KAP ***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2022 - 18:14
KAP ***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 55.000.000 -108.117 33.503.987 37.319.412 125.715.282 125.715.282
Transferler
15 37.319.412 -37.319.412 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 175.765 1.099.507 1.275.272 1.275.272
Dönem Karı (Zararı)
15 1.099.507 1.099.507 1.099.507
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15 175.765 175.765 175.765
Dönem Sonu Bakiyeler
15 55.000.000 67.648 70.823.399 1.099.507 126.990.554 126.990.554
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 55.000.000 -1.207 70.823.399 81.987.608 207.809.800 207.809.800
Transferler
15 320.879 81.666.729 -81.987.608 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 88.562 39.144.991 39.233.553 39.233.553
Dönem Karı (Zararı)
15 39.144.991 39.144.991 39.144.991
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15 88.562 88.562 88.562
Dönem Sonu Bakiyeler
15 55.000.000 87.355 320.879 152.490.128 39.144.991 247.043.353 247.043.353


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.800.546 -2.156.942
Dönem Karı (Zararı)
39.144.991 1.099.507
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15 39.144.991 1.099.507
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
41.819.781 1.968.135
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 118.700 96.218
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
161.142 127.236
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11-13 161.142 127.236
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
29.457.700 1.369.620
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
4 29.457.700 1.369.620
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 11.355.572 200.780
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
726.667 174.281
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-25.793.327 -5.352.516
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-92.431.587 -66.476.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -92.431.587 -66.476.978
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.216.230 31.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.216.230 31.255
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 183.973 -400.524
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
67.456.958 61.172.760
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3-6 67.456.958 61.172.760
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 71.749 253.036
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
141.810 67.935
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3 141.810 67.935
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
55.171.445 -2.284.874
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.370.899 127.932
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-94.997 -42.765
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-94.997 -42.765
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -94.997 -42.765
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-179.559 -173.484
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.027 0
Kredilerden Nakit Girişleri
5 6.027 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -13.309
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 0 -13.309
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-185.586 -160.175
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
53.525.990 -2.373.191
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
18 -29.457.700 -1.369.620
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.068.290 -3.742.811
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
184.363.287 121.741.382
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
208.431.577 117.998.571


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 208.431.577 184.363.287
Ticari Alacaklar
257.225.998 230.448.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 257.225.998 230.448.678
Diğer Alacaklar
20.308.863 17.480.269
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 2.716.311 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 17.592.552 17.480.269
Peşin Ödenmiş Giderler
573.778 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 573.778 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 429.217 1.917.909
ARA TOPLAM
486.969.433 434.210.143
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
486.969.433 434.210.143
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
71.165.845 36.151.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 71.165.845 36.151.695
Maddi Duran Varlıklar
1.181.803 1.179.775
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 934.944 916.229
Mobilya ve Demirbaşlar
8 246.859 263.546
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.176.460 1.321.999
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.068.971 1.094.702
Diğer Haklar
9 1.068.971 1.094.702
Peşin Ödenmiş Giderler
5.229 762.980
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 5.229 762.980
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
74.598.308 40.511.151
TOPLAM VARLIKLAR
561.567.741 474.721.294
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
871.567 745.170
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
871.567 745.170
Banka Kredileri
5 22.172 16.145
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 849.395 729.025
Ticari Borçlar
254.665.263 217.533.810
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 7.276 461.675
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 254.657.987 217.072.135
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.234.682 1.076.694
Diğer Borçlar
122.738 313.678
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 122.738 313.678
Kısa Vadeli Karşılıklar
253.186 213.370
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 253.186 213.370
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
488.258 1.945.396
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 488.258 1.945.396
ARA TOPLAM
257.635.694 221.828.118
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
257.635.694 221.828.118
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.036.465 761.293
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.036.465 761.293
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.036.465 761.293
Uzun Vadeli Karşılıklar
578.810 430.689
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11-13 578.810 430.689
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 55.273.419 43.891.394
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.888.694 45.083.376
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
314.524.388 266.911.494
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
247.043.353 207.809.800
Ödenmiş Sermaye
15 55.000.000 55.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
87.355 -1.207
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
87.355 -1.207
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 87.355 -1.207
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
320.879 0
Yasal Yedekler
15 320.879 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 152.490.128 70.823.399
Net Dönem Karı veya Zararı
15 39.144.991 81.987.608
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
247.043.353 207.809.800
TOPLAM KAYNAKLAR
561.567.741 474.721.294


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28.218.663 3.278.263
Satışların Maliyeti
-653.642 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.565.021 3.278.263
BRÜT KAR (ZARAR)
27.565.021 3.278.263
Genel Yönetim Giderleri
-5.089.552 -3.205.416
Pazarlama Giderleri
-1.510.747 -698.616
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 37.165.284 1.418.543
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-610.914 -1.555.666
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
57.519.092 -762.892
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
57.519.092 -762.892
Finansman Gelirleri
8.410.979 4.101.417
Finansman Giderleri
-14.947.354 -1.885.319
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
50.982.717 1.453.206
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.837.726 -353.699
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -482.154 -152.919
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -11.355.572 -200.780
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39.144.991 1.099.507
DÖNEM KARI (ZARARI)
39.144.991 1.099.507
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
39.144.991 1.099.507
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
88.562 175.765
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
115.015 228.266
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-26.453 -52.501
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-26.453 -52.501
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
88.562 175.765
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
39.233.553 1.275.272
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
39.233.553 1.275.272http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025785


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.445 Değişim: 1,63% Hacim : 24.612 Mio.TL Son veri saati : 17:18
Düşük 2.400 01.07.2022 Yüksek 2.453
Açılış: 2.409
16,7620 Değişim: 0,38%
Düşük 16,6705 01.07.2022 Yüksek 16,7780
Açılış: 16,6984
17,3898 Değişim: -0,79%
Düşük 17,3765 01.07.2022 Yüksek 17,5449
Açılış: 17,5274
972,05 Değişim: 0,22%
Düşük 961,09 01.07.2022 Yüksek 972,32
Açılış: 969,93
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.