KAP ***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2022 - 20:16
KAP ***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 895.822.327 595.400.826
Satışların Maliyeti
20 -760.801.478 -485.983.723
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
135.020.849 109.417.103
BRÜT KAR (ZARAR)
135.020.849 109.417.103
Genel Yönetim Giderleri
21 -44.377.059 -34.181.804
Pazarlama Giderleri
21 -20.053.821 -13.013.087
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -3.508.900 -2.012.338
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 154.534.566 41.740.227
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -133.724.346 -32.513.806
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
87.891.289 69.436.295
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 620.974 70.953
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -23.995 -84.808
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
88.488.268 69.422.440
Finansman Gelirleri
25 82.931.726 22.603.552
Finansman Giderleri
25 -94.826.210 -52.895.915
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
76.593.784 39.130.077
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-417.711 -8.540.213
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -19.859.141 -9.344.254
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 19.441.430 804.041
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
76.176.073 30.589.864
DÖNEM KARI (ZARARI)
76.176.073 30.589.864
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
76.176.073 30.589.864
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (TL) 19 0,02120000 0,00850000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.202.103 49.507.602
Dönem Karı (Zararı)
76.176.073 30.589.864
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
76.176.073 30.589.864
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
39.573.440 48.627.160
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 21.240.414 19.278.675
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 124.551 -167.981
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.165.571 7.459.374
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.342.087 4.796.694
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.659.248 -1.259.826
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14.001.335 6.056.520
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.119.915 8.706.330
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 417.711 8.540.213
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -596.979 13.855
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-70.611.188 -24.044.629
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-135.290.834 -34.613.606
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
769.564 60.423
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-103.447.124 -9.606.413
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.727.479 -2.854.766
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
187.646.769 22.490.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.334.248 610.173
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.253.291 -554.129
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
232.353 2.273.965
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.875.394 -1.850.851
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
45.138.325 55.172.395
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -3.042.021 -596.374
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -10.894.201 -5.068.419
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-72.335.860 -21.125.586
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
757.847 107.359
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -70.661.840 -21.075.174
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-3.736.517 -720.907
Alınan Faiz
1.304.650 563.136
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.735.354 -3.325.408
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 158.046.161 81.674.060
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -79.810.127 -75.815.712
Ödenen Temettüler
18 -15.494.344 -3.090.639
Ödenen Faiz
-9.006.336 -6.093.117
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.601.597 25.056.608
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
67.894.157 18.734.696
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
80.495.754 43.791.304
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
86.861.874 43.070.570
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
167.357.628 86.861.874


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 167.357.628 86.861.874
Ticari Alacaklar
366.698.568 137.889.303
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11 202 113.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 366.698.366 137.775.892
Diğer Alacaklar
17.486 7.752
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.486 7.752
Stoklar
6 204.246.672 100.192.237
Peşin Ödenmiş Giderler
10.285.326 5.978.779
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 10.285.326 5.978.779
Diğer Dönen Varlıklar
26.160.484 11.793.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 26.160.484 11.793.724
ARA TOPLAM
774.766.164 342.723.669
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
774.766.164 342.723.669
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
412 412
Diğer Alacaklar
30.000 45.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
30.000 45.690
Maddi Duran Varlıklar
9 303.341.562 200.960.781
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.498.684 2.262.292
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 9.511.190 9.223.120
Peşin Ödenmiş Giderler
3.736.509 720.907
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.736.509 720.907
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 6.201.417 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
324.319.774 213.213.202
TOPLAM VARLIKLAR
1.099.085.938 555.936.871
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
66.070.352 40.923.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
66.070.352 40.923.104
Banka Kredileri
4 66.070.352 40.923.104
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
116.097.982 36.250.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
116.097.982 36.250.490
Banka Kredileri
4 116.046.815 36.001.324
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 51.167 249.166
Ticari Borçlar
428.877.880 136.420.493
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11 247.835.529 57.289.998
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 181.042.351 79.130.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 5.572.281 4.238.033
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.576.933 3.066.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 3.576.933 3.066.916
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 12.753.172 3.788.232
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.419.920 6.179.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.892.235 3.850.907
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.527.685 2.328.501
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
820.828 3.329.462
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 820.828 3.329.462
ARA TOPLAM
641.189.348 234.196.138
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
641.189.348 234.196.138
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 105.552.210 71.387.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 105.552.210 71.387.760
Banka Kredileri
4 103.555.452 68.939.105
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.996.758 2.448.655
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
699.841 977.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 699.841 977.505
Uzun Vadeli Karşılıklar
19.804.343 16.116.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 19.804.343 16.116.522
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 0 9.926.192
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
126.056.394 98.407.979
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
767.245.742 332.604.117
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
331.840.196 223.332.754
Ödenmiş Sermaye
18 36.000.000 36.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.108.139 -1.108.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
84.991.169 36.227.858
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
84.991.169 36.227.858
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 91.699.049 42.291.912
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -6.707.880 -6.064.054
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.529.301 -591.703
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.529.301 -591.703
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 10.106.819 8.719.132
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
127.203.575 113.495.742
Net Dönem Karı veya Zararı
76.176.073 30.589.864
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
331.840.196 223.332.754
TOPLAM KAYNAKLAR
1.099.085.938 555.936.871


