KAP ***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2019 - 18:14
KAP ***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor

***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -464.751 192.311 17.410.543 396.167.067 -37.585.667 484.938.540 484.938.540
Transferler
0 0 0 0 0 0 -37.585.667 37.585.667 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -1.013.291 -7.306 0 0 -10.210.831 -11.231.428 -11.231.428
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -1.478.042 185.005 17.410.543 358.581.400 -10.210.831 473.707.112 473.707.112
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -1.478.042 185.005 17.410.543 358.581.400 -10.210.831 473.707.112 473.707.112
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 -2.118.029 0 -2.118.029 -2.118.029
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -1.478.042 185.005 17.410.543 356.463.371 -10.210.831 471.589.083 471.589.083
Transferler
0 0 0 0 0 0 -10.210.831 10.210.831 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -774.964 -61.860 0 0 -107.736.113 -108.572.937 -108.572.937
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.253.006 123.145 17.410.543 346.252.540 -107.736.113 363.016.146 363.016.146


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
52.682.272 88.547.571
Dönem Karı (Zararı)
-107.736.113 -10.210.831
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
106.768.824 59.017.394
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 44.859.901 42.300.766
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16-17 20.481.196 931.537
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24-25 2.142 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
142.563.092 56.578.835
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-329.309 -244.857
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -329.309 -244.857
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -101.183.913 -40.518.303
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
6-24 375.715 -30.584
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
37.781.105 13.141.023
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 54.113.269 -50.029.942
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.841.495 -19.802.196
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -45.859.816 25.315.177
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -78.825.626 43.134.347
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
128.194.773 14.523.637
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
36.813.816 61.947.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -888.425 -716.748
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 16.756.881 27.316.733
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-80.258.533 -31.450.062
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -85.514.205 -35.684.798
Alınan Temettüler
24 30.870 40.940
Alınan Faiz
24 5.224.802 4.193.796
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.447.834 -17.123.465
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 13.500.000 34.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -47.913.372 -32.885.438
Ödenen Faiz
25 -25.034.462 -18.738.027
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-87.024.095 39.974.044
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-87.024.095 39.974.044
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 116.020.163 76.046.119
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 28.996.068 116.020.163


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 28.996.068 116.020.163
Finansal Yatırımlar
5 144.177 206.036
Ticari Alacaklar
202.561 53.843.575
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-29 74.513 246.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 128.048 53.597.240
Diğer Alacaklar
5.901.106 12.024.391
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9-29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 5.901.106 12.024.391
Türev Araçlar
8 0 128.674
Stoklar
10 170.726.196 124.866.380
Peşin Ödenmiş Giderler
11 15.957.138 16.925.405
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 943.389 702.125
Diğer Dönen Varlıklar
18 13.238.931 9.239.080
ARA TOPLAM
236.109.566 333.955.829
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
236.109.566 333.955.829
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.014.078 3.774.027
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
Diğer Alacaklar
9 143.241 444.919
Maddi Duran Varlıklar
13 691.756.583 651.114.522
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
547.345 535.102
Şerefiye
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 547.345 535.102
Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 900.166
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 348.069.239 246.456.248
Diğer Duran Varlıklar
18 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.041.530.486 903.224.984
TOPLAM VARLIKLAR
1.277.640.052 1.237.180.813
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 11.064.987 1.635.876
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 86.119.209 83.961.557
Ticari Borçlar
124.490.521 203.301.875
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-29 886.905 1.242.416
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 123.603.616 202.059.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 2.086.281 2.440.354
Diğer Borçlar
556.453 670.352
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9-29 3.430 3.430
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 553.023 666.922
Devlet Teşvik ve Yardımları
0 0
Ertelenmiş Gelirler
11 20.555.952 8.017.428
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.135.363 1.849.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 430.687 355.593
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.704.676 1.493.700
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 1.393.904 272.719
ARA TOPLAM
248.402.670 302.149.454
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
248.402.670 302.149.454
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 509.110.135 412.547.175
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
9 149.028.751 378.795
Ertelenmiş Gelirler
11 0 41.414.131
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.082.350 6.984.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 8.082.350 6.984.146
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
666.221.236 461.324.247
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
914.623.906 763.473.701
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
363.016.146 473.707.112
Ödenmiş Sermaye
19 45.000.000 45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 62.376.183 62.376.183
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.842.854 1.842.854
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -2.253.006 -1.478.042
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
123.145 185.005
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.410.543 17.410.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 346.252.540 358.581.400
Net Dönem Karı veya Zararı
-107.736.113 -10.210.831
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
363.016.146 473.707.112
TOPLAM KAYNAKLAR
1.277.640.052 1.237.180.813


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 356.718.389 519.579.071
Satışların Maliyeti
20 -332.670.075 -415.207.155
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.048.314 104.371.916
BRÜT KAR (ZARAR)
24.048.314 104.371.916
Genel Yönetim Giderleri
21 -19.295.095 -17.755.916
Pazarlama Giderleri
21 -15.150.456 -22.751.616
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 62.710.159 44.433.325
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -164.123.299 -63.381.607
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-111.810.377 44.916.102
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 80.115.520 31.686.770
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -14.708.894 -22.823.100
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-46.403.751 53.779.772
Finansman Gelirleri
25 154.418.686 54.399.600
Finansman Giderleri
25 -316.934.961 -158.908.506
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-208.920.026 -50.729.134
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
101.183.913 40.518.303
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 101.183.913 40.518.303
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-107.736.113 -10.210.831
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-107.736.113 -10.210.831
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-107.736.113 -10.210.831
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklık Hissedarlarına ait Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 -0,02394000 -0,00227000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-774.964 -1.013.291
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17-28 -968.705 -1.266.614
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
193.741 253.323
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17-28 193.741 253.323
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-61.860 -7.306
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
28 -61.860 -7.306
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-836.824 -1.020.597
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-108.572.937 -11.231.428
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-108.572.937 -11.231.428http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743277


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: -1,07% Hacim : 90.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.661 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2164 Değişim: -0,03%
Düşük 32,1053 27.05.2024 Yüksek 32,2371
Açılış: 32,2247
34,9734 Değişim: 0,10%
Düşük 34,4911 27.05.2024 Yüksek 35,0065
Açılış: 34,9384
2.419,74 Değişim: 0,05%
Düşük 2.409,91 27.05.2024 Yüksek 2.424,30
Açılış: 2.418,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.