KAP ***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.09.2021 - 18:13
KAP ***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI  A.Ş.( Finansal Rapor

***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 3.268.373.328 2.933.026.829 859.454.944 727.558.085
Satışların Maliyeti
16 -2.771.769.050 -2.532.021.818 -819.131.911 -673.215.247
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
496.604.278 401.005.011 40.323.033 54.342.838
BRÜT KAR (ZARAR)
496.604.278 401.005.011 40.323.033 54.342.838
Genel Yönetim Giderleri
17 -27.930.876 -18.650.142 -15.470.810 -8.779.048
Pazarlama Giderleri
17 -6.363.440 -2.648.153 -4.770.675 -746.632
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 17.511.143 22.284.681 1.812.330 4.851.012
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -145.109.065 -57.684.324 -70.057.188 -24.923.887
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
334.712.040 344.307.073 -48.163.310 24.744.283
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 160.101.121 104.550.839 82.379.483 47.727.139
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
494.813.161 448.857.912 34.216.173 72.471.422
Finansman Gelirleri
20 4.422.757 3.919.130 374.680 20.495
Finansman Giderleri
20 -57.500.976 -65.281.447 -2.912.303 -28.473.725
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
441.734.942 387.495.595 31.678.550 44.018.192
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
441.734.942 387.495.595 31.678.550 44.018.192
DÖNEM KARI (ZARARI)
441.734.942 387.495.595 31.678.550 44.018.192
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
441.734.942 387.495.595 31.678.550 44.018.192
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
219.662.155 -16.740.709
Dönem Karı (Zararı)
441.734.942 387.495.595
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
441.734.942 387.495.595
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
90.259.939 270.855.859
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 94.424.925 92.366.667
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.690.827 1.973.971
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.690.827 1.973.971
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
33.456.435 9.828.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.653.801 2.017.202
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 30.802.634 7.811.161
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-128.211.072 -65.962.343
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -168.383.052 -104.550.839
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 40.171.980 38.588.496
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
92.280.478 232.649.201
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-313.457.564 -713.435.622
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
354.010.337 74.175.448
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
354.010.337 74.175.448
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.593.596 52.233.372
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-34.593.596 52.233.372
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
121.287 -7.569.606
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-534.012.896 -618.191.120
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-534.012.896 -618.191.120
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
67.112.241 -13.132.502
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
67.112.241 -13.132.502
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-166.094.937 -200.951.214
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
218.537.317 -55.084.168
Alınan Faiz
4.354.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-313.142 -312.544
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
12 -2.916.468 -2.335.903
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 40.991.906
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-576.191.626 -343.861.666
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.112.601
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.112.601
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-140.846.576 -70.007.288
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 ve 10 -140.846.576 -70.007.288
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Alınan Faiz
160.101.121 52.941.533
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-595.446.171 -327.908.512
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-360.073.519 -158.122.977
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.494.566 255.721.428
Kredilerden Nakit Girişleri
20 6.494.566 255.721.428
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-57.393.708 -97.397.647
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -57.393.708 -97.397.647
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.802.991 -38.672.812
Ödenen Temettüler
-226.642.743 -219.030.413
Ödenen Faiz
20 -48.079.101 -58.743.533
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-20.649.542
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-716.602.990 -518.725.352
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
21.309 35.850
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-716.581.681 -518.689.502
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 954.571.734 527.040.475
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
237.990.053 8.350.973


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 237.990.053 954.571.734
Finansal Yatırımlar
22 2.247.223.316 1.651.948.945
Ticari Alacaklar
157.829.562 506.221.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 157.829.562 506.221.589
Diğer Alacaklar
13.944.821 4.877.464
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 0 4.546.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 13.944.821 331.413
Stoklar
7 14.710.542 14.831.829
Peşin Ödenmiş Giderler
8 22.586.584 2.387.258
Diğer Dönen Varlıklar
5.100.010 128.662
ARA TOPLAM
2.699.384.888 3.134.967.481
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.699.384.888 3.134.967.481
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
561.147 205.582
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
561.147 205.582
Maddi Duran Varlıklar
9 23.254.991 26.532.615
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 146.788.008 164.025.114
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.528.180.205 2.461.243.824
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
10 2.522.098.569 2.454.746.754
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 6.081.636 6.497.070
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.698.784.351 2.652.007.135
TOPLAM VARLIKLAR
5.398.169.239 5.786.974.616
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
51.403.607 44.059.015
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
51.403.607 44.059.015
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 ve 26 49.943.915 43.200.180
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 1.459.692 858.835
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 245.420.638 195.511.351
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
245.420.638 195.511.351
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
245.420.638 195.511.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
23 290.002 192.909
Ticari Borçlar
256.829.258 790.842.154
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 24.971.706 70.429.836
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 231.857.552 720.412.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 6.242.555 6.231.755
Diğer Borçlar
11.289.869 32.038.688
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 8.066.843 28.716.385
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 3.223.026 3.322.303
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
1.243.234.705 1.078.452.285
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
6 1.243.234.705 1.078.452.285
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 379.341.769 555.680.656
Kısa Vadeli Karşılıklar
52.547.853 24.486.486
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 4.974.990 4.799.789
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 47.572.863 19.686.697
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.717.421 7.266.228
ARA TOPLAM
2.248.317.677 2.734.761.527
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.248.317.677 2.734.761.527
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
600.381.012 730.244.146
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
600.381.012 730.244.146
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11,26 159.881.012 175.744.146
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
23 440.500.000 554.500.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 441.881.482 431.637.532
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.230.096 11.064.638
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 13.230.096 11.064.638
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.055.492.590 1.172.946.316
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.303.810.267 3.907.707.843
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.094.358.972 1.879.266.773
Ödenmiş Sermaye
15 700.000.000 700.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 199.046.059 118.621.721
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
753.577.971 527.954.151
Net Dönem Karı veya Zararı
441.734.942 532.690.901
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.094.358.972 1.879.266.773
TOPLAM KAYNAKLAR
5.398.169.239 5.786.974.616


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 90.011.415 699.774.481 415.592.179 1.905.378.075 1.905.378.075
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
28.610.306 386.981.873 -415.592.179 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
387.495.595 387.495.595 387.495.595
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-219.030.413 -219.030.413 -219.030.413
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 118.621.721 867.725.941 387.495.595 2.073.843.257 2.073.843.257
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 118.621.721 527.954.151 532.690.901 1.879.266.773 0 1.879.266.773
Transferler
80.424.338 452.266.563 -532.690.901 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
441.734.942 441.734.942 441.734.942
Kar Payları
-226.642.743 -226.642.743 -226.642.743
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 199.046.059 753.577.971 441.734.942 2.094.358.972 2.094.358.972


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
441.734.942 387.495.595 31.678.550 44.018.192
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
441.734.942 387.495.595 31.678.550 44.018.192
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
441.734.942 387.495.595 31.678.550 44.018.192http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961247


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.