KAP ***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

15.06.2021 - 18:10
KAP ***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI  A.Ş.( Finansal Rapor

***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 2.408.918.384 2.205.468.744
Satışların Maliyeti
16 -1.952.637.139 -1.858.806.571
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
456.281.245 346.662.173
BRÜT KAR (ZARAR)
456.281.245 346.662.173
Genel Yönetim Giderleri
17 -12.460.066 -9.781.094
Pazarlama Giderleri
17 -1.592.765 -1.901.521
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 15.698.813 17.433.669
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -70.051.877 -32.760.437
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
387.875.350 319.652.790
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 77.721.638 56.733.700
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
465.596.988 376.386.490
Finansman Gelirleri
20 4.048.077 3.898.635
Finansman Giderleri
20 -59.588.673 -36.807.722
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
410.056.392 343.477.403
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
410.056.392 343.477.403
DÖNEM KARI (ZARARI)
410.056.392 343.477.403
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
410.056.392 343.477.403
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
331.954.356 166.777.710
Dönem Karı (Zararı)
410.056.392 343.477.403
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
410.056.392 343.477.403
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
68.376.009 156.060.455
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47.352.391 49.021.322
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.012.504 1.461.117
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.594.258 1.839.097
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-418.246 -377.980
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.657.083 8.215.880
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
822.331 1.605.314
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
834.752 6.610.566
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-51.651.238 -43.490.075
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-83.704.984 -62.658.114
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
32.053.746 19.168.039
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
27.534.927 17.639.683
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -57.713
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -57.713
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
45.495.350 123.270.241
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-143.916.290 -330.966.739
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.578.638 -20.918.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-40.578.638 -20.918.334
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.111.430 834.682
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.600.834 -223.725.143
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17.600.834 -223.725.143
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-166.371.266 -174.091.079
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
44.321.350 86.933.135
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
600.859 11.861.097
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
43.720.491 75.072.038
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
334.516.111 168.571.119
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-224.789 -74.595
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-2.336.966 -1.718.814
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
19.622.644 223.594.438
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.129.533
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.129.533
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-48.703.249 -24.842.611
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-269.991 -19.741
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-48.433.258 -24.822.870
Alınan Faiz
76.487.133 58.149.595
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-8.161.240 189.157.921
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-250.255.568 -173.350.819
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.219.345 3.056.899
Kredilerden Nakit Girişleri
3.215.704 3.165.759
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
3.641 -108.860
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.016.987 -3.274.851
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.016.987 -3.274.851
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-23.586.371 45.265.715
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.244.478 -2.702.741
Ödenen Temettüler
-226.642.743 -219.030.413
Ödenen Faiz
-32.411 -564.063
Alınan Faiz
4.048.077 3.898.635
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
101.321.432 217.021.329
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
101.321.432 217.021.329
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
949.088.460 527.040.475
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.050.409.892 744.061.804


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.057.127.671 954.571.734
Finansal Yatırımlar
22 1.660.528.431 1.651.948.945
Ticari Alacaklar
4 552.096.173 506.221.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 552.096.173 506.221.589
Diğer Alacaklar
5 ve 26 7.464.262 4.877.464
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 6.851.404 4.546.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 612.858 331.413
Stoklar
7 13.720.399 14.831.829
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.590.109 2.387.258
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.590.109 2.387.258
Diğer Dönen Varlıklar
42.550 128.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
42.550 128.662
ARA TOPLAM
3.292.569.595 3.134.967.481
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.292.569.595 3.134.967.481
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5 206.539 205.582
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 206.539 205.582
Maddi Duran Varlıklar
9 24.966.159 26.532.615
Arazi ve Arsalar
9 10.815.105 10.703.545
Taşıtlar
9 2.838 3.159
Mobilya ve Demirbaşlar
9 3.548.099 3.817.941
Özel Maliyetler
9 10.600.117 12.007.970
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 155.406.561 164.025.114
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 2.472.779.691 2.461.243.824
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
10 2.466.530.719 2.454.746.754
Diğer Haklar
10 6.248.513 6.383.118
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 459 113.952
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.653.358.950 2.652.007.135
TOPLAM VARLIKLAR
5.945.928.545 5.786.974.616
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 1.057.551 858.835
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 1.057.551 858.835
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.23 ve 26 272.812.624 238.711.531
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 ve 26 47.606.854 43.200.180
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 ve 26 47.606.854 43.200.180
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 225.205.770 195.511.351
Banka Kredileri
23 225.205.770 195.511.351
Diğer Finansal Yükümlülükler
23 196.550 192.909
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
23 196.550 192.909
Ticari Borçlar
4 ve 26 808.442.988 790.842.154
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 24.933.140 70.429.836
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 783.509.848 720.412.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 6.053.040 6.231.755
Diğer Borçlar
5 ve 26 10.770.409 32.038.688
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 7.435.367 28.716.385
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 3.335.042 3.322.303
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
6 1.174.415.996 1.078.452.285
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
6 1.174.415.996 1.078.452.285
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 378.770.399 555.680.656
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 378.770.399 555.680.656
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 ve 14 23.205.945 24.486.486
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 5.021.462 4.799.789
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 18.184.483 19.686.697
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 9.407.246 7.266.228
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 9.407.246 7.266.228
ARA TOPLAM
2.685.132.748 2.734.761.527
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.685.132.748 2.734.761.527
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 ve 26 751.454.838 730.244.146
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 ve 26 196.954.838 175.744.146
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 ve 26 196.954.838 175.744.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
23 554.500.000 554.500.000
Banka Kredileri
23 554.500.000 554.500.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 435.220.030 431.637.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 435.220.030 431.637.532
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 11.440.507 11.064.638
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 11.440.507 11.064.638
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.198.115.375 1.172.946.316
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.883.248.123 3.907.707.843
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15 2.062.680.422 1.879.266.773
Ödenmiş Sermaye
15 700.000.000 700.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 199.046.059 118.621.721
Yasal Yedekler
15 199.046.059 118.621.721
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
753.577.971 527.954.151
Net Dönem Karı veya Zararı
410.056.392 532.690.901
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.062.680.422 1.879.266.773
TOPLAM KAYNAKLAR
5.945.928.545 5.786.974.616


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 90.011.415 699.774.481 415.592.179 1.905.378.075 1.905.378.075
Transferler
28.610.306 386.981.873 -415.592.179 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
343.477.403 343.477.403 343.477.403
Kar Payları
-219.030.413 -219.030.413 -219.030.413
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 118.621.721 867.725.941 343.477.403 2.029.825.065 2.029.825.065
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 118.621.721 527.954.151 532.690.901 1.879.266.773 1.879.266.773
Transferler
80.424.338 452.266.563 -532.690.901 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
410.056.392 410.056.392 410.056.392
Kar Payları
-226.642.743 -226.642.743 -226.642.743
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 199.046.059 753.577.971 410.056.392 2.062.680.422 2.062.680.422


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
410.056.392 343.477.403
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
410.056.392 343.477.403
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
410.056.392 343.477.403http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942447


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,00% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,7925 Değişim: -0,09%
Düşük 32,7082 24.06.2024 Yüksek 32,8438
Açılış: 32,8221
35,1495 Değişim: 0,02%
Düşük 35,0209 24.06.2024 Yüksek 35,1829
Açılış: 35,1421
2.450,79 Değişim: 0,00%
Düşük 2.438,69 24.06.2024 Yüksek 2.455,32
Açılış: 2.450,67
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.