" />

KAP ***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 20:51
KAP ***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 513.054.137 778.191.877
Satışların Maliyeti
21,22 -316.067.093 -607.987.680
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
196.987.044 170.204.197
BRÜT KAR (ZARAR)
196.987.044 170.204.197
Genel Yönetim Giderleri
22 -23.757.602 -19.372.429
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 34.791.881 22.053.682
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -20.398.359 -22.533.438
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
187.622.964 150.352.012
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 35.622.047 65.499.861
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
223.245.011 215.851.873
Finansman Giderleri
25 -180.662.089 -238.037.036
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
42.582.922 -22.185.163
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-22.216.869 -27.391.964
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -14.212.030 -15.953.860
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -8.004.839 -11.438.104
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.366.053 -49.577.127
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.366.053 -49.577.127
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-669.708 92.812
Ana Ortaklık Payları
21.035.761 -49.669.939
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

1.000 adet pay başına kazanç/kayıp 27 1,01000000 -2,90000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

290.458.596 114.307.328
Dönem Karı (Zararı)
20.366.053 -49.577.127
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20.366.053 -49.577.127
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
285.301.258 276.694.155
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3,9,10,13,22 72.588.620 64.635.203
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
125.259 -259.594
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
125.259 -259.594
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
824.532 639.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
824.532 639.617
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
126.442.575 134.285.972
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -4.891.562 -3.562.926
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
131.334.137 137.848.898
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
33.149.717 54.491.852
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.500.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 -2.500.000 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 22.216.869 27.391.964
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
39.647.893 -3.041.136
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 5.744.484
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
24 -7.194.207 -7.194.207
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.011.965 -102.946.221
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
52.222.252 -5.942.692
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.084.157 7.888.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
41.138.095 -13.831.299
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
32.954.229 50.687.956
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
270.972 -15.590.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
32.683.257 66.278.925
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
12.513.414 20.858.947
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-21.943.433 -298.281
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.897.723 -21.925.684
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-19.299.344 -10.082.343
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-21.598.379 -11.843.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.569 304.080
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.054.039 -149.195.943
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-38.000.098 -148.353.819
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-53.941 -842.124
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.815.234 2.565.396
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
299.655.346 124.170.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -1.466.629 -519.657
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.730.121 -9.343.822
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.854.270 -21.067.710
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 13.546.855
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.943.775 -30.314.499
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -4.909.089 -30.163.649
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -34.686 -150.850
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-910.495 -4.300.066
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-910.495 -4.300.066
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-388.110.085 -229.561.373
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.224.713 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.224.713 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
191.860.733 282.117.648
Kredilerden Nakit Girişleri
15 191.860.733 282.117.648
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-425.721.224 -393.711.946
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -425.721.224 -364.221.946
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -29.490.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-327.051 0
Ödenen Temettüler
0 -2.229.944
Ödenen Faiz
-175.038.818 -119.300.057
Alınan Faiz
25 4.891.562 3.562.926
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-103.505.759 -136.321.755
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.846.545 3.041.136
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-101.659.214 -133.280.619
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
121.209.720 254.490.339
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.550.506 121.209.720


