KAP ***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 - 19:52
KAP ***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 778.191.877 476.400.786
Satışların Maliyeti
20-21 -607.987.680 -386.305.219
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
170.204.197 90.095.567
BRÜT KAR (ZARAR)
170.204.197 90.095.567
Genel Yönetim Giderleri
21 -19.372.429 -11.548.010
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 22.053.682 13.700.063
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -22.533.438 -20.606.933
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
150.352.012 71.640.687
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 51.443.714 90.943.922
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
201.795.726 162.584.609
Finansman Giderleri
24 -223.980.889 -131.631.554
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-22.185.163 30.953.055
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 -27.391.964 5.464.511
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -15.953.860 -255.143
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -11.438.104 5.719.654
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-49.577.127 36.417.566
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-682.165
DÖNEM KARI (ZARARI)
-49.577.127 35.735.401
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
92.812 649.518
Ana Ortaklık Payları
-49.669.939 35.085.883
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

1.000 adet pay başına kayıp/kazanç 26 -2,90000000 2,05000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
171.042.300 -664.496 43.830.884 67.942.354 -29.882.861 -28.284.719 223.983.462 59.858.116 283.841.578
Transferler
3.951.265 -32.235.984 28.284.719 538.293 538.293
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
40.431.627 -230.365 69.412.824 35.085.883 144.699.969 9.696.000 154.395.969
Sermaye Arttırımı
861.999 861.999
Kar Payları
-1.739.391 -1.739.391
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
36.528 36.528 -11.395.192 -11.358.664
Dönem Sonu Bakiyeler
171.042.300 40.431.627 -858.333 113.243.708 71.893.619 -62.118.845 35.085.883 368.719.959 57.819.825 426.539.784
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
171.042.300 40.431.627 -858.333 113.243.708 71.893.619 -62.118.845 35.085.883 368.719.959 57.819.825 426.539.784
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-228.426 -228.426 -228.426
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
171.042.300 40.431.627 -858.333 113.243.708 71.893.619 -62.347.271 35.085.883 368.491.533 57.819.825 426.311.358
Transferler
35.085.883 -35.085.883
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-288.715 165.800.626 -49.669.939 115.841.972 21.342.727 137.184.699
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.681.198 -4.681.198 -4.681.198
Kar Payları
-2.229.944 -2.229.944
Dönem Sonu Bakiyeler
171.042.300 40.431.627 -1.147.048 279.044.334 71.893.619 -31.942.586 -49.669.939 479.652.307 76.932.608 556.584.915


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
114.307.328 139.684.382
Dönem Karı (Zararı)
-49.577.127 35.735.401
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-49.577.127 36.417.566
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-682.165
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
276.694.155 103.788.841
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 64.635.203 30.739.912
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-259.594 813.707
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-259.594 813.707
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
639.617 722.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
639.617 722.409
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
134.285.972 53.494.085
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -3.562.926 -6.471.316
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
137.848.898 59.965.401
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
54.491.852 96.619.496
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 27.391.964 -5.464.511
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-3.041.136 8.810.792
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
5.744.484 -49.427
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
5.744.484 -49.427
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28 -81.897.622
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
23 -7.194.207
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-102.946.221 6.628.515
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.942.692 -19.313.773
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.888.607 -1.806.764
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.831.299 -17.507.009
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
50.687.956 -2.552.705
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.590.969 7.405.782
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
66.278.925 -9.958.487
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
20.858.947 9.896.341
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-298.281 7.860.741
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.925.684 7.494.746
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.082.343 -1.111.674
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.843.341 8.606.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
304.080 -613.800
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-149.195.943 3.547.844
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-148.353.819 5.600.360
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-842.124 -2.052.516
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
2.565.396 309.121
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
124.170.807 146.152.757
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -519.657 -1.512.624
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.343.822 -4.955.751
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.067.710 -5.270.097
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
28 72.425.703
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.546.855 336.862
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.314.499 -72.160.380
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -30.163.649 -72.119.161
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -150.850 -41.219
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-4.300.066 -5.872.282
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-4.300.066 -5.872.282
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-229.561.373 -25.624.865
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
282.117.648 331.382.244
Kredilerden Nakit Girişleri
14 282.117.648 331.382.244
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-393.711.946 -271.543.687
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -364.221.946 -271.543.687
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-29.490.000
Ödenen Temettüler
-2.229.944 -1.739.391
Ödenen Faiz
-119.300.057 -88.497.775
Alınan Faiz
24 3.562.926 5.453.278
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-679.534
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-136.321.755 108.789.420
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.041.136 -950.891
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-133.280.619 107.838.529
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
254.490.339 146.651.810
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
121.209.720 254.490.339


