KAP ***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2019 - 18:47
KAP ***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 7.759.708 -1.025.650 -1.025.650 -1.025.650 12.861.969 200.843.444 53.651.382 254.494.826 444.730.516 0 444.730.516
Transferler
11.663.544 41.987.838 -53.651.382 -11.663.544 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
41.693.875 41.693.875 41.693.875 0 41.693.875
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
83.054 83.054 83.054 83.054 0 83.054
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
-34.205.373 -34.205.373 -34.205.373 0 -34.205.373
Dönem Sonu Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 7.759.708 -942.596 -942.596 -942.596 24.525.513 208.625.909 41.693.875 250.319.784 452.302.072 0 452.302.072
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 7.759.708 -942.596 -942.596 -942.596 24.525.513 208.625.909 41.693.875 250.319.784 452.302.072 0 452.302.072
Transferler
24.774.372 16.919.503 -41.693.875 -24.774.372 0 0
Dönem Karı (Zararı)
25.934.716 25.934.716 25.934.716 0 25.934.716
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-708.506 -708.506 -708.506 -708.506 0 -708.506
Kar Payları
-13.155.910 -13.155.910 -13.155.910 0 -13.155.910
Dönem Sonu Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 7.759.708 -1.651.102 -1.651.102 -1.651.102 49.299.885 212.389.502 25.934.716 238.324.218 464.372.372 0 464.372.372


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.875.736 46.670.065
Dönem Karı (Zararı)
25.934.716 41.693.875
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
25.934.716 41.693.875
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
43.846.289 57.865.091
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13, 14 28.576.022 27.273.621
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
484.634 120.458
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 484.634 120.458
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.846.648 7.346.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.162.413 2.824.393
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 586.138 748.299
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16, 17 -203.903 -652.073
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.302.000 4.425.423
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.108.209 9.875.913
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -1.623.133 -1.667.425
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 13.590.213 11.041.528
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
24 141.129 501.810
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
311.028 4.076.389
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 311.028 4.154.574
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
15 0 -78.185
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 151.500 -10.847
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 5.629.280 10.642.600
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.261.032 -1.459.085
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -7.261.032 -1.459.085
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-34.731.949 -38.388.091
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
25.403.952 -46.021.464
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
25.403.952 -46.021.464
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-29.533.062 -18.140.864
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.299.371 27.681.791
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.299.371 27.681.791
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.303.468 -1.907.554
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.921.771 -2.419.833
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.381.697 512.279
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
35.049.056 61.170.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -2.330.895 -1.662.676
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
8, 16 -2.452.808 -3.581.327
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -8.389.617 -9.256.807
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.840.384 -34.717.269
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
15 0 -12.511.600
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.538.222 1.533.093
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.538.222 1.533.093
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13, 14 -28.028.903 -25.377.580
Alınan Faiz
1.650.297 1.638.818
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.120.781 -5.222.819
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.257.789.718 2.364.823.039
Kredilerden Nakit Girişleri
5 1.257.789.718 2.364.823.039
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.236.189.718 -2.325.423.039
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.236.189.718 -2.325.423.039
Ödenen Temettüler
20 -13.155.910 -34.205.373
Ödenen Faiz
5 -9.564.871 -10.417.446
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.914.571 6.729.977
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.914.571 6.729.977
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 33.935.573 27.205.596
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 35.850.144 33.935.573


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 35.852.587 33.965.180
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
117.088.933 143.770.018
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 575.642 43.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 116.513.291 143.726.181
Diğer Alacaklar
778.430 1.565.909
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
778.430 1.565.909
Stoklar
11 104.269.450 74.736.388
Peşin Ödenmiş Giderler
2.740.042 646.855
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.740.042 646.855
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 752.932 0
Diğer Dönen Varlıklar
8.359.280 3.523.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 8.359.280 3.523.516
ARA TOPLAM
269.841.654 258.207.866
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
269.841.654 258.207.866
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.212.932 924.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.212.932 924.007
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 136.872 288.372
Maddi Duran Varlıklar
13 372.417.468 373.580.700
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.198.447 13.859.524
Şerefiye
15 11.452.041 11.452.041
Diğer Haklar
14 2.746.406 2.407.483
Peşin Ödenmiş Giderler
4.330.192 2.646.519
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.330.192 2.646.519
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 0 306.063
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
392.295.911 391.605.185
TOPLAM VARLIKLAR
662.137.565 649.813.051
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
68.782.556 43.612.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
68.782.556 43.612.633
Banka Kredileri
5 68.782.556 43.612.633
Ticari Borçlar
97.573.117 119.320.734
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 27.231.686 30.756.803
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 70.341.431 88.563.931
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 750.269 659.661
Diğer Borçlar
2.758.830 4.652.892
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.758.830 4.652.892
Türev Araçlar
1.266.979 955.951
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 1.266.979 955.951
Ertelenmiş Gelirler
3.353.627 3.017.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 3.353.627 3.017.212
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 0 2.799.069
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.931.998 6.502.178
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 2.511.271 2.302.053
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.420.727 4.200.125
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
87.428 2.086
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 87.428 2.086
ARA TOPLAM
181.504.804 181.522.416
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
181.504.804 181.522.416
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
6.201.932 6.238.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 6.201.932 6.238.580
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 10.058.457 9.749.983
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.260.389 15.988.563
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
197.765.193 197.510.979
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
464.372.372 452.302.072
Ödenmiş Sermaye
20 131.559.120 131.559.120
Sermaye Düzeltme Farkları
39.080.543 39.080.543
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 7.759.708 7.759.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.651.102 -942.596
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.651.102 -942.596
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.651.102 -942.596
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 49.299.885 24.525.513
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 212.389.502 208.625.909
Net Dönem Karı veya Zararı
25.934.716 41.693.875
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
464.372.372 452.302.072
TOPLAM KAYNAKLAR
662.137.565 649.813.051


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 512.312.836 506.104.463
Satışların Maliyeti
21 -451.848.139 -415.171.408
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
60.464.697 90.933.055
BRÜT KAR (ZARAR)
60.464.697 90.933.055
Genel Yönetim Giderleri
22 -34.365.762 -29.614.811
Pazarlama Giderleri
22 -10.517.127 -7.798.538
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 18.152.868 8.103.357
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -5.807.702 -3.724.944
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.926.974 57.898.119
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 7.792.542 2.210.486
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 -151.500 10.847
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.568.016 60.119.452
Finansman Gelirleri
26 9.897.221 7.413.125
Finansman Giderleri
26 -13.901.241 -15.196.102
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.563.996 52.336.475
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.629.280 -10.642.600
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -4.837.616 -9.722.952
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -791.664 -919.648
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.934.716 41.693.875
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.934.716 41.693.875
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25.934.716 41.693.875
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-708.506 83.054
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -885.633 103.817
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
177.127 -20.763
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 177.127 -20.763
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-708.506 83.054
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.226.210 41.776.929
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25.226.210 41.776.929http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743357


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.515 Değişim: -1,52% Hacim : 82.727 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 10.465 29.05.2024 Yüksek 10.715
Açılış: 10.689
32,2499 Değişim: 0,08%
Düşük 32,1362 29.05.2024 Yüksek 32,3050
Açılış: 32,2257
34,8974 Değişim: -0,34%
Düşük 34,8595 29.05.2024 Yüksek 35,0744
Açılış: 35,0157
2.428,04 Değişim: -0,77%
Düşük 2.416,78 29.05.2024 Yüksek 2.449,06
Açılış: 2.446,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.