KAP ***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2021 - 18:31
KAP ***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
154.077.720 133.195.108
Satışların Maliyeti
-134.135.111 -114.235.566
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.942.609 18.959.542
BRÜT KAR (ZARAR)
19.942.609 18.959.542
Genel Yönetim Giderleri
-9.880.137 -7.788.612
Pazarlama Giderleri
-3.741.751 -3.445.839
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-878.894 -535.591
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 14.822.488 9.760.163
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -12.200.270 -6.413.049
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.064.045 10.536.614
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 70.953
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-141.950 -571
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.922.095 10.606.996
Finansman Gelirleri
20 10.414.266 3.423.585
Finansman Giderleri
20 -11.884.135 -10.490.296
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.452.226 3.540.285
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-972.906 -651.633
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -1.497.060 -1.059.324
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 524.154 407.691
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.479.320 2.888.652
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.479.320 2.888.652
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.479.320 2.888.652
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,00150000 0,00080000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.830.291 3.830.606
Dönem Karı (Zararı)
5.479.320 2.888.652
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.479.320 2.888.652
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.462.100 7.737.153
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.449.558 4.554.612
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 17.525 -228.324
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.466.645 1.659.532
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.413.515 1.170.082
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
972.907 651.633
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
141.950 -70.382
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
31.460.495 -6.298.390
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.469.115 -28.758.744
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
206.864 64.278
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.580.445 7.912.347
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12.694 -954.910
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
57.615.036 14.808.763
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
983.742 1.668.002
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-313.322 -134.528
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
539.455 -203.054
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.534.414 -700.544
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
47.401.915 4.327.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -780.780 -491.062
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.790.844 -5.747
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.550.735 -3.427.311
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 113.698
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.390.568 -2.734.953
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-205.813 -814.597
Alınan Faiz
45.646 8.541
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.085.530 -4.714.010
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.328.520 28.177.889
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.817.170 -32.293.794
Ödenen Faiz
-596.880 -598.105
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.194.026 -4.310.715
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
173.406 29.283
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.367.432 -4.281.432
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
86.861.874 43.070.570
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
121.229.306 38.789.138


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 121.229.306 86.861.874
Ticari Alacaklar
149.148.204 137.889.303
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 74.066 113.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 149.074.138 137.775.892
Diğer Alacaklar
7.480 7.752
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.480 7.752
Stoklar
6 114.925.947 100.192.237
Peşin Ödenmiş Giderler
7 6.102.675 5.978.779
Diğer Dönen Varlıklar
8 10.483.983 11.793.724
ARA TOPLAM
401.897.595 342.723.669
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
401.897.595 342.723.669
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
412 412
Diğer Alacaklar
30.000 45.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
30.000 45.690
Maddi Duran Varlıklar
203.071.631 200.960.781
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.071.390 2.262.292
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.948.962 9.223.120
Peşin Ödenmiş Giderler
7 205.813 720.907
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
214.328.208 213.213.202
TOPLAM VARLIKLAR
616.225.803 555.936.871
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 42.558.213 41.172.270
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
42.558.213 41.172.270
Banka Kredileri
4 41.619.610 40.923.104
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 938.603 249.166
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 39.190.232 36.001.324
Ticari Borçlar
194.181.281 136.420.493
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 89.198.395 57.289.998
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 104.982.886 79.130.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 5.221.775 4.238.033
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 3.606.370 3.066.916
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 1.494.449 3.788.232
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.164.789 6.179.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 5.075.313 3.850.907
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.089.476 2.328.501
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 485.307 3.329.462
ARA TOPLAM
293.902.416 234.196.138
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
293.902.416 234.196.138
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 66.141.356 71.387.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
66.141.356 71.387.760
Banka Kredileri
4 64.544.611 68.939.105
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.596.745 2.448.655
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 977.506 977.505
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.178.620 16.116.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 17.178.620 16.116.522
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 9.329.715 9.926.192
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
93.627.197 98.407.979
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
387.529.613 332.604.117
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
228.696.190 223.332.754
Ödenmiş Sermaye
17 36.000.000 36.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.108.139 -1.108.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
35.520.271 35.636.155
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
35.938.568 36.227.858
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
42.291.912 42.291.912
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.353.344 -6.064.054
Yabancı Para Çevrim Farkları
-418.297 -591.703
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 8.719.132 8.719.132
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
144.085.606 113.495.742
Net Dönem Karı veya Zararı
5.479.320 30.589.864
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
228.696.190 223.332.754
TOPLAM KAYNAKLAR
616.225.803 555.936.871


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 37.101.500 -5.364.776 31.736.724 75.783 -1.932.846 -1.932.846 8.585.861 104.194.223 12.525.429 116.719.652 190.077.035 190.077.035
Transferler
12.525.429 -12.525.429 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-552.413 -552.413 29.283 243.141 243.141 2.888.652 2.608.663 2.608.663
Dönem Karı (Zararı)
2.888.652 2.888.652 2.888.652 2.888.652
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-552.413 -552.413 29.283 243.141 243.141 -279.989 -279.989 -279.989
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 37.101.500 -5.917.189 31.184.311 105.066 -1.689.705 -1.689.705 8.585.861 116.719.652 2.888.652 119.608.304 192.685.698 192.685.698
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 42.291.912 -6.064.054 36.227.858 -591.703 0 0 8.719.132 113.495.742 30.589.864 144.085.606 223.332.754 223.332.754
Transferler
30.589.864 -30.589.864 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-289.290 -289.290 173.406 5.479.320 5.479.320 5.363.436 5.363.436
Dönem Karı (Zararı)
5.479.320 5.479.320 5.479.320 5.479.320
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-289.290 -289.290 173.406 -115.884 -115.884
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 42.291.912 -6.353.344 35.938.568 -418.297 0 0 8.719.132 144.085.606 5.479.320 149.564.926 228.696.190 228.696.190


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.479.320 2.888.652
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-289.290 -552.413
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-361.613 -690.518
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
72.323 138.105
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
72.323 138.105
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
173.406 272.424
Yabancı Para Çevrim Farkları
173.406 29.283
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 311.718
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 311.718
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -68.577
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 -68.577
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-115.884 -279.989
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.363.436 2.608.663
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.363.436 2.608.663http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935957


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.400 Değişim: 0,48% Hacim : 12.658 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.395 02.08.2021 Yüksek 1.406
Açılış: 1.398
8,3505 Değişim: 0,03%
Düşük 8,3426 03.08.2021 Yüksek 8,3561
Açılış: 8,3479
9,9258 Değişim: 0,03%
Düşük 9,9092 03.08.2021 Yüksek 9,9438
Açılış: 9,9231
486,97 Değişim: 0,05%
Düşük 486,38 03.08.2021 Yüksek 487,33
Açılış: 486,73
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.