KAP ***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2020 - 00:04
KAP ***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Finansal Rapor

***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
454.000.000 -135.896 1.430.589 42.155.576 25.439.654 522.889.923 522.889.923
Transferler
25.439.654 -25.439.654 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-541.875 -133.868.680 -134.410.555 -134.410.555
Sermaye Arttırımı
76.000.000 76.000.000 76.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
17 530.000.000 -677.771 1.430.589 67.595.230 -133.868.680 464.479.368 464.479.368
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
530.000.000 -677.771 1.430.589 67.595.230 -133.868.680 464.479.368 464.479.368
Transferler
-133.868.680 133.868.680 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-96.767 -52.728.612 -52.825.379 -52.825.379
Sermaye Arttırımı
132.500.000 132.500.000 132.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
17 662.500.000 -774.538 1.430.589 -66.273.450 -52.728.612 544.153.989 544.153.989


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
279.295.181 93.207.230
Dönem Karı (Zararı)
-52.728.612 -133.868.680
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
463.082.791 456.338.308
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 97.520.727 35.980.844
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.170.378 10.620.931
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.170.378 10.620.931
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.980.804 1.553.173
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.980.804 1.553.173
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
344.297.108 276.845.184
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -14.242.127 -8.862.294
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 218.810.319 88.367.610
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 45.920.454 79.018.244
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 93.808.462 118.321.624
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-11.230.224 121.402.497
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.275.193 7.031.415
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9 -754.166 171.809
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -6.521.027 6.859.606
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -14.139.628 -36.443.387
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
51.541.399 40.286.063
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-782.580 -938.412
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-142.358.190 -236.490.075
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.930.444 -80.991.874
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.008.156 -30.315.821
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-51.922.288 -50.676.053
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-106.695.503 -71.916.934
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.219.639 3.577.832
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.639.622 -6.601.481
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30.859.261 10.179.313
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.942.649 -4.321.316
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -4.321.316
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.942.649 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.894.531 -82.837.783
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-27.684.488 -92.582.877
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12.789.957 9.745.094
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
267.995.989 85.979.553
Alınan Faiz
14.215.192 8.862.294
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -817.430 -567.101
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.098.570 -1.067.516
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-28.611.642 -85.398.508
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.924.016 3.006.628
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -41.033.988 -88.405.136
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 70.330 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -572.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-151.618.303 -23.524.280
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.304.245 76.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.304.245 76.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.049.723.351 1.497.510.502
Kredilerden Nakit Girişleri
2.049.723.351 1.497.510.502
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.101.020.008 -1.487.453.669
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.101.020.008 -1.487.453.669
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -49.309.212 0
Ödenen Faiz
-77.316.679 -109.581.113
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
99.065.236 -15.715.558
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
99.065.236 -15.715.558
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 20.284.267 35.999.825
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 119.349.503 20.284.267


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 119.376.438 20.284.267
Ticari Alacaklar
623.595.057 642.054.695
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,5 64.088.927 56.080.771
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 559.506.130 585.973.924
Diğer Alacaklar
766.538 10.709.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 766.538 10.709.187
Türev Araçlar
16 0 21.250.413
Stoklar
7 372.729.490 266.033.987
Peşin Ödenmiş Giderler
8 42.909.502 64.638.730
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 2.012.613 1.067.516
Diğer Dönen Varlıklar
1.322.459 1.497.010
ARA TOPLAM
1.162.712.097 1.027.535.805
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.162.712.097 1.027.535.805
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
10.817.375 27.406.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 10.817.375 27.406.133
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 57.117.000 55.558.330
Maddi Duran Varlıklar
10 416.216.336 429.303.695
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 197.707.507 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.108.041 4.882.930
Şerefiye
1.236.076 1.236.076
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 4.871.965 3.646.854
Peşin Ödenmiş Giderler
8 147.468.973 204.809.912
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 44.736.869 28.939.389
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
880.172.101 750.900.389
TOPLAM VARLIKLAR
2.042.884.198 1.778.436.194
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
461.158.199 441.786.158
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
461.158.199 441.786.158
Banka Kredileri
13 409.967.134 441.786.158
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
13 51.191.065 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
73.319.363 184.046.193
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.906.813 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5,13 3.906.813 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
69.412.550 184.046.193
Banka Kredileri
13 56.948.116 184.046.193
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 12.464.434 0
Ticari Borçlar
472.632.600 397.492.507
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 3.196.544 4.836.166
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 469.436.056 392.656.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 3.783.482 3.082.033
Diğer Borçlar
102.910.161 93.104.986
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 102.910.161 93.104.986
Türev Araçlar
16 338.579 28.110.019
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
784.618 587.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
784.618 587.012
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
582.802 102.615
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.354.947 5.361.755
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.381.088 1.771.201
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.973.859 3.590.554
ARA TOPLAM
1.121.864.751 1.153.673.278
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.121.864.751 1.153.673.278
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
370.400.797 156.195.755
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
29.181.237 106.195.755
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5,13 29.181.237 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 0 106.195.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
341.219.560 50.000.000
Banka Kredileri
13 200.000.000 50.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 141.219.560 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.082.863 1.380.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.082.863 1.380.441
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.381.798 2.707.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 3.381.798 2.707.352
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
376.865.458 160.283.548
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.498.730.209 1.313.956.826
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
544.153.989 464.479.368
Ödenmiş Sermaye
17 662.500.000 530.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-774.538 -677.771
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-774.538 -677.771
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -774.538 -677.771
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 1.430.589 1.430.589
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-66.273.450 67.595.230
Net Dönem Karı veya Zararı
-52.728.612 -133.868.680
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
544.153.989 464.479.368
TOPLAM KAYNAKLAR
2.042.884.198 1.778.436.194


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 8.587.682.828 8.116.980.924
Satışların Maliyeti
18 -8.226.502.706 -7.790.681.484
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
361.180.122 326.299.440
BRÜT KAR (ZARAR)
361.180.122 326.299.440
Genel Yönetim Giderleri
20 -34.706.086 -23.084.192
Pazarlama Giderleri
19 -229.087.423 -203.644.917
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 126.488.287 135.171.971
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -59.696.240 -115.160.672
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
164.178.660 119.581.630
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.775.269 938.412
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -171.809
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
166.953.929 120.348.233
Finansman Gelirleri
22 6.521.027 0
Finansman Giderleri
22 -240.343.196 -290.660.300
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-66.868.240 -170.312.067
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
14.139.628 36.443.387
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -1.633.660 -622.007
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 15.773.288 37.065.394
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-52.728.612 -133.868.680
DÖNEM KARI (ZARARI)
-52.728.612 -133.868.680
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-52.728.612 -133.868.680
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç (Kayıp) 24 -0,08000000 -0,25000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-96.767 -541.875
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -120.959 -677.344
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24.192 135.469
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 24.192 135.469
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-96.767 -541.875
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-52.825.379 -134.410.555
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-52.825.379 -134.410.555http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821588


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 1,68% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,6003 Değişim: 1,05%
Düşük 9,4804 22.10.2021 Yüksek 9,6637
Açılış: 9,5001
11,1804 Değişim: 0,91%
Düşük 11,0404 22.10.2021 Yüksek 11,2597
Açılış: 11,0798
553,58 Değişim: 1,53%
Düşük 544,56 22.10.2021 Yüksek 561,30
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.