KAP ***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 13:03
KAP ***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 -25.038 8.272.395 15.174.238 63.421.595 0 63.421.595
Transferler
15.174.238 -15.174.238 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.711 3.823.995 3.793.284 0 3.793.284
Dönem Karı (Zararı)
3.823.995 3.823.995 0 3.823.995
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.711 -30.711 0 -30.711
Sermaye Arttırımı
3.750.000 3.750.000 0 3.750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
43.750.000 -55.749 23.446.633 3.823.995 70.964.879 0 70.964.879
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.750.000 -47.429 23.346.975 10.157.012 77.206.557 0 77.206.557
Transferler
10.157.012 -10.157.012 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.875 35.878.087 35.889.962 0 35.889.962
Dönem Karı (Zararı)
35.878.087 35.878.087 0 35.878.087
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.875 11.875 11.875
Sermaye Arttırımı
11.250.000 11.250.000 11.250.000
Dönem Sonu Bakiyeler
55.000.000 -35.555 33.503.987 35.878.087 124.346.519 0 124.346.519


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.424.845 3.953.859
Dönem Karı (Zararı)
35.878.087 3.823.995
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15 35.878.087 3.823.995
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-29.600.165 -10.494.615
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
228.175 14.669
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
46.111 102.791
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
46.111 102.791
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-40.056.320 -11.121.280
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-40.056.320 -11.121.280
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.375.966 509.205
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-194.097 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.819.310 10.624.479
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.402.249 7.657.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,6 -46.402.249 7.657.684
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.956 -210.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -27.956 -210.182
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -166.461 -521.979
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.830.554 -137.059
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3,6 33.830.554 -137.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 29.890 -95.051
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.916.912 -8.662
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3,7 4.916.912 -8.662
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 3.939.728
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 3.939.728
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.541.388 3.953.859
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
116.543
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
10.742.342 127.881
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
127.881
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 127.881
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-507.658
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -507.658
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11.250.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
527.590 -420
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.636 -420
Kredilerden Nakit Girişleri
5 29.636 -420
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
497.954 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.845.087 4.081.320
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
40.056.320 11.121.280
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.901.407 15.202.600
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
67.124.812 46.221.619
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
117.026.219 61.424.219


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 117.026.219 67.124.812
Ticari Alacaklar
56.383.371 35.997.371
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 244 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 56.383.127 35.997.371
Diğer Alacaklar
13.904.652 10.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 13.904.652 10.132
Peşin Ödenmiş Giderler
205.769 141.847
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 205.769 141.847
ARA TOPLAM
187.520.011 103.274.162
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
187.520.011 103.274.162
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
13.393.255 3.439.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 13.393.255 3.439.457
Maddi Duran Varlıklar
762.499 408.838
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 659.192 310.380
Mobilya ve Demirbaşlar
8 103.307 98.458
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.414.588 1.801.379
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.136.060 1.210.237
Diğer Haklar
9 1.136.060 1.210.237
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
102.539 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 102.539 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.808.941 6.859.911
TOPLAM VARLIKLAR
204.328.952 110.134.073
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
763.330 657.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
763.330 657.644
Banka Kredileri
5 39.902 10.267
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 723.428 647.377
Ticari Borçlar
51.689.309 20.199.835
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 0 3.540
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 51.689.309 20.196.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 335.182 188.748
Diğer Borçlar
4.945.195 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 4.800.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 145.195 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
95.232 35.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 95.232 35.288
ARA TOPLAM
57.828.248 21.081.515
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.828.248 21.081.515
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.463.594 1.622.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.463.594 1.622.579
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.463.594 1.622.579
Uzun Vadeli Karşılıklar
237.128 149.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 237.128 149.273
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 20.453.463 10.074.148
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.154.185 11.846.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
79.982.433 32.927.515
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15 124.346.519 77.206.558
Ödenmiş Sermaye
55.000.000 43.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-35.555 -47.429
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-35.555 -47.429
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -35.555 -47.429
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 33.503.987 23.346.975
Net Dönem Karı veya Zararı
15 35.878.087 10.157.012
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
124.346.519 77.206.558
TOPLAM KAYNAKLAR
204.328.952 110.134.073


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
74.429.144 24.289.423 33.128.315 3.623.158
Satışların Maliyeti
-65.483.635 -26.059.181 -33.889.120 -8.632.628
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.945.509 -1.769.758 -760.805 -5.009.470
BRÜT KAR (ZARAR)
8.945.509 -1.769.758 -760.805 -5.009.470
Genel Yönetim Giderleri
-5.336.183 -4.097.803 -1.934.343 -1.299.411
Pazarlama Giderleri
-1.123.386 -337.567 -474.192 -110.668
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 44.143.968 11.408.677 21.346.986 2.212.447
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-300.397 -1.157.319 6.049.399 -147.445
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
46.329.511 4.046.230 24.227.045 -4.354.547
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
46.329.511 4.046.230 24.227.045 -4.354.547
Finansman Gelirleri
623.551 339.658 498.801 119.719
Finansman Giderleri
-699.009 -52.688 -320.505 -14.125
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
46.254.053 4.333.200 24.405.341 -4.248.953
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.375.966 -509.205 -5.358.020 550.211
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-10.375.966 -509.205 -5.358.020 550.211
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35.878.087 3.823.995 19.047.321 -3.698.742
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.878.087 3.823.995 19.047.321 -3.698.742
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
35.878.087 3.823.995 19.047.321 -3.698.742
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.875 -30.711 -11.078 -26.280
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.224 -39.373 -14.203 -33.692
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.349 8.662 3.125 7.412
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-3.349 8.662 3.125 7.412
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.875 -30.711 -11.078 -26.280
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.889.962 3.793.284 19.036.243 -3.725.022
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
35.889.962 3.793.284 19.036.243 -3.725.022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884855


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.793 Değişim: -0,98% Hacim : 123.366 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.786 23.05.2024 Yüksek 10.973
Açılış: 10.870
32,2184 Değişim: 0,12%
Düşük 32,1503 24.05.2024 Yüksek 32,2530
Açılış: 32,1791
34,8712 Değişim: 0,08%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 34,9244
Açılış: 34,845
2.415,37 Değişim: 0,23%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.418,40
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.