KAP ***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2021 - 20:51
KAP ***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 595.400.826 470.253.872
Satışların Maliyeti
20 -485.983.723 -397.533.346
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
109.417.103 72.720.526
BRÜT KAR (ZARAR)
109.417.103 72.720.526
Genel Yönetim Giderleri
21 -34.181.804 -28.799.269
Pazarlama Giderleri
21 -13.013.087 -13.940.856
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -2.012.338 -1.338.826
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 41.740.227 18.381.556
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -32.513.806 -15.161.104
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
69.436.295 31.862.027
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 70.953 104.134
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -84.808 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
69.422.440 31.966.161
Finansman Gelirleri
25 22.603.552 5.733.969
Finansman Giderleri
25 -52.895.915 -21.818.309
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
39.130.077 15.881.821
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.540.213 -3.356.392
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -9.344.254 -1.923.977
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 804.041 -1.432.415
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.589.864 12.525.429
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.589.864 12.525.429
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
30.589.864 12.525.429
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse başına kazanç (TL) 19 0,00850000 0,00350000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
68.909.784 48.494.164
Dönem Karı (Zararı)
30.589.864 12.525.429
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30.589.864 12.525.429
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
68.029.342 24.445.351
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 19.278.675 17.530.668
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 -167.981 103.414
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.459.374 1.423.275
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.796.694 4.038.658
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.259.826 -1.090.841
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.056.520 5.129.499
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
28.108.512 -1.902.922
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 8.540.213 3.356.392
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
13.855 -104.134
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 13.855 -104.134
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-24.044.629 16.906.519
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.613.606 17.925.420
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
60.423 -2.320.400
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.606.413 3.768.557
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.854.766 -104.421
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.490.575 -3.098.284
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
610.173 320.461
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-554.129 1.764.601
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.273.965 -1.530.017
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.850.851 180.602
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
74.574.577 53.877.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -596.374 -1.802.610
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -5.068.419 -3.580.525
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.125.586 -11.593.033
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
107.359 264.049
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -21.075.174 -12.319.952
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-720.907 -197.440
Alınan Faiz
563.136 660.310
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.325.408 -34.057.846
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 81.674.060 62.065.464
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -75.815.712 -76.417.173
Ödenen Temettüler
18 -3.090.639 -15.451.218
Ödenen Faiz
-6.093.117 -4.254.919
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.458.790 2.843.285
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-667.486 -71.161
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.791.304 2.772.124
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.070.570 40.298.446
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
86.861.874 43.070.570


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 86.861.874 43.070.570
Ticari Alacaklar
137.889.303 103.369.606
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11 113.411 2.630.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 137.775.892 100.739.565
Diğer Alacaklar
7.752 51.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.752 51.364
Stoklar
6 100.192.237 90.036.039
Peşin Ödenmiş Giderler
5.978.779 3.494.618
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 5.978.779 3.494.618
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 0 487.603
Diğer Dönen Varlıklar
11.793.724 7.192.403
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 11.793.724 7.192.403
ARA TOPLAM
342.723.669 247.702.203
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
342.723.669 247.702.203
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
412 255
Diğer Alacaklar
45.690 46.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
45.690 46.007
Maddi Duran Varlıklar
9 200.960.781 193.216.455
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.262.292 2.278.785
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 9.223.120 9.359.166
Peşin Ödenmiş Giderler
720.907 213.712
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 720.907 213.712
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
213.213.202 205.114.380
TOPLAM VARLIKLAR
555.936.871 452.816.583
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 40.923.104 34.583.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
40.923.104 34.583.216
Banka Kredileri
4 40.923.104 34.583.216
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
36.250.490 29.147.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
36.250.490 29.147.167
Banka Kredileri
4 36.001.324 29.147.167
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 249.166 0
Ticari Borçlar
136.420.493 113.608.380
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11 57.289.998 48.559.863
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 79.130.495 65.048.517
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 4.238.033 3.627.860
Türev Araçlar
4 0 2.972.201
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.066.916 1.517.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 3.066.916 1.517.348
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 3.788.232 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.179.408 2.532.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.850.907 1.437.062
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.328.501 1.095.051
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.329.462 578.992
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 3.329.462 578.992
ARA TOPLAM
234.196.138 188.567.277
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
234.196.138 188.567.277
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
71.387.760 52.109.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 71.387.760 52.109.264
Banka Kredileri
4 68.939.105 49.611.986
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.448.655 2.497.278
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
977.505 253.108
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 977.505 253.108
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.116.522 12.026.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 16.116.522 12.026.720
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 9.926.192 9.783.179
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
98.407.979 74.172.271
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
332.604.117 262.739.548
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
223.332.754 190.077.035
Ödenmiş Sermaye
18 36.000.000 36.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
18 -1.108.139 -1.108.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
36.227.858 31.736.724
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
36.227.858 31.736.724
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 42.291.912 37.101.500
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -6.064.054 -5.364.776
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-591.703 -1.857.063
Yabancı Para Çevrim Farkları
18 -591.703 75.783
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -1.932.846
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
18 0 -1.932.846
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 8.719.132 8.585.861
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
113.495.742 104.194.223
Net Dönem Karı veya Zararı
30.589.864 12.525.429
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
223.332.754 190.077.035
TOPLAM KAYNAKLAR
555.936.871 452.816.583


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 32.345.737 -3.837.778 28.507.959 146.939 -4.713.364 -4.713.364 5.770.085 86.495.232 35.965.985 122.461.217 187.064.697 187.064.697
Transferler
2.815.776 33.150.209 -35.965.985 -2.815.776
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.755.763 -1.526.998 3.228.765 -71.156 2.780.518 2.780.518 12.525.429 12.525.429 18.463.556 18.463.556
Dönem Karı (Zararı)
12.525.429 12.525.429 12.525.429 12.525.429
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.755.763 -1.526.998 3.228.765 -71.156 2.780.518 2.780.518 5.938.127 5.938.127
Kar Payları
-15.451.218 -15.451.218 -15.451.218 -15.451.218
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 37.101.500 -5.364.776 75.783 -1.932.846 -1.932.846 8.585.861 104.194.223 12.525.429 116.719.652 190.077.035 190.077.035
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 37.101.500 -5.364.776 75.783 -1.932.846 -1.932.846 8.585.861 104.194.223 12.525.429 116.719.652 190.077.035 190.077.035
Transferler
133.271 12.392.158 -12.525.429 -133.271 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.190.412 -699.278 -667.486 1.932.846 1.932.846 0 30.589.864 30.589.864 36.346.358 36.346.358
Dönem Karı (Zararı)
30.589.864 30.589.864 30.589.864 30.589.864
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.190.412 -699.278 -667.486 1.932.846 1.932.846 0 0 0 0 5.756.494 5.756.494
Kar Payları
-3.090.639 -3.090.639 -3.090.639 -3.090.639
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 42.291.912 -6.064.054 -591.703 0 0 8.719.132 113.495.742 30.589.864 144.085.606 223.332.754 223.332.754


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
30.589.864 12.525.429
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.491.134 3.228.765
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 5.767.125 5.284.182
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -874.098 -1.908.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-401.893 -146.670
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
17 -576.713 -528.419
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 174.820 381.749
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.265.360 2.709.362
Yabancı Para Çevrim Farkları
-667.486 -71.156
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.478.007 3.564.767
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
2.478.007 3.564.767
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-545.161 -784.249
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
17 -545.161 -784.249
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.756.494 5.938.127
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.346.358 18.463.556
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
36.346.358 18.463.556http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917104


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.