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-49.577.127 35.735.401
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
19 -288.715 40.201.262
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 43.633.216
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17,19 -348.535 -165.881
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
59.820 -3.266.073
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19,25 59.820 -64.484
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
19,25 -3.201.589
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
187.050.541 78.459.306
Yabancı Para Çevrim Farkları
187.050.541 78.459.306
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
186.761.826 118.660.568
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
137.184.699 154.395.969
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.342.727 9.696.000
Ana Ortaklık Payları
115.841.972 144.699.969


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
32 121.209.720 254.490.339
Ticari Alacaklar
5 73.533.759 50.106.976
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 9.513.188 6.787.821
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
64.020.571 43.319.155
Diğer Alacaklar
6 4.746.572 6.619.287
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 13.552 4.220.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.733.020 2.398.619
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
12 17.240.073 18.248.512
Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.930.068 3.913.977
Diğer Dönen Varlıklar
8 130.265.646 140.383.828
ARA TOPLAM
350.925.838 473.762.919
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
350.925.838 473.762.919
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Diğer Alacaklar
6 59.888.813 41.588.102
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 59.019.501 39.221.416
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
869.312 2.366.686
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
12 149.266.526 119.123.043
Maddi Duran Varlıklar
9 2.040.200.205 1.612.393.334
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
26.551.494 33.636.086
Şerefiye
11 17.461.935 22.143.133
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 9.089.559 11.492.953
Peşin Ödenmiş Giderler
7 390.532 108.342
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 40.400.915 32.130.875
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.317.110.893 1.839.392.190
TOPLAM VARLIKLAR
2.668.036.731 2.313.155.109
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 207.720.061 207.192.458
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 188.985.658 111.946.072
Diğer Finansal Yükümlülükler
14 18.064 797.938
Ticari Borçlar
5 59.538.995 73.542.825
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 23.241.931 33.324.274
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
36.297.064 40.218.551
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 619.731 315.651
Diğer Borçlar
6 138.650.763 251.165.411
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 136.259.892 248.064.677
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.390.871 3.100.734
Ertelenmiş Gelirler
7 10.109.211 7.543.815
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 6.865.181 255.143
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 938.073 881.810
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 938.073 881.810
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
30.075 162.336
ARA TOPLAM
613.475.812 653.803.459
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
613.475.812 653.803.459
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 1.442.857.822 1.140.495.605
Diğer Finansal Yükümlülükler
14 50.000.000
Diğer Borçlar
445.410 445.410
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 445.410 445.410
Ertelenmiş Gelirler
7 22.182.141 29.376.348
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 3.084.486 2.672.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 3.084.486 2.672.254
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 29.406.145 9.822.249
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.497.976.004 1.232.811.866
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.111.451.816 1.886.615.325
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
479.652.307 368.719.959
Ödenmiş Sermaye
18 171.042.300 171.042.300
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 39.284.579 39.573.294
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39.284.579 39.573.294
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 40.431.627 40.431.627
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -1.147.048 -858.333
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
279.044.334 113.243.708
Yabancı Para Çevrim Farkları
279.044.334 113.243.708
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 71.893.619 71.893.619
Yasal Yedekler
18 71.893.619 71.893.619
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-31.942.586 -62.118.845
Net Dönem Karı veya Zararı
-49.669.939 35.085.883
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
76.932.608 57.819.825
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
556.584.915 426.539.784
TOPLAM KAYNAKLAR
2.668.036.731 2.313.155.109http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747006


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.