KAP ***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 23:38
KAP ***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 470.253.872 454.241.489
Satışların Maliyeti
20 -397.533.346 -343.198.081
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
72.720.526 111.043.408
BRÜT KAR (ZARAR)
72.720.526 111.043.408
Genel Yönetim Giderleri
21 -28.799.269 -25.617.470
Pazarlama Giderleri
21 -13.940.856 -15.312.867
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -1.338.826 -602.801
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 18.381.556 55.425.726
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -15.161.104 -42.839.630
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.862.027 82.096.366
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 104.134 170.707
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 0 -275.142
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.966.161 81.991.931
Finansman Gelirleri
25 5.733.969 10.494.570
Finansman Giderleri
25 -21.818.309 -46.691.616
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.881.821 45.794.885
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.356.392 -9.828.900
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -1.923.977 -8.993.436
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -1.432.415 -835.464
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.525.429 35.965.985
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.525.429 35.965.985
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.525.429 35.965.985
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,00350000 0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.494.164 43.535.750
Dönem Karı (Zararı)
12.525.429 35.965.985
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.525.429 35.965.985
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
24.445.351 37.122.082
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 17.530.668 15.451.829
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 103.414 -54.832
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.423.275 2.915.171
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.038.658 6.232.335
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.902.922 2.644.244
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 3.356.392 9.828.900
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -104.134 104.435
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
16.906.519 -18.630.822
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.925.420 -23.125.306
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.320.400 -39.468
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.768.557 -24.208.061
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-104.421 -80.029
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.098.284 24.609.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
320.461 1.803.477
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.764.601 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.530.017 664.126
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
180.602 1.745.430
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
53.877.299 54.457.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -1.802.610 -1.480.417
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -3.580.525 -9.441.078
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.593.033 -19.202.925
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.319.952 -20.450.640
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-197.440 -85.049
Alınan Faiz
660.310 1.104.942
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.057.846 114.335
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
62.065.464 109.143.155
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-76.417.173 -88.844.499
Ödenen Temettüler
18 -15.451.218 -10.903.437
Ödenen Faiz
-4.254.919 -9.280.884
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.843.285 24.447.160
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-71.161 96.459
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.772.124 24.543.619
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 40.298.446 15.754.827
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 43.070.570 40.298.446


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 43.070.570 40.298.446
Ticari Alacaklar
103.369.606 126.889.794
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-11 2.630.041 2.639.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 100.739.565 124.250.412
Diğer Alacaklar
51.364 9.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
51.364 9.748
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
6 90.036.039 93.300.594
Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.494.618 3.305.763
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
487.603 0
Diğer Dönen Varlıklar
8 7.192.403 8.146.176
ARA TOPLAM
247.702.203 271.950.521
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
247.702.203 271.950.521
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
255 161
Diğer Alacaklar
46.007 46.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
46.007 46.007
Maddi Duran Varlıklar
9 193.216.455 195.221.858
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 2.278.785 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 9.359.166 7.274.596
Peşin Ödenmiş Giderler
7 213.712 100.709
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
205.114.380 202.643.331
TOPLAM VARLIKLAR
452.816.583 474.593.852
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 34.583.216 50.873.226
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 29.147.167 24.340.970
Ticari Borçlar
113.608.380 119.537.925
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-11 48.559.863 48.506.130
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 65.048.517 71.031.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.627.860 3.307.399
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
13 1.517.348 2.874.311
Türev Araçlar
2.972.201 2.219.504
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
4 2.972.201 2.219.504
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 0 1.168.945
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.095.051 2.295.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 1.200.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.095.051 1.095.051
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 578.992 1.352.163
ARA TOPLAM
187.130.215 207.969.494
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
187.130.215 207.969.494
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
52.109.264 56.661.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
52.109.264 56.661.822
Banka Kredileri
4 49.611.986 56.661.822
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.497.278 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
13 253.108 426.161
Türev Araçlar
4 0 4.317.464
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.463.782 10.734.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 13.463.782 10.734.369
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 9.783.179 7.419.845
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
75.609.333 79.559.661
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
262.739.548 287.529.155
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
190.077.035 187.064.697
Ödenmiş Sermaye
18 36.000.000 36.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
18 -1.108.139 -1.108.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31.736.724 28.507.959
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31.736.724 28.507.959
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 37.101.500 32.345.737
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -5.364.776 -3.837.778
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.857.063 -4.566.425
Yabancı Para Çevrim Farkları
18 75.783 146.939
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.932.846 -4.713.364
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
18 -1.932.846 -4.713.364
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 8.585.861 5.770.085
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
104.194.223 86.495.232
Net Dönem Karı veya Zararı
12.525.429 35.965.985
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
190.077.035 187.064.697
TOPLAM KAYNAKLAR
452.816.583 474.593.852


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 11.192.573 -2.659.460 8.533.113 50.480 -4.512.258 -4.512.258 4.303.544 67.407.231 31.336.472 98.743.703 142.010.443 0 142.010.443
Transferler
1.466.541 29.869.931 -31.336.472 -1.466.541 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.153.164 -1.178.318 19.974.846 96.459 -201.106 -201.106 35.965.985 35.965.985 55.836.184 55.836.184
Dönem Karı (Zararı)
35.965.985 35.965.985 35.965.985 35.965.985
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21.153.164 -1.178.318 19.974.846 96.459 -201.106 -201.106 19.870.199 19.870.199
Kar Payları
-10.781.930 -10.781.930 -10.781.930 -10.781.930
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 32.345.737 -3.837.778 28.507.959 146.939 -4.713.364 -4.713.364 5.770.085 86.495.232 35.965.985 122.461.217 187.064.697 187.064.697
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 32.345.737 -3.837.778 28.507.959 146.939 -4.713.364 -4.713.364 5.770.085 86.495.232 35.965.985 122.461.217 187.064.697 187.064.697
Transferler
2.815.776 33.150.209 -35.965.985 -2.815.776 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.755.763 -1.526.998 3.228.765 -71.156 2.780.518 2.780.518 12.525.429 12.525.429 18.463.556 18.463.556
Dönem Karı (Zararı)
12.525.429 12.525.429 12.525.429 12.525.429
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.755.763 -1.526.998 3.228.765 -71.156 2.780.518 2.780.518 5.938.127 5.938.127
Kar Payları
-15.451.218 -15.451.218 -15.451.218 -15.451.218
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 37.101.500 -5.364.776 31.736.724 75.783 -1.932.846 -1.932.846 8.585.861 104.194.223 12.525.429 116.719.652 190.077.035 190.077.035


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
12.525.429 35.965.985
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.228.765 19.974.846
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 5.284.182 23.503.515
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.908.747 -1.472.897
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-146.670 -2.055.772
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
17 -528.419 -2.350.351
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 381.749 294.579
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.709.362 -104.647
Yabancı Para Çevrim Farkları
-71.156 96.459
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4 3.564.767 -257.828
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
4 3.564.767 -257.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4-17 -784.249 56.722
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
4-17 -784.249 56.722
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.938.127 19.870.199
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.463.556 55.836.184
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18.463.556 55.836.184http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826733


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,29% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3942 Değişim: -0,40%
Düşük 8,2851 11.06.2021 Yüksek 8,4469
Açılış: 8,4279
10,1632 Değişim: -1,11%
Düşük 10,0982 11.06.2021 Yüksek 10,3018
Açılış: 10,2776
506,74 Değişim: -1,50%
Düşük 504,09 11.06.2021 Yüksek 516,39
Açılış: 514,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.