KAP ***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2020 - 07:45
KAP ***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 218.152.961 -20.058.361 163.583.228 15.190.838 5.611.290 161.582.628 81.066.013 731.500.997 731.500.997
Transferler
81.066.013 -81.066.013 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.253.840 23.865.057 109.931.292 131.542.509 131.542.509
Dönem Sonu Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 218.152.961 -22.312.201 187.448.285 15.190.838 5.611.290 242.648.641 109.931.292 863.043.506 863.043.506
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 449.149.917 -26.289.078 190.891.781 15.190.838 5.611.290 242.648.641 110.570.814 1.094.146.603 1.094.146.603
Transferler
110.570.814 -110.570.814 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.133.650 55.664.525 -50.721.988 3.808.887 3.808.887
Dönem Sonu Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 449.149.917 -27.422.728 246.556.306 15.190.838 5.611.290 353.219.455 -50.721.988 1.097.955.490 1.097.955.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
81.710.830 188.628.427
Dönem Karı (Zararı)
-50.721.988 109.931.292
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-50.721.988 109.931.292
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
197.824.214 190.170.019
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
122.084.940 88.435.948
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.931.947 -6.239.274
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -366.634 1.241.104
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 10.298.581 -7.480.378
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-486.685 22.247.762
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23.489.692 30.277.659
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.978.259 -7.526.948
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29.467.951 37.804.607
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
0 310.880
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
55.664.525 23.865.057
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -16.990.441 34.542.508
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.130.236 -3.270.521
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-58.049.530 -103.203.860
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.719.118 -107.839.012
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-78.405.875 -18.443.207
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
104.826.417 6.948.248
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-23.900.561 -5.505.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.927.982 4.090.769
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
452.100 -184.932
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.230.475 17.729.624
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-38.862.541 -737.572
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16.632.066 18.467.196
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
89.052.696 196.897.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.832.946 -2.514.045
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.508.920 -5.754.979
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-86.955.607 -98.856.508
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.205.485 4.213.362
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.205.485 4.213.362
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.820.074 -17.553.051
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
953.242.057 836.122.955
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.041.561.334 -929.166.722
Alınan Faiz
5.978.259 7.526.948
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
279.468.618 -2.175.315
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
594.000.000 165.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
5 594.000.000 165.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -283.033.824 -140.276.140
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.644.783 -6.420.772
Ödenen Faiz
-24.852.775 -20.478.403
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
274.223.841 87.596.604
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-17.146.780 -6.452.123
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
257.077.061 81.144.481
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
253.283.555 134.658.492
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 510.360.616 215.802.973


