" />

KAP ***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 - 17:15
KAP ***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.400.000 270.236 5.485.183 36.155.419 36.155.419
Transferler
5.485.183 -5.485.183
Dönem Karı (Zararı)
2.516.976 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.097 -9.097 -9.097
Sermaye Arttırımı
6.400.000 6.400.000 6.400.000
Dönem Sonu Bakiyeler
36.800.000 -9.097 5.755.419 2.516.976 45.063.298 45.063.298
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.800.000 -9.097 5.755.419 2.516.976 45.063.298 45.063.298
Transferler
2.516.976 -2.516.976
Dönem Karı (Zararı)
1.827.463 1.827.463 1.827.463
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.078 9.078 9.078
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
36.800.000 -19 0 8.272.395 1.827.463 46.899.839 0 46.899.839


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.959.950 861.985
Dönem Karı (Zararı)
1.827.463 2.411.437
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.405.617 -3.282.398
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
63.439 130.362
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
56.706 55.837
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
56.706 55.837
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.056.639 -3.872.249
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.056.639 -3.872.249
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
530.877 403.652
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.538.104 1.732.946
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.761.437 -1.319.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.761.437 -1.319.342
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-88.105
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.299.541 1.205.738
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.299.541 1.205.738
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.934.655
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.934.655
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.959.950 861.985
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -239.010
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-239.010
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-239.010
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.207 -5.421
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Ödenen Faiz
4.262 -5.421
Alınan Faiz
-32.469
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.931.743 617.554
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.056.639 3.872.249
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.988.382 4.489.803
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
38.221.719 33.731.916
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.210.101 38.221.719


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 46.002.997 40.820.604
Ticari Alacaklar
18.628.500 14.703.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 18.628.500 14.703.674
Diğer Alacaklar
7.849 6.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 7.849 6.064
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 1.099 1.120
ARA TOPLAM
64.640.445 55.531.462
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
64.640.445 55.531.462
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
762.928 759.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 762.928 759.337
Maddi Duran Varlıklar
7 573.726 603.229
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 1.058.401 1.078.841
Peşin Ödenmiş Giderler
0 81.635
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 81.635
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.395.055 2.523.042
TOPLAM VARLIKLAR
67.035.500 58.054.504
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17.013 13.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17.013 13.127
Ticari Borçlar
13.120.814 9.794.637
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 13.120.814 9.794.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 90.088 80.045
Diğer Borçlar
3.014.135 43.522
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3,6 3.014.135 43.522
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.836 11.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 15.836 11.177
ARA TOPLAM
16.257.886 9.942.508
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.257.886 9.942.508
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
40.870 25.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 40.870 25.921
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 3.836.905 3.022.777
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.877.775 3.048.698
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.135.661 12.991.206
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
46.899.839 45.063.298
Ödenmiş Sermaye
13 40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 -3.200.000 -3.200.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-19 -9.097
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19 -9.097
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19 -9.097
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 8.272.395 5.755.419
Net Dönem Karı veya Zararı
1.827.463 2.516.976
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
46.899.839 45.063.298
TOPLAM KAYNAKLAR
67.035.500 58.054.504


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
761.714 386.621
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
761.714 386.621
BRÜT KAR (ZARAR)
761.714 386.621
Genel Yönetim Giderleri
-996.090 -968.149
Pazarlama Giderleri
-86.658 -125.742
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.870.363 3.921.461
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-228.274
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.321.055 3.214.191
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.321.055 3.214.191
Finansman Gelirleri
32.469
Finansman Giderleri
-4.262 -12.305
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.349.262 3.201.886
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-530.877 -790.450
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-530.877 -790.450
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.818.385 2.411.436
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.818.385 2.411.436
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.818.385 2.411.436
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.078 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
9.078 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.078 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.827.463 2.411.436
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.827.463 2.411.436http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679830


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.