KAP ***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.03.2023 - 13:24
KAP ***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kar Dağıtım Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 17.02.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 20.03.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
AYGAZ, TRAAYGAZ91E0 Peşin 1,0000000 100 10 0,9000000 90

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 27.03.2023 27.03.2023 29.03.2023 28.03.2023

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
AYGAZ, TRAAYGAZ91E0 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 20.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının kar dağıtım ile ilgili maddesi aşağıda yer almaktadır.
TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 4.733.385.000 TL ana ortaklığa ait net dönem kârı, VUK kayıtlarına göre ise 12.662.380,80 TL cari yıl kârı bulunduğu bulunduğu görülerek
Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2022 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2022 yılı için ayrılmaması,
TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 4.733.385.000 TL net dönem kârına 1.033.701,50 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kâr payı matrahının 4.734.418.701,50 TL olduğu VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 12.662.380,80 TL net dağıtılabilir kâr olduğu görülmüştür. Buna göre, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 17. maddesine ve 31 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası'na uygun olarak piyasa beklentileri, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak kâr payı dağıtımının
219.800.767,00 TL pay sahiplerine birinci kâr payı dağıtılması,
20.881.072,87 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,
Şeklinde gerçekleştirilmesi
Pay sahiplerine ödenecek temettü toplamı olan 219.800.767,00 TL'nin tamamının nakden ödenmesi
VUK'a göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 219.800.767,00 TL kâr payının 12.510.349,67 TL tutarının cari yıl diğer kazançlarından ve bakiye 207.290.417,33 TL'lik kâr payının ise olağanüstü yedeklerden karşılanmasının ve ayrılacak 20.881.072,87 TL'lik yedek akçenin ise 152.031,13 TL'lik kısmının dönem net kârından, bakiye 20.729.041,73 TL'nin ise olağanüstü yedeklerden karşılanması,
TFRS'ye göre oluşan kardan pay sahiplerine ödenen kâr payı ve ayrılan genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 4.492.703.160,14 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılması
-Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimî temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1,00 TL nominal değerli pay için %100,00000 oranında ve 1,00000 TL brüt=net nakit kâr payı
-Diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için %100,00000 oranında ve 1,00000 TL brüt %90,00000 oranında ve 0,90000 TL net nakit kâr payı ödenmesi
ve kar payı ödemesine 27 Mart 2023 tarihinden itibaren başlanması ile ilgili teklif oy birliği ile kabul edildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım_2022.pdf
EK: 2 Profit Distribution_2022.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AYGAZ A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 219.800.767
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 359.341.078,56
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 4.497.907.000 17.579.737,43
4. Vergiler ( - ) -66.329.000 4.917.356,63
5. Net Dönem Kârı 4.733.385.000 12.662.380,8
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.733.385.000 12.662.380,8
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 4.733.385.000 12.662.380,8
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.033.701,5 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.734.418.701,5 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 219.800.767 10.990.038,35
* Nakit 219.800.767 10.990.038,35
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 1.520.311,32
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 20.881.072,87 152.031,13
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 4.492.703.160,14 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 207.290.417,33

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 215.332.577,13 0 4,55 0,9 90
TOPLAM 215.332.577,13 0 4,55 0,9 90

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
* Kar dağıtımında imtiyazlı pay yoktur.
** Dağıtılan net kar payı hesaplaması Kar payı dağıtımında istisnaya tabi herhangi bir kazanç bulunmadığından tam mükellef gerçek kişilere isabet eden kısım üzerinden % 10 stopaj uygulanacaktır. 2022 yılında yapılan kar payı ödemelerinin %79,67 oranındaki payların tam mükellef kurumlara yapıldığı, diğer % 20,33 oranındaki payların tamamının ise tam mükellef gerçek kişilerden oluştuğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126227


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.