KAP ***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2023 - 23:21
KAP ***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 1.090.090.851 1.014.342.592 444.300.359 310.282.405
Satışların Maliyeti
21 -863.355.782 -743.828.098 -321.911.318 -235.069.850
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
226.735.069 270.514.494 122.389.041 75.212.555
BRÜT KAR (ZARAR)
226.735.069 270.514.494 122.389.041 75.212.555
Genel Yönetim Giderleri
22 -48.366.462 -22.029.863 -18.947.523 -10.816.365
Pazarlama Giderleri
22 -57.830.872 -32.504.749 -26.061.620 -11.900.077
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 171.669.378 50.280.881 24.158.358 18.158.010
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -50.864.181 -21.664.389 -26.402.194 -7.940.872
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
241.342.932 244.596.374 75.136.062 62.713.251
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 396.040 93.614
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
6 980.384 48.392 -10.260
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
242.719.356 244.738.380 75.136.062 62.702.991
Finansman Gelirleri
56.284.529 22.439.792
Finansman Giderleri
27 -53.857.371 -41.718.922 301.084 -15.331.464
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
245.146.514 203.019.458 97.876.938 47.371.527
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-26.803.343 -28.152.445 -13.775.876 -2.516.261
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -18.675.423 -29.966.927 -10.417.580 -6.080.273
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -8.127.920 1.814.482 -3.358.296 3.564.012
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
218.343.171 174.867.013 84.101.062 44.855.266
DÖNEM KARI (ZARARI)
218.343.171 174.867.013 84.101.062 44.855.266
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
43.668.634 34.973.403 16.820.212 8.971.053
Ana Ortaklık Payları
174.674.537 139.893.610 67.280.850 35.884.213
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-52.161.460 -288.127.946
Dönem Karı (Zararı)
218.343.171 174.867.013
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
218.343.171 174.867.013
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
52.744.417 89.244.639
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 20.267.332 18.511.141
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.233.758 -2.551.593
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.233.758 -645.280
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 -1.906.313
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.406.771 3.324.464
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 6.150.295 2.991.412
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 2.256.476 333.052
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.316.426 39.342.715
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-55.332.920 4.445.139
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 53.330.993
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6 -1.051.551 -3.133.795
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6 -262.948 38.031.371
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
27 -254.321 2.559.081
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 26.803.343 28.152.445
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-396.040 -93.614
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -396.040 -93.614
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-275.822.740 -534.924.675
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
91.624.509
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -47.144.637 -68.756.566
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -47.144.637 -68.756.566
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.153.942 -289.137.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -12.153.942
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 20.062.915 -128.317.759
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -401.336.312 -79.577.409
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 42.640.399 -4.522.433
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 42.640.399 -4.522.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 20.110.194 -2.585.970
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
272.750 4.236.955
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 272.750 4.236.955
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 10.101.384 26.236.072
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.500.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7.500.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.735.152 -270.813.023
Alınan Faiz
26 5.869.173
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29 -18.877.742 -24.031.437
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-28.548.566 847.341
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-293.425.004 -68.773.884
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
202.060
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14,24 202.060
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-293.627.064 -68.773.884
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
606.657.194 426.570.722
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
249.493.340
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-26.834.000
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.834.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 1.254.678.226 868.114.233
Kredilerden Nakit Girişleri
5 1.254.678.226
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -623.595.120 -656.116.947
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -623.595.120
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-119.735 -198.625
Ödenen Faiz
27 -53.330.993 -40.590.452
Alınan Faiz
26 55.858.816 5.869.173
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
261.070.730 69.668.892
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
261.070.730 69.668.892
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
217.568.452 16.494.019
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
478.639.182 86.162.911


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 478.639.182 217.568.452
Finansal Yatırımlar
5 5.810.421 97.434.930
Ticari Alacaklar
6 484.793.310 438.882.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 484.793.310 438.882.431
Diğer Alacaklar
3.398.384 223.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.398.384 223.211
Stoklar
8 208.787.004 228.849.919
Peşin Ödenmiş Giderler
10 501.855.333 100.519.021
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 501.855.333 100.519.021
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
19 8.456.132 0
ARA TOPLAM
1.691.739.766 1.083.477.964
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.691.739.766 1.083.477.964
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
813.200 290.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 813.200 290.563
Maddi Duran Varlıklar
12 555.679.063 281.833.951
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 0 101.344
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.401.312 1.591.368
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.401.312 1.591.368
Peşin Ödenmiş Giderler
10 152.816 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 152.816 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
558.046.391 283.817.226
TOPLAM VARLIKLAR
2.249.786.157 1.367.295.190
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 260.850.318 285.170.722
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 302.111.109 80.481.359
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
302.111.109 80.481.359
Banka Kredileri
302.111.109 80.361.624
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
119.735
Ticari Borçlar
6 99.741.192 57.100.793
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 99.741.192 57.100.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 33.185.782 13.075.588
Diğer Borçlar
7 836.040 563.290
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 836.040 563.290
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 22.538.458 12.294.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 22.538.458 12.294.930
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 9.490.823 9.693.142
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.728.092 3.407.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.625.528 1.561.094
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 4.102.564 1.846.088
ARA TOPLAM
734.481.814 461.787.006
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
734.481.814 461.787.006
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 487.885.753 54.231.728
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
142.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
142.144
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.968.749 6.882.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 12.968.749 6.882.888
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 19.037.356 11.118.114
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
519.891.858 72.374.874
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.254.373.672 534.161.880
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
995.412.485 833.133.310
Ödenmiş Sermaye
20 262.500.000 262.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
232.046.422 232.046.422
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
69.796.613 70.478.043
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 69.796.613 70.478.043
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
69.040.063 69.040.063
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 756.550 1.437.980
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 -6.177.160 9.300.291
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
-26.834.000 0
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
20.656.840 9.300.291
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 218.903.439 0
Net Dönem Karı veya Zararı
218.343.171 258.808.554
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
995.412.485 833.133.310
TOPLAM KAYNAKLAR
2.249.786.157 1.367.295.190


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 513.949 69.040.064 2.129.854 76.777.116 122.158.682 315.619.665 315.619.665
Transferler
7.170.437 114.988.245 -122.158.682 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-366.490 -366.490
Dönem Karı (Zararı)
174.867.013 174.867.013
Sermaye Arttırımı
7.500.000 7.500.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
249.493.340 787.721 250.281.061
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 249.493.340 147.459 69.040.064 9.300.291 192.553.082 174.867.013 747.901.249 747.901.249
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
262.500.000 232.046.422 1.437.980 69.040.063 9.300.291 258.808.554 833.133.310 833.133.310
Düzeltmelerden Sonraki Tutar

Transferler
11.356.549 247.452.005 -258.808.554
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-681.430 -681.430
Dönem Karı (Zararı)
218.343.171 218.343.171
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-26.834.000 -26.834.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-28.548.566 -28.548.566
Dönem Sonu Bakiyeler
262.500.000 -26.834.000 232.046.422 756.550 69.040.063 20.656.840 218.903.439 218.343.171 995.412.485 995.412.485


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
218.343.171 174.867.013 84.101.062 44.855.266
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-681.430 -366.490 -837.576 29.149
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-890.108 -463.911 -1.087.761 43.319
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
208.678 97.421 250.185 -14.170
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
208.678 97.421 250.185 -14.170
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-681.430 -366.490 -837.576 29.149
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
217.661.741 174.500.523 83.263.486 44.884.415
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
43.532.348 34.900.105 16.652.697 8.976.883
Ana Ortaklık Payları
174.129.393 139.600.418 66.610.789 35.907.532http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211154


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.