" />

KAP ***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 - 19:07
KAP ***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 571.157.450 243.269.892 281.971.781 121.052.447
Satışların Maliyeti
14 -353.460.610 -148.494.770 -170.187.071 -73.834.932
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
217.696.840 94.775.122 111.784.710 47.217.515
BRÜT KAR (ZARAR)
217.696.840 94.775.122 111.784.710 47.217.515
Genel Yönetim Giderleri
14 -15.193.304 -12.203.897 -8.493.858 -5.732.307
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
54.160.531 32.800.202 34.104.568 16.584.066
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-62.956.726 -20.399.802 -34.695.652 -12.275.358
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
193.707.341 94.971.625 102.699.768 45.793.916
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 48.757.078 37.185.110 16.201.991 15.471.352
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
242.464.419 132.156.735 118.901.759 61.265.268
Finansman Giderleri
16 -183.563.770 -177.833.564 -79.986.639 -17.859.947
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
58.900.649 -45.676.829 38.915.120 43.405.321
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.976.095 -3.318.888 -8.146.679 -2.806.281
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-7.813.401 -4.263.222 -5.013.244 -1.792.294
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-8.162.694 944.334 -3.133.435 -1.013.987
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
42.924.554 -48.995.717 30.768.441 40.599.040
DÖNEM KARI (ZARARI)
42.924.554 -48.995.717 30.768.441 40.599.040
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.505.377 -3.917.926 1.592.298 3.268.431
Ana Ortaklık Payları
37.419.177 -45.077.791 29.176.143 37.330.609
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

1.000 adet pay başına (kayıp)/kazanç 17 1,35000000 -1,62000000 1,05000000 1,35000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
236.009.831 197.297.036
Dönem Karı (Zararı)
42.924.554 -48.995.717
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
42.924.554 -48.995.717
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
230.847.206 187.041.863
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3,5,14 56.721.600 38.814.342
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 9.468
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 9.468
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.010.819 939.945
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.010.819 939.945
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
75.627.591 59.035.779
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -4.949.906 -563.551
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
80.577.497 59.599.330
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
77.583.896 98.565.674
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15.976.095 3.318.888
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
7.524.309 -10.045.129
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.597.104 -3.597.104
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.648.722 73.888.170
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.114.423 8.314.190
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.562.507 4.086.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.551.916 4.227.536
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.470.489 32.365.146
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
998.198 3.770.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.468.687 28.594.438
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
8.859.318 12.091.499
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.105.661 2.498.342
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.838.595 10.507.747
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.838.595 10.507.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
206.104 86.642
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.019.149 6.434.149
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.331.058 3.064.168
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-688.091 3.369.981
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-394.673 1.590.455
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
253.123.038 211.934.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-321.992 -142.423
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-16.791.215 -14.494.857
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-315.798 -102.207.584
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-330.867 -12.510.976
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -315.955 -12.483.185
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -14.912 -27.791
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
15.069 -89.696.608
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
15.069 -89.696.608
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-211.743.870 -26.091.671
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
74.668.250 148.427.937
Kredilerden Nakit Girişleri
10 74.668.250 148.427.937
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-211.511.354 -119.919.701
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -211.511.354 -119.919.701
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -3.676.760 -1.371.882
Ödenen Faiz
-76.173.912 -53.791.576
Alınan Faiz
16 4.949.906 563.551
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.950.163 68.997.781
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
7.500.031 2.607.365
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.450.194 71.605.146
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
71.513.984 19.550.506
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
102.964.178 91.155.652


