KAP ***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 18:42
KAP ***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor

***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.475.469 419.291 17.410.543 238.516.427 81.817.872 444.907.701 444.907.701
Transferler
81.817.872 -81.817.872 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-515.948 1.124.188 -112.480.778 -111.872.538 -111.872.538
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.991.417 1.543.479 17.410.543 320.334.299 -112.480.778 333.035.163 333.035.163
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -3.398.385 4.170.318 -8.230.462 17.410.543 320.334.299 -41.208.260 398.297.090 398.297.090
Transferler
-41.208.260 41.208.260
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.968.337 -1.821.205 4.907.177 58.174.744 58.292.379 58.292.379
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -6.366.722 2.349.113 -3.323.285 17.410.543 279.126.039 58.174.744 456.589.469 456.589.469


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
487.144.385 344.013.998
Dönem Karı (Zararı)
58.174.744 -112.480.778
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
203.237.921 254.780.127
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
37.947.016 36.110.458
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.900.826 30.911.474
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
182.968 379.814
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
98.244.033 215.072.551
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.864.551 2.320.150
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 54.827.629 -30.014.320
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
196.028.857 179.488.711
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -16.959.396 -434.352
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.550.027 -46.790.133
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -283.878.743 1.335.086
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 354.607.720 23.977.200
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
179.809.303 201.400.910
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
457.441.522 321.788.060
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -3.574.775 -1.031.321
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 33.277.638 23.257.259
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-126.652.665 -8.831.641
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -132.189.185 -12.610.930
Alınan Faiz
5.536.520 3.779.289
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-136.413.656 8.432.167
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 18.206.795 140.414.410
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -118.290.616 -109.942.177
Ödenen Faiz
-36.329.835 -22.040.066
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
224.078.064 343.614.524
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 224.078.064 343.614.524
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 410.684.087 189.455.911
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
634.762.151 533.070.435


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 634.762.151 410.684.087
Finansal Yatırımlar
4 2.370.145 4.191.350
Ticari Alacaklar
30.371.653 8.490.778
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-23 4.386.392 254.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 25.985.261 8.236.720
Diğer Alacaklar
23.365.835 4.363.529
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 23.365.835 4.363.529
Stoklar
9 435.844.349 151.965.606
Peşin Ödenmiş Giderler
10 65.677.936 69.349.660
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.141.608 1.068.626
Diğer Dönen Varlıklar
14 12.702.700 28.830.910
ARA TOPLAM
1.206.236.377 678.944.546
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.206.236.377 678.944.546
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 4.187.172 4.187.172
Diğer Alacaklar
60.901 61.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 60.901 61.279
Maddi Duran Varlıklar
11 794.979.201 699.202.386
Kullanım Hakkı Varlıkları
60.948.888 62.379.102
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
556.945 661.375
Peşin Ödenmiş Giderler
72.866 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 414.570.929 469.593.508
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.275.376.902 1.236.084.822
TOPLAM VARLIKLAR
2.481.613.279 1.915.029.368
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
34.176.978 33.994.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
34.176.978 33.994.112
Banka Kredileri
5 30.810.316 30.706.634
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.366.662 3.287.478
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 210.240.208 190.944.557
Ticari Borçlar
611.396.173 256.253.336
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-23 1.204.547 1.190.204
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 610.191.626 255.063.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 2.554.799 2.978.868
Diğer Borçlar
3.662.065 2.382.220
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-23 3.430 3.430
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.658.635 2.378.790
Türev Araçlar
7 4.431.046 10.288.077
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 136.369.514 38.485.804
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 0 3.891
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.376.375 2.230.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 777.850 883.184
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.598.525 1.347.639
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 414.496 688.504
ARA TOPLAM
1.005.621.654 538.250.192
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.005.621.654 538.250.192
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
670.310.124 691.628.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
670.310.124 691.628.424
Banka Kredileri
5 614.290.906 634.178.993
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
56.019.218 57.449.431
Diğer Borçlar
8 298.150.634 242.169.530
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 40.222.650 35.130.810
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.718.748 9.553.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 10.718.748 9.553.322
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.019.402.156 978.482.086
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.025.023.810 1.516.732.278
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
456.589.469 398.297.090
Ödenmiş Sermaye
15 45.000.000 45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 62.376.183 62.376.183
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 1.842.854 1.842.854
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -6.366.722 -3.398.385
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.366.722 -3.398.385
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.366.722 -3.398.385
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -974.172 -4.060.144
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.323.285 -8.230.462
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.323.285 -8.230.462
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.349.113 4.170.318
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
2.349.113 4.170.318
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.410.543 17.410.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 279.126.039 320.334.299
Net Dönem Karı veya Zararı
58.174.744 -41.208.260
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
456.589.469 398.297.090
TOPLAM KAYNAKLAR
2.481.613.279 1.915.029.368


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.066.593.674 742.489.617 386.175.088 226.102.906
Satışların Maliyeti
16 -737.220.838 -611.248.584 -245.546.597 -192.290.755
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
329.372.836 131.241.033 140.628.491 33.812.151
BRÜT KAR (ZARAR)
329.372.836 131.241.033 140.628.491 33.812.151
Genel Yönetim Giderleri
17 -22.479.852 -17.817.086 -7.491.705 -6.232.895
Pazarlama Giderleri
17 -9.197.360 -7.416.958 -3.834.430 -1.572.232
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 88.295.702 32.647.480 39.215.284 13.230.016
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -221.609.908 -158.878.677 -61.233.941 -72.522.728
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
164.381.418 -20.224.208 107.283.699 -33.285.688
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 128.636.293 122.169.017 24.326.610 65.836.240
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -42.008.089 -8.620.552 -24.659.536 -794.167
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
251.009.622 93.324.257 106.950.773 31.756.385
Finansman Gelirleri
20 44.551.829 5.946.651 31.756.684 0
Finansman Giderleri
20 -182.559.078 -241.766.006 -41.992.007 -123.525.940
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
113.002.373 -142.495.098 96.715.450 -91.769.555
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-54.827.629 30.014.320 -47.021.269 18.655.666
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -12.819 -48.366 45.548 -29.759
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -54.814.810 30.062.686 -47.066.817 18.685.425
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
58.174.744 -112.480.778 49.694.181 -73.113.889
DÖNEM KARI (ZARARI)
58.174.744 -112.480.778 49.694.181 -73.113.889
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
58.174.744 -112.480.778 49.694.181 -73.113.889
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 1,29280000 -2,49960000 1,10430000 -1,62480000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.968.337 -515.948 -906.222 -68.318
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -3.710.422 -644.935 -1.132.776 -85.397
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13 742.085 128.987 226.554 17.079
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.085.972 1.124.188 -2.970.043 216.265
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-1.821.205 1.124.188 -140.767 216.265
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-1.821.205 1.124.188 -140.767 216.265
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.857.031 -3.772.368
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
5.857.031 -3.772.368
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-949.854 943.092
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
117.635 608.240 -3.876.265 147.947
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
58.292.379 -111.872.538 45.817.916 -72.965.942
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
58.292.379 -111.872.538 45.817.916 -72.965.942http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976513


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.876 Değişim: 1,01% Hacim : 21.387 Mio.TL Son veri saati : 16:00
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,4826 Değişim: 1,32%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,5409
Açılış: 13,3069
15,3192 Değişim: 1,69%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,3788
Açılış: 15,064
772,43 Değişim: 1,46%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 773,65
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.