KAP ***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 21:17
KAP ***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor

***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
344.013.998 230.946.402
Dönem Karı (Zararı)
23 -112.480.778 90.265.676
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
254.780.127 30.918.079
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 36.110.458 35.798.141
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 30.911.474 7.763.658
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20-21 379.814 -70.625
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
215.072.551 10.159.695
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 2.320.150 -225.999
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -30.014.320 -22.506.791
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
179.488.711 88.077.055
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -434.352 -7.476.650
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
90.133 -21.751.648
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 1.335.086 -5.856.116
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.977.200 129.054.348
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
201.400.910 -5.892.879
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
321.788.060 209.260.810
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -1.031.321 -568.937
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 23.257.259 22.254.529
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.831.641 -26.476.930
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -12.610.930 -30.130.823
Alınan Faiz
20 3.779.289 3.653.893
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.432.167 -19.589.360
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 140.414.410 20.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-32.497.718
Ödenen Faiz
21 -22.040.066 -7.091.642
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
343.614.524 184.880.112
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
343.614.524 184.880.112
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 189.455.911 28.996.068
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 533.070.435 213.876.180


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.253.006 123.145 17.410.543 346.252.540 -107.736.113 363.016.146 363.016.146
Transferler
-107.736.113 107.736.113 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-278.463 132.974 90.265.676 90.120.187 90.120.187
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.531.469 256.119 17.410.543 238.516.427 90.265.676 453.136.333 453.136.333
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.475.469 419.291 17.410.543 238.516.427 81.817.872 444.907.701 444.907.701
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
81.817.872 -81.817.872 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-515.948 1.124.188 -112.480.778 -111.872.538 -111.872.538
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
16.073.788 8.418.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 16.073.788 8.418.872
Stoklar
9 206.640.009 207.975.095
Peşin Ödenmiş Giderler
10 60.013.772 40.415.252
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 658.351 848.867
Diğer Dönen Varlıklar
15 2.476.240 10.457.908
ARA TOPLAM
825.849.743 463.566.311
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
825.849.743 463.566.311
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.886.357 2.886.357
Diğer Alacaklar
8 40.311 61.279
Maddi Duran Varlıklar
12 671.808.137 695.422.396
Kullanım Hakkı Varlıkları
62.855.839 64.286.048
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 647.631 535.796
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 445.597.727 415.406.053
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.183.836.002 1.178.597.929
TOPLAM VARLIKLAR
2.009.685.745 1.642.164.240
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.785.570 40.486.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.785.570 40.486.212
Banka Kredileri
6 8.565.304 37.454.639
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.220.266 3.031.573
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 192.213.184 126.811.521
Ticari Borçlar
305.626.370 279.964.818
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-24 3.159.340 789.960
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 302.467.030 279.174.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 2.225.328 2.344.276
Diğer Borçlar
2.192.476 706.274
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-24 3.430 3.430
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.189.046 702.844
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 112.123.136 1.594.101
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29.759
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.069.828 1.861.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 766.681 564.701
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.303.147 1.296.629
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 195.379 425.721
ARA TOPLAM
630.461.030 454.194.253
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
630.461.030 454.194.253
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
768.235.602 562.824.943
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
768.235.602 562.824.943
Banka Kredileri
6 710.309.434 503.468.564
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 57.926.168 59.356.379
Diğer Borçlar
8 233.408.035 171.634.528
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 35.599.590
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.946.325 8.602.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 8.946.325 8.602.815
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.046.189.552 743.062.286
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.676.650.582 1.197.256.539
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
333.035.163 444.907.701
Ödenmiş Sermaye
16 45.000.000 45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 62.376.183 62.376.183
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.842.854 1.842.854
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.991.417 -2.475.469
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.991.417 -2.475.469
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.991.417 -2.475.469
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.543.479 419.291
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.543.479 419.291
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
16 1.543.479 419.291
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.410.543 17.410.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 320.334.299 238.516.427
Net Dönem Karı veya Zararı
-112.480.778 81.817.872
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
333.035.163 444.907.701
TOPLAM KAYNAKLAR
2.009.685.745 1.642.164.240


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 742.489.617 672.004.210 226.102.906 240.036.184
Satışların Maliyeti
17 -611.248.584 -530.613.931 -192.290.755 -202.829.364
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
131.241.033 141.390.279 33.812.151 37.206.820
BRÜT KAR (ZARAR)
131.241.033 141.390.279 33.812.151 37.206.820
Genel Yönetim Giderleri
18 -17.817.086 -15.558.437 -6.232.895 -5.302.391
Pazarlama Giderleri
18 -7.416.958 -15.104.826 -1.572.232 -4.943.755
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 32.647.480 32.920.435 13.230.016 19.099.946
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -158.878.677 -48.308.496 -72.522.728 -3.861.792
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-20.224.208 95.338.955 -33.285.688 42.198.828
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 122.169.017 28.374.957 65.836.240 8.296.099
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -8.620.552 -20.430.398 -794.167 -13.158.443
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
93.324.257 103.283.514 31.756.385 37.336.484
Finansman Gelirleri
21 5.946.651 60.085.336 0 53.422.907
Finansman Giderleri
21 -241.766.006 -95.609.965 -123.525.940 -26.561.065
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-142.495.098 67.758.885 -91.769.555 64.198.326
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
30.014.320 22.506.791 18.655.666 -3.902.974
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -48.366 -29.759
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 30.062.686 22.506.791 18.685.425 -3.902.974
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-112.480.778 90.265.676 -73.113.889 60.295.352
DÖNEM KARI (ZARARI)
-112.480.778 90.265.676 -73.113.889 60.295.352
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-112.480.778 90.265.676 -73.113.889 60.295.352
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -2,49960000 2,00590000 -1,62480000 1,33990000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-515.948 -278.463 -68.318 59.423
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -644.935 -348.079 -85.397 74.279
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14 128.987 69.616 17.079 -14.856
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
128.987 69.616 17.079 -14.856
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.124.188 132.974 216.265 151.970
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.124.188 132.974 216.265 151.970
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
1.124.188 132.974 216.265 151.970
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
608.240 -145.489 147.947 211.393
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-111.872.538 90.120.187 -72.965.942 60.506.745
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-111.872.538 90.120.187 -72.965.942 60.506.745http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887597


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.997 Değişim: 0,84% Hacim : 18.242 Mio.TL Son veri saati : 13:10
Düşük 1.962 19.01.2022 Yüksek 2.005
Açılış: 1.979
13,5999 Değişim: 0,52%
Düşük 13,4653 19.01.2022 Yüksek 13,6313
Açılış: 13,5294
15,4300 Değişim: 0,74%
Düşük 15,3043 19.01.2022 Yüksek 15,4556
Açılış: 15,3172
793,90 Değişim: 0,56%
Düşük 785,56 19.01.2022 Yüksek 794,94
Açılış: 789,47
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.