KAP ***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 23:43
KAP ***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor

***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 45.000.000 62.376.183 1.842.854 -464.751 192.311 17.410.543 396.167.067 -37.585.667 484.938.540 484.938.540
Transferler
-776.766 13.151 -37.585.667 37.585.667
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.210.831 -17.563.412 -17.563.412
Dönem Sonu Bakiyeler
17 45.000.000 62.376.183 1.842.854 1.241.517 205.462 17.410.543 358.581.400 -10.210.831 467.375.128 467.375.128
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 45.000.000 62.376.183 1.842.854 -1.478.042 185.005 17.410.543 358.581.400 -10.210.831 473.707.112 473.707.112
Transferler
-10.210.831 10.210.831
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-968.452 -55.528 -218.261.430 -219.285.410 -219.285.410
Dönem Sonu Bakiyeler
17 45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.446.494 129.477 17.410.543 348.370.569 -218.261.430 254.421.702 254.421.702


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.021.117 78.634.630
Dönem Karı (Zararı)
-218.261.430 -16.799.797
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
217.106.817 69.873.714
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 33.484.162 31.202.471
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14-15 -1.018.417 697.820
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21-22 -23.783 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
230.960.875 46.238.061
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 88.449 -482.508
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -46.353.599 -7.782.130
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-30.870 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
20.774.022 5.865.449
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 53.332.758 -24.206.624
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.824.402 -6.005.995
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -3.120.282 6.527.396
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -27.442.439 6.461.128
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.828.387 23.089.544
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.619.409 58.939.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -704.781 -488.880
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 12.106.489 20.184.144
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.117.310 -21.169.420
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -25.677.006 -24.359.383
Alınan Temettüler
21 30.870 40.940
Alınan Faiz
21 4.528.826 3.149.023
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-54.456.970 -28.140.696
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 3.500.000 14.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -44.062.059 -31.885.438
Ödenen Faiz
22 -13.894.911 -10.755.258
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.553.163 29.324.514
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.553.163 29.324.514
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 116.020.163 76.046.119
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 71.467.000 105.370.633


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 71.467.000 116.020.163
Finansal Yatırımlar
5 150.509 206.036
Ticari Alacaklar
980.914 53.843.575
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-25 647.727 246.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 333.187 53.597.240
Diğer Alacaklar
9.595.381 12.024.391
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9-25 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 9.595.381 12.024.391
Türev Araçlar
8 0 128.674
Stoklar
10 127.986.662 124.866.380
Peşin Ödenmiş Giderler
11 47.159.243 16.925.405
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 784.667 702.125
Diğer Dönen Varlıklar
16 11.553.516 9.239.080
ARA TOPLAM
269.677.892 333.955.829
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
269.677.892 333.955.829
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 3.774.027 3.774.027
Diğer Alacaklar
9 143.237 444.919
Maddi Duran Varlıklar
13 643.625.568 651.114.522
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
491.447 535.102
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 491.447 535.102
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.193.898 900.166
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.193.898 900.166
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 293.051.962 246.456.248
Diğer Duran Varlıklar
16 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
943.280.139 903.224.984
TOPLAM VARLIKLAR
1.212.958.031 1.237.180.813
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 249.713 1.635.876
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 119.857.015 83.961.557
Ticari Borçlar
176.289.308 203.301.875
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-25 363.767 1.242.416
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 175.925.541 202.059.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.315.218 2.440.354
Diğer Borçlar
436.193 670.352
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9-25 3.430 3.430
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 432.763 666.922
Türev Araçlar
8 0 0
Ertelenmiş Gelirler
11 15.686.120 8.017.428
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.893.647 1.849.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 399.947 355.593
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.493.700 1.493.700
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 872.236 272.719
ARA TOPLAM
317.599.450 302.149.454
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
317.599.450 302.149.454
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 568.711.246 412.547.175
Diğer Borçlar
9 251.052 378.795
Ertelenmiş Gelirler
11 63.746.854 41.414.131
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.227.727 6.984.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 8.227.727 6.984.146
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
640.936.879 461.324.247
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
958.536.329 763.473.701
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
254.421.702 473.707.112
Ödenmiş Sermaye
17 45.000.000 45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 62.376.183 62.376.183
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.842.854 1.842.854
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.446.494 -1.478.042
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.446.494 -1.478.042
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -2.446.494 -1.478.042
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
129.477 185.005
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
17 129.477 185.005
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.410.543 17.410.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 348.370.569 358.581.400
Net Dönem Karı veya Zararı
-218.261.430 -10.210.831
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
254.421.702 473.707.112
TOPLAM KAYNAKLAR
1.212.958.031 1.237.180.813


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 286.167.890 381.702.422 56.520.210 111.066.047
Satışların Maliyeti
18 -263.227.939 -303.853.979 -62.719.737 -87.508.876
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.939.951 77.848.443 -6.199.527 23.557.171
BRÜT KAR (ZARAR)
22.939.951 77.848.443 -6.199.527 23.557.171
Genel Yönetim Giderleri
19 -14.745.396 -13.619.550 -4.179.387 -5.554.333
Pazarlama Giderleri
19 -13.317.279 -18.190.726 -2.423.588 -4.933.196
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 36.674.892 28.327.003 31.936.628 3.508.701
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -128.467.126 -35.741.339 -78.970.448 -8.153.691
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-96.914.958 38.623.831 -59.836.322 8.424.652
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 78.639.500 18.511.276 45.761.210 4.924.905
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -6.414.195 -16.543.789 -5.448.369 -2.577.233
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-24.689.653 40.591.318 -19.523.481 10.772.324
Finansman Gelirleri
22 55.524.339 36.814.369 47.867.027 0
Finansman Giderleri
22 -295.449.716 -101.987.614 -204.192.037 -23.944.140
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-264.615.030 -24.581.927 -175.848.491 -13.171.816
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
46.353.600 7.782.130 39.486.030 3.743.823
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 46.353.600 7.782.130 39.486.030 3.743.823
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-218.261.430 -16.799.797 -136.362.461 -9.427.993
DÖNEM KARI (ZARARI)
-218.261.430 -16.799.797 -136.362.461 -9.427.993
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-218.261.430 -16.799.797 -136.362.461 -9.427.993
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklık Hissedarlarına Aİt Pay başına Kazanç 24 0,04850000 0,00370000 0,03030000 0,00210000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-968.452 -776.766 -277.418 -187.724
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.210.565 -970.957 -346.773 -234.655
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
242.113 194.191 69.355 46.931
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15 242.113 194.191 69.355 46.931
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-55.528 13.151 -21.919 -16.561
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-55.528 13.151 -21.919 -16.561
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.023.980 -763.615 -299.337 -204.285
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-219.285.410 -17.563.412 -136.661.798 -9.632.278
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-219.285.410 -17.563.412 -136.661.798 -9.632.278http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716060


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.