KAP ***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.03.2021 - 19:09
KAP ***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 2.097.386 610.025
Satışların Maliyeti
16 -1.690.560 -23.105
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
406.826 586.920
BRÜT KAR (ZARAR)
406.826 586.920
Genel Yönetim Giderleri
17 -949.058 -900.751
Pazarlama Giderleri
17 -2.397
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 1.925.978 1.421.972
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.657.084 -613.995
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-275.735 494.146
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-275.735 494.146
Finansman Giderleri
19 -148.927 -170.085
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-424.662 324.061
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.234.736 -1.277.310
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 1.234.736 -1.277.310
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
810.074 -953.249
DÖNEM KARI (ZARARI)
810.074 -953.249
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
482.870 -110.850
Ana Ortaklık Payları
327.204 -842.399
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.054.745 -83.923
Dönem Karı (Zararı)
810.074 -953.249
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
810.074 -953.249
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.695.307 1.666.098
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.612.850 336.404
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
61.996 104.814
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-6.450 -134.628
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
68.446 239.442
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-144.616 1.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 21.064 2.933
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-34.557 -45.514
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-131.123 43.800
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
71.228 37.334
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7 -113.191 -48.705
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
184.501 1.157
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-82 84.882
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-70.233
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
65.725
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
65.725
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 782.969 1.277.015
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
245.155 -20.455
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.450.636 -796.772
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-442.116
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-164.227 743.026
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 119.925 390.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -284.152 352.362
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-313.829 -337.597
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-141.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-172.519 -337.597
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -519.283
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 600.466 -72.246
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-907.408 279.674
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.2 201.385 102.333
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -1.108.793 177.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -87.160 22.871
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
231.613 205.950
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 2.964.751 1.153.110
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -2.733.138 -947.160
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 4.598 -1.142.883
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-295.406 -53.451
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-295.406 -53.451
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.054.745 -83.923
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.673.467 -324.482
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.952.467 -144.482
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.512.292 -144.482
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-440.175
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
279.000 -180.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-379.776 409.554
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-460.310 -627.082
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-460.310 -627.082
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
80.534 1.036.636
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.502 1.149
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.502 1.149
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.152 3
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.654 1.152


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.654 1.152
Ticari Alacaklar
999.753 835.444
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7.23 285.420 405.345
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 714.333 430.099
Diğer Alacaklar
2.262.881 2.061.570
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8.23 583.426 442.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.679.455 1.619.454
Stoklar
9 10.124.656 9.605.373
Peşin Ödenmiş Giderler
79.055 25.765
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 79.055 25.765
Diğer Dönen Varlıklar
20 386.293 98.887
ARA TOPLAM
13.855.292 12.628.191
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
279.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.855.292 12.907.191
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
8 411.425 384.713
Maddi Duran Varlıklar
11 8.911.520 8.584.679
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
225.912 36.318
Şerefiye
36.248 36.248
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 189.664 70
Peşin Ödenmiş Giderler
10 629.500 1.283.256
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 2.514.631 2.154.751
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.692.988 12.443.717
TOPLAM VARLIKLAR
26.548.280 25.350.908
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
60.717 69.435
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
60.717 69.435
Banka Kredileri
6 60.717 69.435
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 531.776 697.001
Ticari Borçlar
3.793.354 4.771.120
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7.23 385.229 183.844
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.408.125 4.587.276
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 634.341 721.501
Diğer Borçlar
3.201.451 7.970.893
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8.23 290.412 2.326.716
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.911.039 5.644.177
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 185.523 180.925
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.132 6.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.132 6.132
ARA TOPLAM
8.413.294 14.417.007
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.413.294 14.417.007
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
286.367
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
286.367
Banka Kredileri
6 286.367
Ticari Borçlar
7 31.160
Diğer Borçlar
8 11.405.305 2.708.678
Uzun Vadeli Karşılıklar
39.832 17.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 39.832 17.405
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 1.176.703 1.187.048
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.621.840 4.230.658
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.035.134 18.647.665
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.492.467 6.194.251
Ödenmiş Sermaye
15 12.165.862 12.165.862
Sermaye Düzeltme Farkları
15 235.912 235.912
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 441.055 441.055
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.474.611 4.651.318
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.474.611 4.651.318
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.066.449 5.241.793
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.15 -591.838 -590.475
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
884.686 736.967
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
884.686 736.967
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 73.451 73.451
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -12.110.314 -11.267.915
Net Dönem Karı veya Zararı
22 327.204 -842.399
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 1.020.679 508.992
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.513.146 6.703.243
TOPLAM KAYNAKLAR
26.548.280 25.350.908


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 12.165.862 235.912 441.055 -589.427 -152.449 73.451 -7.829.061 -3.438.854 906.489 497.815 1.404.304
Transferler
889.450 5.241.793 -3.438.854 3.438.854 6.131.243 6.131.243
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.048 -34 -842.399 -843.481 11.177 -832.304
Dönem Karı (Zararı)
-842.399 -842.399 -110.850 -953.249
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.048 -34 -1.082 122.027 120.945
Dönem Sonu Bakiyeler
15 12.165.862 235.912 441.055 -590.475 736.967 5.241.793 73.451 -11.267.915 -842.399 6.194.251 508.992 6.703.243
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 12.165.862 235.912 441.055 -590.475 736.967 5.241.793 73.451 -11.267.915 -842.399 6.194.251 508.992 6.703.243
Transferler
147.719 -2.175.344 -842.399 842.399 -2.027.625 -2.027.625
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.363 327.204 325.841 511.687 837.528
Dönem Karı (Zararı)
327.204 327.204 -1.363
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.