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
30 19.550.506 121.209.720
Ticari Alacaklar
5 25.056.457 73.533.759
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,5 1.769.751 2.727.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 23.286.706 70.806.632
Diğer Alacaklar
6 4.483.914 4.706.208
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4,6 14.952 13.552
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.468.962 4.692.656
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
14 27.035.467 17.240.073
Peşin Ödenmiş Giderler
4.368.146 3.930.068
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 4.368.146 3.930.068
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.144.570 40.364
Diğer Dönen Varlıklar
8 100.437.444 130.265.646
ARA TOPLAM
182.076.504 350.925.838
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
182.076.504 350.925.838
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Diğer Alacaklar
6 68.655.483 59.888.813
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4,6 3.388.844 3.661.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 65.266.639 56.227.597
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
14 146.808.569 149.266.526
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 16.500.000 0
Maddi Duran Varlıklar
9 2.141.325.018 2.040.200.205
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 6.667.146 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
26.325.587 26.551.494
Şerefiye
11 17.461.935 17.461.935
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 8.863.652 9.089.559
Peşin Ödenmiş Giderler
21.895.887 390.532
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 21.895.887 390.532
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 36.890.354 40.400.915
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.465.480.452 2.317.110.893
TOPLAM VARLIKLAR
2.647.556.956 2.668.036.731
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
188.984.654 207.720.061
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
188.984.654 207.720.061
Banka Kredileri
15 179.900.091 201.214.742
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 9.084.563 6.505.319
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 209.671.222 188.985.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 209.671.222 188.985.658
Banka Kredileri
15 209.671.222 188.985.658
Diğer Finansal Yükümlülükler
18.064 18.064
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
18.064 18.064
Ticari Borçlar
5 18.964.989 59.538.995
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,5 3.942.587 23.241.931
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 15.022.402 36.297.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 628.300 619.731
Diğer Borçlar
6 16.139.898 138.650.763
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4,6 13.837.219 136.259.892
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 2.302.679 2.390.871
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.293.978 10.109.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 7.293.978 10.109.211
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 13.347.090 6.865.181
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.028.278 938.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.028.278 938.073
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
64.326 30.075
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
64.326 30.075
ARA TOPLAM
456.140.799 613.475.812
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
456.140.799 613.475.812
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 1.383.164.276 1.442.857.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 1.383.164.276 1.442.857.822
Banka Kredileri
15 1.357.061.608 1.414.662.074
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 26.102.668 28.195.748
Diğer Borçlar
445.410 445.410
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 445.410 445.410
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.987.933 22.182.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 14.987.933 22.182.141
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.297.212 3.084.486
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 4.297.212 3.084.486
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 33.511.160 29.406.145
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.436.405.991 1.497.976.004
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.892.546.790 2.111.451.816
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
686.606.896 479.652.307
Ödenmiş Sermaye
19 277.500.000 171.042.300
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
232.214 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26.111.484 39.284.579
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.111.484 39.284.579
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 28.814.297 40.431.627
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.702.813 -1.147.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
353.853.527 279.044.334
Yabancı Para Çevrim Farkları
20 353.853.527 279.044.334
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 71.893.619 71.893.619
Yasal Yedekler
19 71.893.619 71.893.619
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-64.019.709 -31.942.586
Net Dönem Karı veya Zararı
21.035.761 -49.669.939
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
68.403.270 76.932.608
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
755.010.166 556.584.915
TOPLAM KAYNAKLAR
2.647.556.956 2.668.036.731


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
171.042.300 40.431.627 -858.333 113.243.708 71.893.619 -62.118.845 35.085.883 368.719.959 57.819.825 426.539.784
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-228.426 -228.426 -228.426
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
171.042.300 40.431.627 -858.333 113.243.708 71.893.619 -62.347.271 35.085.883 368.491.533 57.819.825 426.311.358
Transferler
35.085.883 -35.085.883
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-288.715 165.800.626 -49.669.939 115.841.972 21.342.727 137.184.699
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.681.198 -4.681.198 -4.681.198
Kar Payları
-2.229.944 -2.229.944
Dönem Sonu Bakiyeler
171.042.300 40.431.627 -1.147.048 279.044.334 71.893.619 -31.942.586 -49.669.939 479.652.307 76.932.608 556.584.915
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
171.042.300 40.431.627 -1.147.048 279.044.334 71.893.619 -31.942.586 -49.669.939 479.652.307 76.932.608 556.584.915
Transferler
-49.669.939 49.669.939
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.555.765 70.175.021 21.035.761 89.655.017 2.080.320 91.735.337
Sermaye Arttırımı
106.457.700 106.457.700 106.457.700
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
232.214 232.214 232.214
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
4.634.172 5.975.486 10.609.658 -10.609.658 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-11.617.330 11.617.330
Dönem Sonu Bakiyeler
277.500.000 232.214 28.814.297 -2.702.813 353.853.527 71.893.619 -64.019.709 21.035.761 686.606.896 68.403.270 755.010.166


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20.366.053 -49.577.127
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20,26 -1.555.765 -288.715
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18,26 -1.945.028 -348.535
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
389.263 59.820
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 389.263 59.820
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
72.925.049 187.050.541
Yabancı Para Çevrim Farkları
72.925.049 187.050.541
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
71.369.284 186.761.826
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
91.735.337 137.184.699
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.080.320 21.342.727
Ana Ortaklık Payları
89.655.017 115.841.972http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826615


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,00% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.107 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,0945 Değişim: 0,05%
Düşük 33,0336 19.07.2024 Yüksek 33,1297
Açılış: 33,0783
36,0524 Değişim: -0,29%
Düşük 36,0265 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.584,06 Değişim: -0,65%
Düşük 2.575,99 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.