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 575.634.600 294.656.978
Ticari Alacaklar
7 341.753.261 298.667.509
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 34.568.752 10.673.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
307.184.509 287.993.583
Diğer Alacaklar
933.406 1.104.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
933.406 1.104.047
Stoklar
8 376.446.966 308.339.672
Canlı Varlıklar
9 199.938.997 180.509.871
Peşin Ödenmiş Giderler
56.088.709 29.988.174
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
624.840 4.056.078
Diğer Dönen Varlıklar
28.304.981 22.578.485
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
28.304.981 22.578.485
ARA TOPLAM
1.579.725.760 1.139.900.814
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12 32.544.817 41.382.190
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.612.270.577 1.181.283.004
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6.157.974 6.255.956
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.157.974 6.255.956
Maddi Duran Varlıklar
11 784.709.536 797.811.136
Kullanım Hakkı Varlıkları
12.658.075 16.167.842
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.476.466 3.493.328
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.476.466 3.493.328
Peşin Ödenmiş Giderler
1.500.514 1.473.882
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.500.514 1.473.882
Ertelenmiş Vergi Varlığı
52.154.124 41.445.385
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
861.656.689 866.647.529
TOPLAM VARLIKLAR
2.473.927.266 2.047.930.533
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
137.205.698 69.792.528
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
137.205.698 69.792.528
Banka Kredileri
5 131.106.658 60.721.544
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 6.099.040 9.070.984
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
55.441.478 73.442.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
55.441.478 73.442.932
Banka Kredileri
5 55.441.478 73.442.932
Ticari Borçlar
7 559.929.810 455.103.393
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 312.353 1.613.904
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
559.617.457 453.489.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11.823.532 7.895.550
Diğer Borçlar
2.611.345 2.343.508
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.611.345 2.343.508
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.732.061 9.509.240
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.732.061 9.509.240
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.205.395 127.713
Kısa Vadeli Karşılıklar
32.749.406 40.793.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27.233.130 34.790.178
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
5.516.276 6.002.961
ARA TOPLAM
812.698.725 659.008.003
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
812.698.725 659.008.003
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
419.982.173 157.646.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
419.982.173 157.646.633
Banka Kredileri
5 412.003.543 148.805.851
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 7.978.630 8.840.782
Devlet Teşvik ve Yardımları
4.650.327 4.198.227
Uzun Vadeli Karşılıklar
46.304.828 40.595.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
46.304.828 40.595.344
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
92.335.723 92.335.723
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
563.273.051 294.775.927
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.375.971.776 953.783.930
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.097.955.490 1.094.146.603
Ödenmiş Sermaye
13 100.023.579 100.023.579
Sermaye Düzeltme Farkları
13 6.348.821 6.348.821
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
421.727.189 422.860.839
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
421.727.189 422.860.839
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 449.149.917 449.149.917
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.422.728 -26.289.078
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
246.556.306 190.891.781
Yabancı Para Çevrim Farkları
246.556.306 190.891.781
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 15.190.838 15.190.838
Diğer Yedekler
13 5.611.290 5.611.290
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 353.219.455 242.648.641
Net Dönem Karı veya Zararı
-50.721.988 110.570.814
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.097.955.490 1.094.146.603
TOPLAM KAYNAKLAR
2.473.927.266 2.047.930.533


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 1.763.336.797 1.791.177.842 944.784.458 1.018.533.441
Satışların Maliyeti
14 -1.634.443.565 -1.437.614.363 -865.275.784 -753.482.782
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
128.893.232 353.563.479 79.508.674 265.050.659
BRÜT KAR (ZARAR)
128.893.232 353.563.479 79.508.674 265.050.659
Genel Yönetim Giderleri
-45.743.188 -44.968.828 -28.250.288 -22.542.972
Pazarlama Giderleri
-91.962.604 -93.851.042 -50.290.863 -48.987.695
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-586.425 -481.777 -256.995 -253.793
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 51.731.248 74.855.894 40.056.203 39.193.943
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -75.687.817 -104.106.966 -51.494.644 -48.059.706
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-33.355.554 185.010.760 -10.727.913 184.400.436
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
-17.164
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-4.130.236 -6.153.767 -4.130.236 -8.875.389
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-37.485.790 178.856.993 -14.875.313 175.525.047
Finansman Gelirleri
5.872.686 4.956.841 3.757.997 3.546.036
Finansman Giderleri
-36.099.325 -39.340.034 -17.850.510 -20.602.479
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-67.712.429 144.473.800 -28.967.826 158.468.604
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
16.990.441 -34.542.508 12.433.286 -34.923.935
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 7.353.688 -44.030.594 7.457.050 -39.533.793
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 9.636.753 9.488.086 4.976.236 4.609.858
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-50.721.988 109.931.292 -16.534.540 123.544.669
DÖNEM KARI (ZARARI)
-50.721.988 109.931.292 -16.534.540 123.544.669
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-50.721.988 109.931.292 -16.534.540 123.544.669
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.133.650 -2.253.840 -361.370 6.008.961
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.670.318
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.417.063 -2.817.300 -451.713 423.304
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
283.413 563.460 90.343 -84.661
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
283.413 563.460 90.343 -84.661
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
55.664.525 23.865.057 25.470.245 13.578.232
Yabancı Para Çevrim Farkları
55.664.525 23.865.057 25.470.245 13.578.232
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
55.664.525 23.865.057 25.470.245 13.578.232
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
54.530.875 21.611.217 25.108.875 19.587.193
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.808.887 131.542.509 8.574.335 143.131.862
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.808.887 131.542.509 8.574.335 143.131.862http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868498


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.