KAP ***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

01.04.2019 - 20:32
KAP ***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.400.000 270.236 5.485.183 36.155.419 36.155.419
Transferler
5.485.183 -5.485.183
Dönem Karı (Zararı)
2.516.976 2.516.976 2.516.976
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.097 -9.097 -9.097
Sermaye Arttırımı
13 6.400.000 6.400.000 6.400.000
Dönem Sonu Bakiyeler
36.800.000 -9.097 5.755.419 2.516.976 45.063.298 45.063.298
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.800.000 -9.097 5.755.419 2.516.976 45.063.298 45.063.298
Transferler
2.516.976 -2.516.976
Dönem Karı (Zararı)
15.174.238 15.174.238 15.174.238
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.941 -15.941 -15.941
Sermaye Arttırımı
13 3.200.000 3.200.000 3.200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 -25.038 8.272.395 15.174.238 63.421.595 63.421.595


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.871.171 -5.473.152
Dönem Karı (Zararı)
15.174.238 2.516.976
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.717.828 -5.124.184
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,16 255.446 236.173
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
58.223 31.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9,11 58.223 31.610
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-219.487 -34.576
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -219.487 -34.576
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.911.668 -6.707.989
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 -9.911.668 -6.707.989
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 5.099.658 1.350.598
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.315.681 -2.862.163
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.786.358 -10.886.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.786.358 -10.886.755
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-886.948 -267.846
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.337.080 8.311.429
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.337.080 8.311.429
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
64.067 26.591
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.522 -45.582
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-43.522 -45.582
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.859.271 -5.469.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -11.900 -5.883
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 2.102
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-57.324 -587.271
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-57.324 -587.271
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -57.324 -587.271
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.417.842 6.441.122
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
13 3.200.000 6.400.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 6.546
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6.546
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.645
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.645
Alınan Faiz
18 219.487 34.576
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.510.653 380.699
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
9.911.668 6.707.989
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.401.015 7.088.688
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40.820.604 33.731.916
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
46.221.619 40.820.604


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 46.221.619 40.820.604
Ticari Alacaklar
35.492.532 14.703.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 35.492.532 14.703.674
Diğer Alacaklar
9.066 6.064
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 9.066 6.064
Peşin Ödenmiş Giderler
196
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 196
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 1.410 1.120
ARA TOPLAM
81.724.823 55.531.462
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
81.724.823 55.531.462
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
497.886 603.229
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 497.886 603.229
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
986.062 1.078.841
Lisanslar
8 986.062 1.078.841
Peşin Ödenmiş Giderler
36.322 81.635
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 36.322 81.635
Diğer Duran Varlıklar
1.688.110 759.337
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
6 1.688.110 759.337
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.208.380 2.523.042
TOPLAM VARLIKLAR
84.933.203 58.054.504
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.482 13.127
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.482 13.127
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.482 13.127
Ticari Borçlar
13.134.217 9.794.637
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 2.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 13.131.717 9.794.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
144.112 80.045
Diğer Borçlar
43.522
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-6 43.522
Kısa Vadeli Karşılıklar
33.349 11.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 33.349 11.177
ARA TOPLAM
13.323.160 9.942.508
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.323.160 9.942.508
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
69.908 25.921
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 8.118.540 3.022.777
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.188.448 3.048.698
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.511.608 12.991.206
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
63.421.595 45.063.298
Ödenmiş Sermaye
40.000.000 36.800.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-25.038 -9.097
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.038 -9.097
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.038 -9.097
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 8.272.395 5.755.419
Net Dönem Karı veya Zararı
15.174.238 2.516.976
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
63.421.595 45.063.298
TOPLAM KAYNAKLAR
84.933.203 58.054.504


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 17.586.878 879.433
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.586.878 879.433
BRÜT KAR (ZARAR)
17.586.878 879.433
Genel Yönetim Giderleri
15-16 -4.320.185 -3.499.683
Pazarlama Giderleri
15-16 -381.496 -295.836
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 15.614.633 6.899.930
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -8.426.018 -113.214
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.073.812 3.870.630
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.073.812 3.870.630
Finansman Gelirleri
18 219.487 34.576
Finansman Giderleri
-19.313 -37.632
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.273.986 3.867.574
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.099.748 -1.350.598
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -5.099.748 -1.350.598
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.174.238 2.516.976
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.174.238 2.516.976
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.174.238 2.516.976
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-15.941 -9.097
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -19.926 -11.371
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.985 2.274
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 3.985 2.274
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.941 -9.097
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.158.297 2.507.879
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.158.297 2.507.879http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751758


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.042 Değişim: 3,14% Hacim : 44.709 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.959 19.01.2022 Yüksek 2.044
Açılış: 1.979
13,4085 Değişim: -0,89%
Düşük 13,3510 19.01.2022 Yüksek 13,6313
Açılış: 13,5294
15,2317 Değişim: -0,56%
Düşük 15,1584 19.01.2022 Yüksek 15,4578
Açılış: 15,3172
795,26 Değişim: 0,73%
Düşük 785,56 19.01.2022 Yüksek 796,36
Açılış: 789,47
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.