KAP ***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

12.05.2021 - 20:02
KAP ***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 449.149.917 -26.289.078 190.891.781 15.190.838 5.611.290 242.648.641 110.570.814 1.094.146.603 1.094.146.603
Transferler
110.570.814 -110.570.814 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-772.280 30.194.280 -34.249.848 -4.827.848 -4.827.848
Dönem Sonu Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 449.149.917 -27.061.358 221.086.061 15.190.838 5.611.290 353.219.455 -34.249.848 1.089.318.755 1.089.318.755
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 427.419.945 -34.245.417 308.148.191 15.190.838 5.611.290 374.949.427 -199.747.810 1.003.698.864 1.003.698.864
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-199.747.810 199.747.810 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-753.930 45.256.649 -15.666.895 28.835.824 28.835.824
Dönem Sonu Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 427.419.945 -34.999.347 353.404.840 15.190.838 5.611.290 175.201.617 -15.666.895 1.032.534.688 1.032.534.688


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-115.851.594 40.719.457
Dönem Karı (Zararı)
-15.666.895 -34.249.848
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
117.771.894 135.739.095
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
46.384.827 70.361.532
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.030.456 2.842.504
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -168.559 -205.609
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 100.717 3.048.113
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.962.614 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22.352.089 24.253.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21.798.942 24.885.222
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
553.147 -632.170
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19.029.139 12.679.646
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.542.029 -2.206.938
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24.571.168 14.886.584
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
33.977.237 30.194.280
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -4.802.263 -4.574.755
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
912.174 -17.164
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
2.949.147 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-193.873.840 -30.049.918
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-120.251.743 -41.939.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-120.251.743 -41.939.576
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-43.292.580 -58.779.319
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.248.073 69.522.026
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
27.248.073 69.522.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.925.882 6.054.347
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
1.360.531 249.392
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.864.003 -5.156.788
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-69.300.287 -23.554.053
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.436.284 18.397.265
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-91.768.841 71.439.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-24.394.758 -30.162.072
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
312.005 -557.800
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-69.386.177 -55.668.343
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.049.920 625.044
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.049.920 625.044
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.729.343 -6.642.793
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.729.343 -6.642.793
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.000
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
624.502.640 447.498.095
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-680.801.423 -499.355.625
Alınan Faiz
5.542.029 2.206.936
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
96.827.937 154.142.062
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 855.750.000 425.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -738.654.206 -253.032.094
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.274.857 -5.769.853
Ödenen Faiz
-10.993.000 -12.055.991
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-88.409.834 139.193.176
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
11.032.254 -8.466.713
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-77.377.580 130.726.463
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
497.197.283 241.954.654
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 419.819.703 372.681.117


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 493.029.593 530.144.576
Ticari Alacaklar
7 472.155.298 357.382.721
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 27.572.661 17.687.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 444.582.637 339.695.670
Diğer Alacaklar
926.030 610.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
926.030 610.340
Stoklar
8 494.655.213 457.476.219
Canlı Varlıklar
9 241.486.570 216.963.889
Peşin Ödenmiş Giderler
86.252.450 59.485.012
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.115.130 1.789.337
Diğer Dönen Varlıklar
33.517.208 43.616.888
ARA TOPLAM
1.824.137.492 1.667.468.982
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12 278.251.631 238.298.740
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.102.389.123 1.905.767.722
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6.012.875 6.013.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.012.875 6.013.838
Maddi Duran Varlıklar
11 662.603.144 657.618.706
Kullanım Hakkı Varlıkları
25.082.188 8.651.943
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.418.631 3.659.204
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.418.631 3.659.204
Peşin Ödenmiş Giderler
170.391 140.439
Ertelenmiş Vergi Varlığı
92.242.029 86.937.322
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
790.529.258 763.021.452
TOPLAM VARLIKLAR
2.892.918.381 2.668.789.174
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
153.173.703 182.682.357
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
153.173.703 182.682.357
Banka Kredileri
5 145.338.471 179.356.378
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 7.835.232 3.325.979
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 296.066.207 183.233.685
Ticari Borçlar
7 675.767.323 664.439.285
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 2.606.666 538.628
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 673.160.657 663.900.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18.037.056 9.704.909
Diğer Borçlar
2.680.149 3.326.969
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.680.149 3.326.969
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.621.029 5.383.438
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
132.638 118.850
Kısa Vadeli Karşılıklar
45.498.875 51.005.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
37.729.853 43.789.535
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7.769.022 7.215.875
ARA TOPLAM
1.201.976.980 1.099.894.903
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
12 55.486.278 31.052.250
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.257.463.258 1.130.947.153
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
446.397.269 382.142.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
446.397.269 382.142.141
Banka Kredileri
5 427.625.670 375.557.947
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 18.771.599 6.584.194
Uzun Vadeli Karşılıklar
64.187.443 59.665.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
64.187.443 59.665.293
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
92.335.723 92.335.723
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
602.920.435 534.143.157
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.860.383.693 1.665.090.310
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.032.534.688 1.003.698.864
Ödenmiş Sermaye
13 100.023.579 100.023.579
Sermaye Düzeltme Farkları
13 6.348.821 6.348.821
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
392.420.598 393.174.528
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
392.420.598 393.174.528
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 427.419.945 427.419.945
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-34.999.347 -34.245.417
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
353.404.840 308.148.191
Yabancı Para Çevrim Farkları
353.404.840 308.148.191
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 15.190.838 15.190.838
Diğer Yedekler
13 5.611.290 5.611.290
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 175.201.617 374.949.427
Net Dönem Karı veya Zararı
-15.666.895 -199.747.810
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.032.534.688 1.003.698.864
TOPLAM KAYNAKLAR
2.892.918.381 2.668.789.174


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 1.119.152.290 818.552.339
Satışların Maliyeti
14 -1.005.634.776 -769.167.781
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
113.517.514 49.384.558
BRÜT KAR (ZARAR)
113.517.514 49.384.558
Genel Yönetim Giderleri
-24.228.416 -17.492.900
Pazarlama Giderleri
-57.145.129 -41.671.741
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-312.399 -329.430
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 55.957.132 11.675.045
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -85.036.003 -24.273.173
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.752.699 -22.707.641
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.287.508 17.164
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.210.800 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.829.407 -22.690.477
Finansman Gelirleri
5.542.029 2.114.689
Finansman Giderleri
-30.840.594 -18.248.815
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-20.469.158 -38.824.603
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.802.263 4.574.755
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -313.963 -103.362
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 5.116.226 4.678.117
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.666.895 -34.249.848
DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.666.895 -34.249.848
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-15.666.895 -34.249.848
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-753.930 -772.280
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-942.412 -965.350
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
188.482 193.070
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
188.482 193.070
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
45.256.649 30.194.280
Yabancı Para Çevrim Farkları
45.256.649 30.194.280
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
44.502.719 29.422.000
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.835.824 -4.827.848
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
28.835.824 -4.827.848http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936448


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.360 Değişim: 0,01% Hacim : 6.122 Mio.TL Son veri saati : 14:40
Düşük 1.358 28.07.2021 Yüksek 1.368
Açılış: 1.359
8,5531 Değişim: -0,07%
Düşük 8,5341 28.07.2021 Yüksek 8,5735
Açılış: 8,559
10,1056 Değişim: -0,16%
Düşük 10,0808 28.07.2021 Yüksek 10,1430
Açılış: 10,1222
494,41 Değişim: -0,15%
Düşük 493,64 28.07.2021 Yüksek 498,12
Açılış: 495,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.