KAP ***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2023 - 21:04
KAP ***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 7.759.708 -2.036.181 -2.036.181 -2.036.181 71.197.853 7.469.106 0 209.202.647 -41.499.408 167.703.239 422.733.388 0 422.733.388
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
0 -41.499.408 41.499.408 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 -43.273.060 -43.273.060 -43.273.060 0 -43.273.060
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.064.663 -1.064.663 -1.064.663 16.056.466 16.056.466 16.056.466 14.991.803 0 14.991.803
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 0 0 0 0 0 7.759.708 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.100.844 -3.100.844 0 0 0 0 0 -3.100.844 0 16.056.466 0 0 16.056.466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.056.466 71.197.853 0 7.469.106 0 167.703.239 -43.273.060 124.430.179 394.452.131 0 394.452.131
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 0 0 0 0 0 7.759.708 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.100.844 -3.100.844 0 0 0 0 0 -3.100.844 0 16.056.466 0 0 16.056.466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.056.466 71.197.853 0 7.469.106 0 167.703.239 -43.273.060 124.430.179 394.452.131 0 394.452.131
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-43.273.060 43.273.060 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 183.016.715 183.016.715 183.016.715 0 183.016.715
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.242.010 -16.242.010 -16.242.010 -19.950.857 -19.950.857 -19.950.857 0 -36.192.867 0 -36.192.867
Sermaye Arttırımı
528.440.880 528.440.880 0 528.440.880
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
5.720.398 5.720.398 0 5.720.398
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
660.000.000 39.080.543 0 0 0 0 0 13.480.106 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.342.854 -19.342.854 0 0 0 0 0 -19.342.854 0 -3.894.391 0 0 -3.894.391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.894.391 71.197.853 0 7.469.106 0 124.430.179 183.016.715 307.446.894 1.075.437.257 0 1.075.437.257


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.893.535 -141.178.561
Dönem Karı (Zararı)
183.016.715 -43.273.060
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
183.016.715 -43.273.060
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
244.017.682 105.049.293
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13, 14, 15, 23 70.285.779 63.931.426
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.696.254 228.462
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 8.696.254 228.462
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.718.457 9.530.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.290.485 3.959.329
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.508.576 400.300
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 4.919.396 5.170.513
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
128.984.599 27.940.954
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -9.825.714 -4.960.441
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
138.810.313 32.901.395
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.340.812
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 -2.340.812
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-220.318 -583.844
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 -220.318 -583.844
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 10.582.738 -9.652.810
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.405.242
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 -2.405.242
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5.970.173 18.401.017
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-389.436.461 -194.871.562
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-505.841.072 -144.246.326
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-237.734.759 -90.246.638
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
396.493.332 66.894.394
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.353.962 -27.272.992
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-40.300.822 -27.005.033
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.053.140 -267.959
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
37.597.936 -133.095.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.206.671 -2.492.394
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10.789.064 -5.472.396
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -32.286.794 -118.442
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-208.072.897 -13.042.150
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.888.589 2.632.119
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -219.800.490 -20.657.170
Alınan Faiz
9.839.004 4.982.901
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
554.293.453 188.864.350
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
534.161.278 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.104.581.486 525.769.075
Kredilerden Nakit Girişleri
5 1.104.581.486 525.769.075
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-904.523.556 -267.039.075
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -904.523.556 -267.039.075
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-69.034.565 -48.304.906
Ödenen Faiz
5 -110.891.190 -21.560.744
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
359.114.091 34.643.639
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
359.114.091 34.643.639
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 106.620.577 71.976.938
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 465.734.668 106.620.577