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
102.964.178 71.513.984
Ticari Alacaklar
59.784.176 56.325.130
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 4.957.954 3.430.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
54.826.222 52.894.901
Diğer Alacaklar
25.739.833 18.755.479
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 23.302 20.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
25.716.531 18.735.228
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
8 49.150.478 34.977.014
Peşin Ödenmiş Giderler
8.097.108 4.683.062
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 140.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 7.957.108 4.683.062
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.019.949 2.154.447
Diğer Dönen Varlıklar
7 14.074.593 14.942.824
ARA TOPLAM
261.830.315 203.351.940
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
261.830.315 203.351.940
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Diğer Alacaklar
117.226.642 101.853.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
117.226.642 101.853.003
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
8 149.349.372 141.288.778
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 16.500.000 16.500.000
Maddi Duran Varlıklar
5 3.076.205.419 2.784.297.344
Kullanım Hakkı Varlıkları
5 14.371.418 7.591.558
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.407.763 18.334.846
Şerefiye
17.461.935 17.461.935
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 945.828 872.911
Peşin Ödenmiş Giderler
9 687.888 702.957
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
687.888 702.957
Ertelenmiş Vergi Varlığı
49.505.495 47.318.960
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.442.666.405 3.118.299.854
TOPLAM VARLIKLAR
3.704.496.720 3.321.651.794
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 230.947.462 245.873.768
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
230.947.462 245.873.768
Banka Kredileri
220.229.807 235.684.582
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10.717.655 10.189.186
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 329.119.341 250.591.390
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
329.119.341 250.591.390
Banka Kredileri
329.119.341 250.591.390
Diğer Finansal Yükümlülükler
18.064 18.064
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
18.064 18.064
Ticari Borçlar
36.914.153 29.922.851
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
36.914.153 29.922.851
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.195.937 937.204
Diğer Borçlar
33.902.259 38.851.635
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 27.933.881 32.536.691
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.968.378 6.314.944
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.547.401 7.942.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.547.401 7.942.074
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
7.643.849 16.621.663
Kısa Vadeli Karşılıklar
966.215 895.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
966.215 895.369
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
225.834 148.427
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
225.834 148.427
ARA TOPLAM
648.480.515 591.802.445
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
648.480.515 591.802.445
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 1.939.603.481 1.801.563.558
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.939.603.481 1.801.563.558
Banka Kredileri
1.919.884.029 1.782.952.816
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19.719.452 18.610.742
Diğer Borçlar
445.410 445.410
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 445.410 445.410
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.196.621 7.793.725
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.196.621 7.793.725
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.115.354 4.489.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.115.354 4.489.796
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
55.881.265 45.283.790
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.005.242.131 1.859.576.279
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.653.722.646 2.451.378.724
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
953.061.766 789.108.255
Ödenmiş Sermaye
13 277.500.000 277.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
232.214 232.214
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27.186.553 26.193.573
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27.186.553 26.193.573
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
28.814.297 28.814.297
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.627.744 -2.620.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
681.060.201 555.518.847
Yabancı Para Çevrim Farkları
681.060.201 555.518.847
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 71.893.619 71.893.619
Yasal Yedekler
71.893.619 71.893.619
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-142.229.998 -50.706.026
Net Dönem Karı veya Zararı
37.419.177 -91.523.972
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
97.712.308 81.164.815
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.050.774.074 870.273.070
TOPLAM KAYNAKLAR
3.704.496.720 3.321.651.794


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
277.500.000 232.214 28.814.297 -2.702.813 353.853.527 71.893.619 -64.019.709 21.035.761 686.606.896 68.403.270 755.010.166
Transferler
21.035.761 -21.035.761
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
643.099 81.916.415 -45.077.791 37.481.723 4.993.186 42.474.909
Kar Payları
-1.979.539 -1.979.539
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-7.722.078 -7.722.078 1.222.078 -6.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
277.500.000 232.214 28.814.297 -2.059.714 435.769.942 71.893.619 -50.706.026 -45.077.791 716.366.541 72.638.995 789.005.536
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
277.500.000 232.214 28.814.297 -2.620.724 555.518.847 71.893.619 -50.706.026 -91.523.972 789.108.255 81.164.815 870.273.070
Transferler
-91.523.972 91.523.972
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
992.980 125.541.354 37.419.177 163.953.511 19.015.932 182.969.443
Kar Payları
-2.468.439 -2.468.439
Dönem Sonu Bakiyeler
277.500.000 232.214 28.814.297 -1.627.744 681.060.201 71.893.619 -142.229.998 37.419.177 953.061.766 97.712.308 1.050.774.074


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
42.924.554 -48.995.717 30.768.441 40.599.040
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
992.980 643.099 -161.437 -163.658
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.241.226 824.486 -201.795 -209.818
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-248.246 -181.387 40.358 46.160
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-248.246 -181.387 40.358 46.160
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
139.051.909 90.827.527 60.156.030 82.303.741
Yabancı Para Çevrim Farkları
139.051.909 90.827.527 60.156.030 82.303.741
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
140.044.889 91.470.626 59.994.593 82.140.083
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
182.969.443 42.474.909 90.763.034 122.739.123
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.015.932 4.993.186 7.426.853 11.490.801
Ana Ortaklık Payları
163.953.511 37.481.723 83.336.181 111.248.322http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959444


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.