KAP ***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 18:27
KAP ***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
934.830.950 289.185.669
Satışların Maliyeti
13 -398.156.517 -183.273.539
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
536.674.433 105.912.130
BRÜT KAR (ZARAR)
536.674.433 105.912.130
Genel Yönetim Giderleri
13 -11.088.460 -6.699.446
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
86.810.135 20.055.963
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-167.391.360 -28.261.074
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
445.004.748 91.007.573
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 53.190.893 32.555.087
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
498.195.641 123.562.660
Finansman Gelirleri
15 24.109.427 18.398.263
Finansman Giderleri
15 -207.326.419 -121.975.394
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
314.978.649 19.985.529
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-59.353.317 -7.829.416
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-25.940.192 -2.800.157
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-33.413.125 -5.029.259
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
255.625.332 12.156.113
DÖNEM KARI (ZARARI)
255.625.332 12.156.113
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.991.701 3.913.079
Ana Ortaklık Payları
228.633.631 8.243.034
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

1000 adet pay başına (kayıp)/ kazanç 16 8,24000000 0,30000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
414.620.242 110.518.048
Dönem Karı (Zararı)
255.625.332 12.156.113
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
255.625.332 12.156.113
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
258.412.274 97.455.498
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5 42.474.411 26.895.437
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
192.182 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
192.182 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.849.249 956.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.849.249 956.658
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
48.307.526 34.588.482
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -3.904.977 -2.648.673
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
52.212.503 37.237.155
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
91.757.175 24.385.145
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
59.353.317 8.217.147
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
16.276.966 4.211.181
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.798.552 -1.798.552
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-82.111.584 625.555
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-62.750.887 -21.922.973
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
24.518.569 3.589.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-87.269.456 -25.512.614
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.510.544 -9.249.196
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.884.911 560.115
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
21.395.455 -9.809.311
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.515.068 23.071.622
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-42.860.375 492.748
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.332.314 18.486.465
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17.332.314 18.486.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
743.160 293.351
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.696.375 -12.420.695
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.001.104 -9.271.984
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
36.697.479 -3.148.711
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-34.267.647 1.874.233
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
431.926.022 110.237.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -321.992
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-17.305.780 602.874
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.152.551 -198.313
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -2.152.551 -147.391
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.590.680 -147.391
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-561.871 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -50.922
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0 -50.922
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-449.636.406 -98.268.579
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 71.608.716
Kredilerden Nakit Girişleri
9 0 71.608.716
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-361.695.963 -114.499.451
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -361.695.963 -114.499.451
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -1.340.953 -467.665
Ödenen Faiz
-90.504.467 -57.558.852
Alınan Faiz
15 3.904.977 2.648.673
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-37.168.715 12.051.156
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
16.305.508 4.211.181
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.863.207 16.262.337
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
243.718.101 71.513.984
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
222.854.894 87.776.321