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 37.101.500 -5.364.776 31.736.724 31.736.724 75.783 -1.932.846 -1.932.846 -1.857.063 8.585.861 104.194.223 12.525.429 116.719.652 190.077.035 190.077.035
Transferler
12.525.429 -12.525.429 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.190.412 -699.278 4.491.134 4.491.134 -667.486 1.932.846 1.932.846 1.265.360 30.589.864 30.589.864 36.346.358 36.346.358
Dönem Karı (Zararı)
30.589.864 30.589.864 30.589.864 30.589.864
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.190.412 -699.278 4.491.134 4.491.134 -667.486 1.932.846 1.932.846 1.265.360 5.756.494 5.756.494
Kar Payları
133.271 -3.223.910 -3.223.910 -3.090.639 -3.090.639
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 42.291.912 -6.064.054 36.227.858 36.227.858 -591.703 0 0 -591.703 8.719.132 113.495.742 30.589.864 144.085.606 223.332.754 223.332.754
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 42.291.912 -6.064.054 36.227.858 36.227.858 -591.703 0 0 -591.703 8.719.132 113.495.742 30.589.864 144.085.606 223.332.754 223.332.754
Transferler
30.589.864 -30.589.864 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
49.407.137 -643.826 48.763.311 48.763.311 -937.598 0 -937.598 76.176.073 76.176.073 124.001.786 124.001.786
Dönem Karı (Zararı)
76.176.073 76.176.073 76.176.073 76.176.073
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
49.407.137 -643.826 48.763.311 48.763.311 -937.598 0 -937.598 47.825.713 47.825.713
Kar Payları
1.387.687 -16.882.031 -15.494.344 -15.494.344
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 91.699.049 -6.707.880 84.991.169 84.991.169 -1.529.301 0 0 -1.529.301 10.106.819 127.203.575 331.840.196 331.840.196


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
76.176.073 30.589.864
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
48.763.311 4.491.134
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 53.252.000 5.767.125
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -804.783 -874.098
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.683.906 -401.893
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-370.085 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
17 -3.474.778 -576.713
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 160.957 174.820
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-937.598 1.265.360
Yabancı Para Çevrim Farkları
-937.598 -667.486
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 2.478.007
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -545.161
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
17 0 -545.161
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
47.825.713 5.756.494
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
124.001.786 36.346.358
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
124.001.786 36.346.358http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008878


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.435 Değişim: -0,38% Hacim : 22.104 Mio.TL Son veri saati : 17:16
Düşük 2.429 04.07.2022 Yüksek 2.475
Açılış: 2.459
16,8321 Değişim: 0,46%
Düşük 16,7215 04.07.2022 Yüksek 16,8529
Açılış: 16,7545
17,5720 Değişim: 0,53%
Düşük 17,4493 04.07.2022 Yüksek 17,6178
Açılış: 17,4789
978,90 Değişim: 0,29%
Düşük 971,40 04.07.2022 Yüksek 980,12
Açılış: 976,05
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.