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 465.734.668 106.633.867
Ticari Alacaklar
8 842.099.451 345.570.167
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 29.062.801 7.110.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
813.036.650 338.459.567
Diğer Alacaklar
2.963.160 727.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.963.160 727.788
Türev Araçlar
0 20.070.583
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 0 20.070.583
Stoklar
11 401.524.432 163.789.673
Peşin Ödenmiş Giderler
20.463.918 7.376.839
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 20.463.918 7.376.839
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 23.210.893 258.005
Diğer Dönen Varlıklar
26.551.362 27.244.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 26.551.362 27.244.780
ARA TOPLAM
1.782.547.884 671.671.702
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.782.547.884 671.671.702
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
4.951.707 3.483.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.951.707 3.483.658
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 17.060.476 16.840.157
Maddi Duran Varlıklar
13 558.267.702 357.227.699
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 14.126.221 65.963.181
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 2.155.797 2.527.284
Peşin Ödenmiş Giderler
30.968.548 4.711.671
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 30.968.548 4.711.671
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 10.523.040 7.882.891
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
638.053.491 458.636.541
TOPLAM VARLIKLAR
2.420.601.375 1.130.308.243
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
635.905.824 449.936.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
635.905.824 449.936.625
Banka Kredileri
5 611.257.751 384.959.722
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 24.648.073 64.976.903
Ticari Borçlar
8 614.006.761 217.513.429
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 113.401.167 23.670.199
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
500.605.594 193.843.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 7.281.244 2.733.423
Diğer Borçlar
11.936.209 4.033.368
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 11.936.209 4.033.368
Türev Araçlar
4.867.990 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 4.867.990 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.482.847 5.657.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 8.482.847 5.657.036
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
23.308.218 11.855.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 14.167.126 5.339.056
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 9.141.092 6.516.931
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
406.462 1.705.596
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 406.462 1.705.596
ARA TOPLAM
1.306.195.555 693.435.464
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.306.195.555 693.435.464
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.271.996 25.802.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.271.996 25.802.125
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 4.271.996 25.802.125
Uzun Vadeli Karşılıklar
34.696.567 11.459.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 34.696.567 11.459.287
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 0 5.159.236
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.968.563 42.420.648
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.345.164.118 735.856.112
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.075.437.257 394.452.131
Ödenmiş Sermaye
20 660.000.000 131.559.120
Sermaye Düzeltme Farkları
39.080.543 39.080.543
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 13.480.106 7.759.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-19.342.854 -3.100.844
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.342.854 -3.100.844
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.342.854 -3.100.844
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.894.391 16.056.466
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.894.391 16.056.466
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
71.197.853 71.197.853
Yasal Yedekler
20 71.197.853 71.197.853
Diğer Yedekler
7.469.106 7.469.106
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 124.430.179 167.703.239
Net Dönem Karı veya Zararı
183.016.715 -43.273.060
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.075.437.257 394.452.131
TOPLAM KAYNAKLAR
2.420.601.375 1.130.308.243


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 2.581.212.756 905.446.296
Satışların Maliyeti
21 -2.114.003.227 -850.274.161
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
467.209.529 55.172.135
BRÜT KAR (ZARAR)
467.209.529 55.172.135
Genel Yönetim Giderleri
22 -132.977.602 -47.122.849
Pazarlama Giderleri
22 -20.209.894 -13.020.017
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -816.950 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 22.000.163 14.128.807
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -14.583.778 -26.909.660
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
320.621.468 -17.751.584
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 5.022.097 7.417.064
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
8 -8.080.720 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 220.318 583.844
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
317.783.163 -9.750.676
Finansman Gelirleri
26 45.681.518 44.345.694
Finansman Giderleri
26 -169.865.228 -87.520.888
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
193.599.453 -52.925.870
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.582.738 9.652.810
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -9.333.906 -315.239
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -1.248.832 9.968.049
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
183.016.715 -43.273.060
DÖNEM KARI (ZARARI)
183.016.715 -43.273.060
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
183.016.715 -43.273.060
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-16.242.010 -1.064.663
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -20.302.512 -1.330.829
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.060.502 266.166
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 4.060.502 266.166
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-19.950.857 16.056.466
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.938.571 20.070.583
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-24.938.571 20.070.583
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.987.714 -4.014.117
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
19 4.987.714 -4.014.117
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-36.192.867 14.991.803
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
146.823.848 -28.281.257
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
146.823.848 -28.281.257http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118026


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,00% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8072 Değişim: -0,05%
Düşük 32,7082 24.06.2024 Yüksek 32,8438
Açılış: 32,8221
35,1057 Değişim: -0,10%
Düşük 35,0209 24.06.2024 Yüksek 35,1829
Açılış: 35,1421
2.453,18 Değişim: 0,10%
Düşük 2.438,69 24.06.2024 Yüksek 2.455,37
Açılış: 2.450,67
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.