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
222.854.894 243.718.101
Ticari Alacaklar
376.544.703 272.782.252
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 10.486.137 8.659.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
366.058.566 264.122.566
Diğer Alacaklar
86.196.790 95.179.076
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 22.651.212 10.091.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
63.545.578 85.087.627
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
8 81.572.173 62.495.681
Peşin Ödenmiş Giderler
42.766.495 28.569.569
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
42.766.495 28.569.569
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 387.999
Diğer Dönen Varlıklar
7 23.495.162 26.970.451
ARA TOPLAM
833.430.217 730.103.129
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
833.430.217 730.103.129
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Diğer Alacaklar
185.259.777 174.135.758
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
185.259.777 174.135.758
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
8 220.602.229 200.692.048
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 215.392.500 215.392.500
Maddi Duran Varlıklar
5 4.353.231.443 4.138.040.203
Kullanım Hakkı Varlıkları
5 18.144.656 18.427.548
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19.374.121 18.772.154
Şerefiye
17.461.935 17.461.935
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 1.912.186 1.310.219
Peşin Ödenmiş Giderler
38.603.162 9.160.511
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
36.773.751 7.032.822
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.829.411 2.127.689
Ertelenmiş Vergi Varlığı
75.036.874 70.897.943
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.126.057.170 4.845.931.073
TOPLAM VARLIKLAR
5.959.487.387 5.576.034.202
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 350.545.918 441.453.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
350.545.918 441.453.131
Banka Kredileri
338.308.622 428.955.999
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12.237.296 12.497.132
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 474.353.179 530.518.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
474.353.179 530.518.154
Banka Kredileri
474.353.179 530.518.154
Diğer Finansal Yükümlülükler
18.064 18.064
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
18.064 18.064
Ticari Borçlar
176.418.446 120.202.943
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
176.418.446 120.202.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.827.563 1.080.258
Diğer Borçlar
51.059.829 6.132.271
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 24.002 1.025.106
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
51.035.827 5.107.165
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.910.536 44.377.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.910.536 44.377.217
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26.519.933 17.439.523
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.115.003 759.834
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.115.003 759.834
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.321.292 16.504.514
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.321.292 16.504.514
ARA TOPLAM
1.098.089.763 1.178.485.909
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.098.089.763 1.178.485.909
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.545.374.493 2.507.552.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.545.374.493 2.507.552.673
Banka Kredileri
2.529.698.134 2.488.982.973
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15.676.359 18.569.700
Diğer Borçlar
445.410 445.410
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 445.410 445.410
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 599.517
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 599.517
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.249.329 5.766.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7.249.329 5.766.069
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
106.955.201 69.945.907
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.660.024.433 2.584.309.576
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.758.114.196 3.762.795.485
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.998.325.680 1.649.990.180
Ödenmiş Sermaye
12 277.500.000 277.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
232.214 232.214
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
146.857.720 146.849.064
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
146.857.720 146.849.064
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
149.514.341 149.514.341
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.656.621 -2.665.277
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.303.783.300 1.184.090.087
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.303.783.300 1.184.090.087
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 71.893.619 71.893.619
Yasal Yedekler
71.893.619 71.893.619
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-30.574.804 -142.229.998
Net Dönem Karı veya Zararı
228.633.631 111.655.194
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
203.047.511 163.248.537
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.201.373.191 1.813.238.717
TOPLAM KAYNAKLAR
5.959.487.387 5.576.034.202


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
277.500.000 232.214 28.814.297 -2.620.724 555.518.847 71.893.619 -50.706.026 -91.523.972 789.108.255 81.164.815 870.273.070
Transferler
-91.523.972 91.523.972
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.154.417 71.219.879 8.243.034 80.617.330 11.589.079 92.206.409
Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
277.500.000 232.214 28.814.297 -1.466.307 626.738.726 71.893.619 -142.229.998 8.243.034 869.725.585 92.753.894 962.479.479
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
277.500.000 232.214 149.514.341 -2.665.277 1.184.090.087 71.893.619 -142.229.998 111.655.194 1.649.990.180 163.248.537 1.813.238.717
Transferler
111.655.194 -111.655.194
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.656 119.693.213 228.633.631 348.335.500 39.798.974 388.134.474
Dönem Sonu Bakiyeler
277.500.000 232.214 149.514.341 -2.656.621 1.303.783.300 71.893.619 -30.574.804 228.633.631 1.998.325.680 203.047.511 2.201.373.191


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
255.625.332 12.156.113
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.656 1.154.417
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.820 1.443.021
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.164 -288.604
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.164 -288.604
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
132.500.486 78.895.879
Yabancı Para Çevrim Farkları
132.500.486 78.895.879
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
132.500.486 78.895.879
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
132.509.142 80.050.296
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
388.134.474 92.206.409
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
39.798.974 11.589.079
Ana Ortaklık Payları
348.335.500 80.617.330http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028556


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.392 Değişim: 2,23% Hacim : 86.458 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.320 13.06.2024 Yüksek 10.450
Açılış: 10.320
32,3334 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2141 13.06.2024 Yüksek 32,4069
Açılış: 32,3077
34,9484 Değişim: 0,05%
Düşük 34,7800 13.06.2024 Yüksek 35,2262
Açılış: 34,9325
2.394,22 Değişim: -0,87%
Düşük 2.383,28 13.06.2024 Yüksek 2.417,46
Açılış: 2.415,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.