KAP ***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2022 - 20:57
KAP ***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 1.340.579.006 603.386.463
Satışların Maliyeti
28 -1.212.480.092 -559.233.428
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
128.098.914 44.153.035
BRÜT KAR (ZARAR)
128.098.914 44.153.035
Genel Yönetim Giderleri
29 -4.235.264 -2.656.590
Pazarlama Giderleri
29 -26.977.397 -11.154.584
Araştırma ve Geliştirme Giderleri

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 31.081.824 6.549.396
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -29.796.504 -7.378.225
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
98.171.573 29.513.032
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 440.092 31.193
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
98.611.665 29.544.225
Finansman Gelirleri
33 10.597.085 6.655.110
Finansman Giderleri
33 -62.684.114 -15.981.377
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
46.524.636 20.217.958
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.634.888 -4.791.276
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -11.022.886 -3.787.696
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 387.998 -1.003.580
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35.889.748 15.426.682
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.889.748 15.426.682
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
Ana Ortaklık Payları
27 35.889.748 15.426.682
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,02388000 0,01027000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-55.186.156 -30.263.008
Dönem Karı (Zararı)
35.889.748 15.426.682
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
35.889.748 15.426.682
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-138.851 3.442.659
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17 2.637.726 2.128.761
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9 1.113.468 -52.503
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.113.468 -52.503
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 794.411 233.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 418.633 233.767
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
375.778 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9 199.531 131.133
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler

Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler

Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
9 731 -5.849
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
9 198.800 136.982
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler

Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -515.780 1.001.501
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.368.207 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -4.222.090 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
15 -146.117 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-92.405.545 -50.840.850
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 0 802.636
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9-37 -34.794.332 7.465.544
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
37 8.436 3.346
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -34.802.768 7.462.198
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10-37 -1.911.406 160.807
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
37 -799.748 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -1.111.658 160.807
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler

Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)

Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -92.251.944 -11.205.149
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 1.829.271 -39.199.600
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.798.551 -13.574.178
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.798.551 -13.574.178
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 1.274.896 176.774
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10-37 147.430 702.943
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
37 -589.782 688.342
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 737.212 14.601
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 43.337.645 5.636.497
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -11.835.656 -1.807.124
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -11.835.656 -2.040.204
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 0 233.080
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-56.654.648 -31.971.509
Ödenen Temettüler

Alınan Temettüler

Alınan Faiz

Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları

Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 1.468.492 1.708.501
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.722.490 -6.410.326
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri

Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16-17 8.109.645 1.690.274
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16-17 -16.230.991 -8.021.717
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 398.856 150.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 0 -228.883
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
67.419.016 46.556.813
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri

İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları

İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 69.873.246 47.458.223
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış

İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış

Ödenen Temettüler
27 -2.454.230 -751.410
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -150.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.510.370 9.883.479
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.510.370 9.883.479
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.396.567 15.513.088
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.906.937 25.396.567


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 29.906.937 25.396.567
Finansal Yatırımlar

Ticari Alacaklar
58.037.961 24.555.897
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 0 8.436
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 58.037.961 24.547.461
Diğer Alacaklar
1.982.529 84.260
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
37 799.748 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.182.781 84.260
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar

Stoklar
12 129.786.970 37.535.026
Peşin Ödenmiş Giderler
13 47.728.439 47.869.922
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 47.728.439 47.869.922
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar

Diğer Dönen Varlıklar
26 14.158.108 2.322.452
ARA TOPLAM
281.600.944 137.764.124
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
281.600.944 137.764.124
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar

Ticari Alacaklar
9 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 0 0
Diğer Alacaklar
10 101.876 88.739
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 101.876 88.739
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 1.258.615 1.512.498
Maddi Duran Varlıklar
16 36.881.813 21.866.030
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 0 5.453.298
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 217.249 72.880
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.078.475 2.766.263
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 1.926.927 1.552.268
Diğer Duran Varlıklar

TOPLAM DURAN VARLIKLAR
41.464.955 33.311.976
TOPLAM VARLIKLAR
323.065.899 171.076.100
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 116.733.857 54.552.693
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 42.060.802 6.088.056
Diğer Finansal Yükümlülükler

Ticari Borçlar
4.777.771 2.978.489
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 4.777.771 2.978.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 2.160.160 885.264
Diğer Borçlar
1.691.330 1.543.900
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
37 653.821 1.243.603
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.037.509 300.297
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 56.498.340 13.160.695
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
56.498.340 13.160.695
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 3.176.993 1.708.501
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.295.840 1.804.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 502.093 386.332
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 1.793.747 1.417.969
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

ARA TOPLAM
229.395.093 82.721.899
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
229.395.093 82.721.899
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 3.650.657 31.931.321
Ticari Borçlar

Diğer Borçlar

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.687.751 873.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.687.751 873.751
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 735.547 876.668
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.073.955 33.681.740
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
235.469.048 116.403.639
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
87.596.851 54.672.461
Ödenmiş Sermaye
27 15.028.200 15.028.200
Sermaye Düzeltme Farkları
27 545.688 545.688
Geri Alınmış Paylar (-)

Paylara İlişkin Primler (İskontolar)

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-740.399 -229.271
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -740.399 -229.271
Diğer Kazançlar (Kayıplar)

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 4.948.306 4.347.878
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 31.925.308 19.553.284
Net Dönem Karı veya Zararı
35.889.748 15.426.682
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
87.596.851 54.672.461
TOPLAM KAYNAKLAR
323.065.899 171.076.100


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 15.028.200 545.688 -334.163 72.998 1.975.695 20.772.861 2.054.016 40.115.295 40.115.295
Transferler
2.372.183 -318.167 -2.054.016
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
104.892 -72.998 15.426.682 15.458.576 15.458.576
Kar Payları
-751.410 -751.410 -751.410
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-150.000 -150.000 -150.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27 15.028.200 545.688 -229.271 0 4.347.878 19.553.284 15.426.682 54.672.461 54.672.461
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 15.028.200 545.688 -229.271 4.347.878 19.553.284 15.426.682 54.672.461 54.672.461
Transferler
600.428 14.826.254 -15.426.682
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-511.128 35.889.748 35.378.620 35.378.620
Kar Payları
-2.454.230 -2.454.230 -2.454.230
Dönem Sonu Bakiyeler
27 15.028.200 545.688 -740.399 4.948.306 31.925.308 35.889.748 87.596.851 87.596.851


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
35.889.748 15.426.682
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-511.128 104.892
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -638.910 131.115
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
127.782 -26.223
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
35 127.782 -26.223
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -72.998
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -93.587
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -93.587
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 20.589
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-511.128 31.894
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.378.620 15.458.576
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
35.378.620 15.458.576http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009305


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.381 Değişim: 0,36% Hacim : 39.185 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.346 23.05.2022 Yüksek 2.398
Açılış: 2.392
15,9366 Değişim: 0,07%
Düşük 15,9172 24.05.2022 Yüksek 15,9422
Açılış: 15,9256
17,0236 Değişim: -0,07%
Düşük 16,8668 24.05.2022 Yüksek 17,0666
Açılış: 17,036
949,53 Değişim: 0,08%
Düşük 948,57 24.05.2022 Yüksek 950,62
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.