KAP ***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2018 - 11:46
KAP ***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 2.000.000 514.142 200.000 -667.901 14.239 2.060.480 2.060.480
Transferler
14.239 -14.239
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.728 2.728
Dönem Sonu Bakiyeler
21 2.000.000 514.142 200.000 -653.662 2.728 2.063.208 2.063.208
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 2.000.000 514.142 200.000 -653.662 570.628 2.631.108 2.631.108
Transferler
470.145 100.483 -570.628
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34.765 34.765
Dönem Sonu Bakiyeler
21 2.000.000 514.142 670.145 -553.179 34.765 2.665.873 2.665.873


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.145 -18.504
Dönem Karı (Zararı)
34.765 2.728
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
34.765 2.728
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-17.310 3.379
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 843 1.685
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
19 -32.176 -5.176
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 -32.176 -5.176
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 14.023 6.870
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-28.600 -25.933
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -261
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -261
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -31.380 -27.413
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.006
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.006
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 774 1.741
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 774 1.741
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-11.145 -19.826
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 1.322
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
10.210 50.265
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
8 9.368 50.265
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 842
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-935 31.761
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-935 31.761
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.662 1.615
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.727 33.376


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 5.727 6.662
Finansal Yatırımlar
8 2.492.156 2.469.348
Diğer Alacaklar
11 5.050 5.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.050 5.050
Peşin Ödenmiş Giderler
13 31.380
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 31.380
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29 465 465
ARA TOPLAM
2.534.778 2.481.525
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.534.778 2.481.525
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 79.829 79.829
Maddi Duran Varlıklar
14 73.577 75.262
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 40
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
153.406 155.131
TOPLAM VARLIKLAR
2.688.184 2.636.656
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10 2.006
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 2.006
Diğer Borçlar
11 6.104 5.330
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 6.104 5.330
ARA TOPLAM
8.110 5.330
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.110 5.330
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 14.201 218
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.201 218
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
22.311 5.548
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.665.873 2.631.108
Ödenmiş Sermaye
21 2.000.000 2.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 514.142 514.142
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 670.145 200.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -553.179 -653.662
Net Dönem Karı veya Zararı
34.765 570.628
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.665.873 2.631.108
TOPLAM KAYNAKLAR
2.688.184 2.636.656


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 36.826 37.210 13.238 20.536
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.826 37.210 13.238 20.536
BRÜT KAR (ZARAR)
36.826 37.210 13.238 20.536
Genel Yönetim Giderleri
23 -278.268 -169.099 -170.129 -101.114
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 46.295 45.992
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -298 -290 -181 -151
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-195.445 -132.179 -111.080 -80.729
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 244.233 141.777 116.430 71.314
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
48.788 9.598 5.350 -9.415
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
48.788 9.598 5.350 -9.415
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
29 -14.023 -6.870 2.456 2.768
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -14.023 -6.870 2.456 2.768
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
34.765 2.728 7.806 -6.647
DÖNEM KARI (ZARARI)
34.765 2.728 7.806 -6.647
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
34.765 2.728 7.806 -6.647
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.765 2.728 7.806 -6.647
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
34.765 2.728 7.806 -6.647http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702960


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: 0,00% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4767 Değişim: 0,04%
Düşük 13,4122 24.01.2022 Yüksek 13,5112
Açılış: 13,4717
15,2826 Değişim: 0,07%
Düşük 15,2395 24.01.2022 Yüksek 15,3407
Açılış: 15,2716
796,16 Değişim: 0,32%
Düşük 791,19 24.01.2022 Yüksek 797,30
Açılış: 793,59
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.