KAP ***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 18:21
KAP ***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 610.025 4.642.343
Satışların Maliyeti
15 -23.105 -3.640.734
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
586.920 1.001.609
BRÜT KAR (ZARAR)
586.920 1.001.609
Genel Yönetim Giderleri
17 -900.751 -2.570.998
Pazarlama Giderleri
17 -708.877
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 1.421.972 3.403.451
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -613.995 -4.806.999
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
494.146 -3.681.814
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
494.146 -3.681.814
Finansman Gelirleri
19 693.158
Finansman Giderleri
19 -170.085 -1.148.017
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
324.061 -4.136.673
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.277.310 507.412
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.277.310 507.412
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-953.249 -3.629.261
DÖNEM KARI (ZARARI)
-953.249 -3.629.261
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-110.850 -190.407
Ana Ortaklık Payları
-842.399 -3.438.854
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-83.923 -162.621
Dönem Karı (Zararı)
-953.249 -3.629.261
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-953.249 -3.629.261
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.666.098 1.534.978
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
336.404 262.055
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
104.814 223.975
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-134.628 223.975
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
239.442
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.219 1.740.141
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.933 -787.653
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.510.230
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
80.253
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-45.514 814.749
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
122.562
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
43.800
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
37.334 -273.636
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7 -48.705 61.930
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.157 -60.617
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
84.882 -274.949
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-70.233 21.642
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8 73.974
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
73.974
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 1.277.015 -513.173
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-20.455
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-796.772 1.931.662
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-442.116 -88.596
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
743.026 -162.015
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 390.664 -308.223
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 352.362 146.208
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-337.597 -1.647.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-337.597 -1.647.976
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 174.299
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -72.246 1.659.363
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
279.674 1.686.763
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7,2 102.333 69.679
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 177.341 1.617.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 22.871 -663.401
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
205.950 1.163.511
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.153.110 -99.375
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -947.160 1.262.886
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -1.142.883 -213.958
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-53.451 23.672
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-53.451 23.672
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-83.923 -162.621
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-324.482 608.005
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-144.482 -126.677
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -144.482 -126.677
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-180.000 734.682
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
409.554 -461.550
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-627.082 -399.991
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-627.082 -399.991
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.036.636 -61.559
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.149 -16.166
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.149 -16.166
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3 16.169
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.152 3


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.152 3
Ticari Alacaklar
835.444 1.537.135
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,23 405.345 796.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 430.099 741.126
Diğer Alacaklar
2.061.570 1.581.644
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,23 442.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.619.454 1.581.644
Stoklar
9 9.605.373 9.589.418
Peşin Ödenmiş Giderler
25.765
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 25.765
Diğer Dönen Varlıklar
20 98.887 45.436
ARA TOPLAM
12.628.191 12.753.636
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
279.000 99.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.907.191 12.852.636
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 384.713 170.000
Maddi Duran Varlıklar
11 8.584.679 3.534.487
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
36.318 36.639
Şerefiye
36.248 36.248
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 70 391
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.283.256 1.280.575
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 2.154.751 2.308.477
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.443.717 7.330.178
TOPLAM VARLIKLAR
25.350.908 20.182.814
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
69.435 150.627
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
69.435 150.627
Banka Kredileri
6 69.435 150.627
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 697.001 658.769
Ticari Borçlar
4.771.120 4.014.523
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,23 183.844 81.511
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.587.276 3.933.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 721.501 698.630
Diğer Borçlar
7.970.893 7.131.956
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,23 2.326.716 724.066
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 5.644.177 6.407.890
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 180.925 1.323.808
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.132 5.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.132 5.996
ARA TOPLAM
14.417.007 13.984.309
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.417.007 13.984.309
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
286.367 919.194
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
286.367 919.194
Banka Kredileri
6 286.367 919.194
Ticari Borçlar
7 31.160 639.470
Diğer Borçlar
8 2.708.678 3.158.218
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.405 13.560
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 17.405 13.560
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 1.187.048 63.759
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.230.658 4.794.201
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.647.665 18.778.510
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.194.251 906.489
Ödenmiş Sermaye
15 12.165.862 12.165.862
Sermaye Düzeltme Farkları
15 235.912 235.912
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 441.055 441.055
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.388.285 -741.876
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.651.318 -589.427
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.241.793
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14,15 -590.475 -589.427
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
15 736.967 -152.449
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 73.451 73.451
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -11.267.915 -7.829.061
Net Dönem Karı veya Zararı
22 -842.399 -3.438.854
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 508.992 497.815
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.703.243 1.404.304
TOPLAM KAYNAKLAR
25.350.908 20.182.814


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 12.165.862 235.912 441.055 -569.001 -47.641 73.451 -7.533.271 -295.790 4.470.577 577.885 5.048.462
Transferler
-295.790 295.790
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.426 -104.808 -3.438.854 -3.564.088 -80.070 -3.644.158
Dönem Karı (Zararı)
-3.438.854 -3.438.854 -190.407 -3.629.261
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.426 -104.808 -125.234 110.337 -14.897
Dönem Sonu Bakiyeler
15 12.165.862 235.912 441.055 -589.427 -152.449 73.451 -7.829.061 -3.438.854 906.489 497.815 1.404.304
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 12.165.862 235.912 441.055 -589.427 -152.449 73.451 -7.829.061 -3.438.854 906.489 497.815 1.404.304
Transferler
5.241.793 889.450 -3.438.854 3.438.854 6.131.243 6.131.243
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.048 -34 -842.399 -843.481 11.177 -832.304
Dönem Karı (Zararı)
-842.399 -842.399 -110.850 -953.249
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.048 -34 -1.082 122.027 120.945
Dönem Sonu Bakiyeler
15 12.165.862 235.912 441.055 5.241.793 -590.475 736.967 73.451 -11.267.915 -842.399 6.194.251 508.992 6.703.243


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-953.249 -3.629.261
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.082 -14.897
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.343 -26.187
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
296 5.529
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-35 5.761
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-35 5.761
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.082 -14.897
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-954.331 -3.644.158
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-110.850 -190.407
Ana Ortaklık Payları
-843.481 -3.453.751http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826415


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.339 Değişim: 0,29% Hacim : 118.522 Mio.TL Son veri saati : 16:53
Düşük 9.282 22.02.2024 Yüksek 9.406
Açılış: 9.360
30,9890 Değişim: -0,05%
Düşük 30,8869 22.02.2024 Yüksek 31,0826
Açılış: 31,0045
33,6007 Değişim: 0,08%
Düşük 33,5115 22.02.2024 Yüksek 33,9039
Açılış: 33,5723
2.108,23 Değişim: -0,12%
Düşük 2.106,93 22.02.2024 Yüksek 2.113,23
Açılış: 2.110,77
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.