743
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 199.046.059 753.577.971 411.838.278 2.064.462.308 2.064.462.308


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
411.838.278 336.307.793 -29.896.664 -51.187.802
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
411.838.278 336.307.793 -29.896.664 -51.187.802
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
411.838.278 336.307.793 -29.896.664 -51.187.802http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973743


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,4013 Değişim: 0,08%
Düşük 31,3129 04.03.2024 Yüksek 31,4189
Açılış: 31,3757
34,0589 Değişim: 0,04%
Düşük 33,9841 04.03.2024 Yüksek 34,1004
Açılış: 34,0458
2.103,37 Değişim: 0,11%
Düşük 2.097,45 04.03.2024 Yüksek 2.103,71
Açılış: 2.100,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.