KAP ***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2020 - 14:11
KAP ***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 40.000.000 -25.038 8.272.395 15.174.238 63.421.595 0 63.421.595
Transferler
15.174.238 -15.174.238 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.431 7.522.738 7.518.307 0 7.518.307
Dönem Karı (Zararı)
7.522.738 7.522.738 0 7.522.738
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.431 -4.431 0 -4.431
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 -29.469 23.446.633 7.522.738 70.939.902 0 70.939.902
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 43.750.000 -47.429 23.346.975 10.157.012 77.206.558 0 77.206.558
Transferler
10.157.012 -10.157.012
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22.953 16.830.766 16.853.719 0 16.853.719
Dönem Karı (Zararı)
16.830.766 16.830.766 0 16.830.766
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22.953 22.953 0 22.953
Sermaye Arttırımı
10.627.719 10.627.719 0 10.627.719
Dönem Sonu Bakiyeler
54.377.719 -24.476 33.503.987 16.830.766 104.687.996 0 104.687.996


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.940.059 3.703.099
Dönem Karı (Zararı)
16.830.766 7.522.738
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15 16.830.766 7.522.738
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-16.445.906 -3.756.112
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 141.592 16.161
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.287 123.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11,13 20.287 123.027
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-22.229.520 -4.954.716
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-22.229.520 -4.954.716
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 5.017.946 1.059.416
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
603.789 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.408.368 -63.527
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -8.928.115
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.393.269 529.743
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,6 -33.393.269 529.743
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.135 -262.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 5.135 -262.178
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -142.071 -294.484
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.017.202 -277.137
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3,6 27.017.202 -277.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 24.520 222.276
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
80.115 4.808.167
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
80.115 4.808.167
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 3.968.399
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 169.802
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 169.802
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.023.508 3.703.099
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
83.449 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
10.615.526 -44.785
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.193 -44.785
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -12.193 -44.785
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10.627.719 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-306.787 -179.267
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.993 2.109
Kredilerden Nakit Girişleri
5 30.993 2.109
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-337.780 0
Ödenen Faiz
0 -219.939
Alınan Faiz
0 38.563
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.368.680 3.479.047
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
18 22.229.520 8.923.115
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.598.200 12.402.162
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
67.124.812 46.221.619
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
93.723.012 58.623.781


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 93.723.012 67.124.812
Ticari Alacaklar
68.952.616 35.997.371
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 320.422 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 68.632.194 35.997.371
Diğer Alacaklar
4.997 10.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.997 10.132
Peşin Ödenmiş Giderler
254.671 141.848
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 254.671 141.848
ARA TOPLAM
162.935.296 103.274.163
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
162.935.296 103.274.163
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11.718.124 3.439.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11.718.124 3.439.457
Maddi Duran Varlıklar
328.710 408.838
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 246.743 310.380
Mobilya ve Demirbaşlar
8 81.967 98.458
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.543.518 1.801.379
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.160.966 1.210.237
Diğer Haklar
9 1.160.966 1.210.237
Peşin Ödenmiş Giderler
29.248 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 29.248 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.780.566 6.859.911
TOPLAM VARLIKLAR
177.715.862 110.134.074
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
749.345 657.644
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
749.345 657.644
Banka Kredileri
5 41.260 10.267
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 708.085 647.377
Ticari Borçlar
55.057.682 20.199.836
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 11.647 3.540
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 55.046.035 20.196.296
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 296.717 188.748
Kısa Vadeli Karşılıklar
39.626 35.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 39.626 35.288
ARA TOPLAM
56.143.370 21.081.516
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.143.370 21.081.516
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.570.019 1.622.579
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.570.019 1.622.579
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.570.019 1.622.579
Uzun Vadeli Karşılıklar
215.909 149.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 215.909 149.273
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 15.098.568 10.074.148
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.884.496 11.846.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
73.027.866 32.927.516
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
104.687.996 77.206.558
Ödenmiş Sermaye
15 54.377.719 43.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.476 -47.429
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.476 -47.429
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -24.476 -47.429
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 33.503.987 23.346.975
Net Dönem Karı veya Zararı
15 16.830.766 10.157.012
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
104.687.996 77.206.558
TOPLAM KAYNAKLAR
177.715.862 110.134.074


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9.706.314 3.239.713 5.512.714 2.401.134
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.706.314 3.239.713 5.512.714 2.401.134
BRÜT KAR (ZARAR)
9.706.314 3.239.713 5.512.714 2.401.134
Genel Yönetim Giderleri
-3.401.840 -2.798.392 -1.623.964 -1.390.527
Pazarlama Giderleri
-649.194 -226.899 -350.890 -132.948
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 22.796.982 9.196.230 11.586.982 3.239.158
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-6.349.796 -1.009.874 -2.019.735 -953.054
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.102.466 8.400.778 13.105.107 3.163.763
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.102.466 8.400.778 13.105.107 3.163.763
Finansman Gelirleri
124.750 219.939 56.752 66.551
Finansman Giderleri
-378.504 -38.563 -85.665 -14.423
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.848.712 8.582.154 13.076.194 3.215.891
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.017.946 -1.059.416 -3.356.005 188.230
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5.017.946 -1.059.416 -3.356.005 188.230
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.830.766 7.522.738 9.720.189 3.404.121
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.830.766 7.522.738 9.720.189 3.404.121
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16.830.766 7.522.738 9.720.189 3.404.121
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
22.953 -4.430 -10.607 -24.237
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29.427 -5.680 -13.599 -31.073
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.474 1.250 2.992 6.836
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-6.474 1.250 2.992 6.836
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.953 -4.430 -10.607 -24.237
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.853.719 7.518.308 9.709.582 3.379.884
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16.853.719 7.518.308 9.709.582 3.379.884http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868574


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7262 Değişim: 0,08%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3666 Değişim: -0,30%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
497,02 Değişim: -0,02%
Düşük 496,12 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.