KAP ***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 - 18:11
KAP ***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 36.800.000 -9.097 5.755.419 2.516.976 45.063.298 0 45.063.298
Transferler
2.516.976 -2.516.976 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.078 1.827.463 1.836.541 0 1.836.541
Dönem Karı (Zararı)
1.827.463 1.827.463 0 1.827.463
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.078 9.078 0 9.078
Sermaye Arttırımı
3.200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
36.800.000 -19 8.272.395 1.827.463 46.899.839 46.899.839
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 -25.038 8.272.395 15.174.238 63.421.595 0 63.421.595
Transferler
15.174.238 -15.174.238 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.806 -4.413.999 -4.394.193 0 -4.394.193
Dönem Karı (Zararı)
-4.413.999 -4.413.999 0 -4.413.999
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19.806 19.806 0 19.806
Sermaye Arttırımı
3.750.000 3.750.000 0 3.750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10 43.750.000 -5.232 23.446.633 -4.413.999 62.777.402 0 62.777.402


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-155.551 1.959.950
Dönem Karı (Zararı)
-4.413.999 1.827.463
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12 -4.413.999 1.827.463
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.580.108 -2.462.323
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 14.843 63.439
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.435.962 -3.056.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
82.968
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-3.518.930 -3.056.639
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.158.989 530.877
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.781.705 2.594.810
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.423.794 -3.761.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 7.423.794 -3.761.437
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,6 -3.163
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -225.698
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.759.516 6.299.541
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.759.516 6.299.541
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-67.753 56.706
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-104.991
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-104.991
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-212.402 1.959.950
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
56.851
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.801.799
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
3.750.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
51.799
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.171
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.628
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.054 -28.207
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.054
Kredilerden Nakit Girişleri
4.054
Ödenen Faiz
4.262
Alınan Faiz
-32.469
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.650.302 1.931.743
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.518.930 3.056.639
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.169.232 4.988.382
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
46.221.619 38.221.719
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53.390.851 43.210.101


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 53.390.851 46.221.619
Ticari Alacaklar
27.949.062 35.492.532
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 9.430 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 27.939.632 35.492.532
Diğer Alacaklar
162.225 9.066
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 150.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 12.201 9.066
Peşin Ödenmiş Giderler
165.087 196
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 165.087 196
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 1.438 1.410
ARA TOPLAM
81.668.663 81.724.823
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
81.668.663 81.724.823
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.817.215 1.688.110
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.817.215 1.688.110
Maddi Duran Varlıklar
457.194 497.886
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 457.194 497.886
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
960.112 986.062
Lisanslar
9 960.112 986.062
Peşin Ödenmiş Giderler
97.130 36.322
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 97.130 36.322
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.331.651 3.208.380
TOPLAM VARLIKLAR
85.000.314 84.933.203
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.536 11.482
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.536 11.482
Banka Kredileri
15.536 11.482
Ticari Borçlar
14.898.681 13.134.217
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 2.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 14.898.681 13.131.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
508 136.957
Diğer Borçlar
16.094 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 16.094 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
40.367 33.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
40.367 33.349
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
132.702 7.155
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
132.702 7.155
ARA TOPLAM
15.103.888 13.323.160
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.103.888 13.323.160
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
153.887 69.908
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
153.887 69.908
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
6.965.137 8.118.540
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.119.024 8.188.448
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
22.222.912 21.511.608
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
62.777.402 63.421.595
Ödenmiş Sermaye
10 43.750.000 40.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.232 -25.038
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.232 -25.038
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.232 -25.038
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 23.446.633 8.272.395
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.413.999 15.174.238
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
62.777.402 63.421.595
TOPLAM KAYNAKLAR
85.000.314 84.933.203


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
-7.850.671 761.714
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-7.850.671 761.714
BRÜT KAR (ZARAR)
-7.850.671 761.714
Genel Yönetim Giderleri
-1.407.866 -996.090
Pazarlama Giderleri
-93.951 -86.658
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.707.072 2.870.363
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-56.820 -228.274
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.702.236 2.321.055
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.702.236 2.321.055
Finansman Gelirleri
153.388 32.469
Finansman Giderleri
-24.140 -4.262
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.572.988 2.349.262
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.158.989 -530.877
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 1.158.989 -530.877
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.413.999 1.818.385
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.413.999 1.818.385
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.413.999 1.818.385
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
19.806 9.078
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
25.392 9.078
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.586
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-5.586
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.806 9.078
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.394.193 1.827.463
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.394.193 1.827.463http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759678


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,8165 Değişim: 0,07%
Düşük 32,7514 18.06.2024 Yüksek 32,8644
Açılış: 32,793
35,2173 Değişim: -0,07%
Düşük 35,1341 18.06.2024 Yüksek 35,4163
Açılış: 35,2435
2.448,62 Değişim: 0,14%
Düşük 2.441,13 18.06.2024 Yüksek 2.454,39
Açılış: 2.445,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.